Pożądane i zmienne: kompetencje CIO i IT

Klub CIO dyskutował w Warszawie o kompetencjach podczas ostatniego spotkania w ramach Agendy CIO 2014. Bardzo licznie dopisała klubowa publiczność, w spotkaniu wzięło udział 40 osób, choć swój udział planowało nawet blisko 50 osób. To dobry znak na koniec tegorocznego programu, a przed wyborem i ogłoszeniem klubowej Agendy CIO 2015. Nastąpi to podczas tegorocznej Gali CIO Roku, która odbędzie się 11 grudnia w Warszawie.

Pożądane i zmienne: kompetencje CIO i IT

Bohaterami-prelegentami listopadowego spotkania byli:

Sylwia Kujawska-Frydrych, Partner i Członek Zarządu w Amberstone Associates, firmie executive search wyspecjalizowanej w rekrutacji i ocenie kompetencji kadry zarządzającej IT, posiadająca na swoim koncie szereg rekrutacji na stanowiska szefów generalnych, CIO oraz dyrektorów biznesowych w spółkach technologicznych w Polsce i w regionie z sektora bankowości, ubezpieczeń, retail, fmcg, farmacji; jest także Prezesem stowarzyszenia Technologia w Spódnicy, które promuje różnorodność w środowisku technologicznym;

Agata Wójcik-Bielak, dyrektor nowego programu Europe One Cloud w Orange Group, posiadająca 14-letnie doświadczenie w zarządzaniu kompleksowymi projektami transformacyjnymi oraz wdrażaniu zmian organizacyjnych, od 5 lat w Grupie Orange w IT, od października br. na czele programu Europe One Cloud, którego celem jest stworzenie organizacji oraz systemu zarządzania usługami cloudowymi na wewnętrzne potrzeby Grupy Orange;

Dawid Pawłowski, członek zespołu zarządzającego, Senior IT Business Partner dla EMEA Marketing Systems, Polski, Bałtyków i Finlandii w AVON, top menedżer z doświadczeniem zdobytym m.in. w Orange i Janssen Polska oraz konsultingowym KPMG, m.in. w zakresie procesów, relacji biznesu i IT, strategicznych rozwiązań mobilnych, zarządzania międzynarodowego.

WYWIADY WIDEO PO SPOTKANIU

Dawid Pawłowski:http://www.klubcio.pl/wideo/399936/Kompetencje.lidera.i.zespolu.IT.w.Avon.html

Jerzy Badowski:http://www.klubcio.pl/wideo/399937/Kompetencje.IT.obecne.i.poszukiwane.w.firmie.mySafety.html

Jakiego CIO szukają firmy?

W pierwszej części spotkania znakomite wystąpienie o oczekiwaniach względem kompetencji CIO i jego zespołu z perspektywy firmy executive search miała Sylwia Kujawska-Frydrych

(PREZENTACJA SYLWII KUJAWSKIEJ-FRYDRYCH).

Przedstawiła niezwykle interesującą syntezę oczekiwań wobec CIO z kilkudziesięciu prowadzonych w latach 2012 – 2014 projektów rekrutacyjnych, statystykę najczęściej poszukiwanych ról i profili szefów IT, opisała jak przebiega rekrutacja z perspektywy firmy rekrutacyjnej, odsłaniając przy tym nieznane CIO kulisy tych projektów, podpowiadając jak przygotowywać się do nich i ja w nich uczestniczyć.

W tym kontekście padło też m.in. pytanie o spójność zestawu kompetencji szefa IT i podległego mu zespołu. W szczególności - w zakresie kompetencji miękkich, pomagających w relacjach z biznesem i realizowaniu nowego pomysłu na IT, ale nie tylko… „Możemy wrócić do potrzeby organizacji i śmiało powiedzieć, że jeżeli IT jest tylko (a czasami i aż) dostawcą technologii lub dostawcą usługi, to warto postawić pomiędzy biznesem i IT tzw. tłumaczy czyli najczęściej osoby nazywane Relationship Manager którzy zajmują się translacją języka potrzeb organizacji na możliwości IT i na odwrót. Często CIO występuje w tej roli (szczególnie w mniejszych strukturach)” – komentowała Sylwia Kujawska-Frydrych i zaznaczyła: „Natomiast jeśli oczekujemy, że IT będzie partnerem w biznesie lub liderem zmiany biznesowej, kompetencje „miękkie” zespołu IT (może poza częścią kompetencji menedżerskich) powinny być zbieżne z tymi, które charakteryzują CIO”.

I tutaj zaczyna się problem…..

„Nie jest wielkim odkryciem, że specjalistyczne umiejętności informatyczne takie jak: programowanie, administracja siecią, bazami danych etc. często występują w parze z wysokim potencjałem intelektualnym, ale niskimi kompetencjami społecznymi, czyli np. niską komunikatywnością, umiejętnością budowania relacji, wywierania wpływu etc. Dużym wyzwaniem dla liderów IT (ale także dla liderów HR) jest świadoma rekrutacja oraz wspieranie rozwoju pracowników IT” – oceniała Sylwia Kujawska-Frydrych.

Samodzielny czy podsterowny?

Czy wobec tego rola CIO i działu IT zależy od samego CIO? Czy CIO może coś zrobić, żeby zwiększyć decyzyjność IT w spółce? „To trudny i dla wielu CIO kłopotliwy temat. Badanie fundacji FSCD, która kształci liderów w zakresie kompetencji strategicznych, dowiodło, że z jednej strony większość liderów biznesu wskazuje, że technologia jest kołem zamachowym większości spółek, a jednocześnie istnieje spory rozdźwięk pomiędzy wiedzą biznesu o technologii i zaufaniu w tym względzie do liderów IT, którzy są postrzegani jako nie rozumiejący biznesu. Klasyczny klincz i neverending story (dziesiątki godzin poświęciliśmy na rozmowy o tej relacji). Lider IT, wg tych badań, jest osobą słabo rozpoznawaną w organizacji (czasami nawet nie znaną z imienia i nazwiska (sic!)przez niektórych liderów biznesu) oraz co równie ważne nie posiadającą wystarczającego umocowania (raportowanie do CFO, brak umocowania w zarządzie lub leadership teamie). Liderzy biznesu wskazywali, że nie znają wystarczająco dobrze celów IT w ich organizacji” – powiedziała Sylwia Kujawska.

Remedium na ten stan rzeczy powinno być zbliżenie IT i biznesu. „Logicznym wydaje się ustalenie wspólnych celów i zorientowanie na to co dla wszystkich w organizacji powinno być najważniejsze – na klienta końcowego i jego potrzebę” – podkreśliła Sylwia Kujawska-Frydrych, i dodala: „Pozytywny aspekt, który obserwuję od kilku lat, jest co prawda smutny dla liderów biznesu, ale docenia pracę i zaangażowanie szefów IT - odnoszę bowiem wrażenie, że liderzy IT zrobili więcej, by się zbliżyć do biznesu, już dawno przekroczyli granicę stereotypu, uzupełnili edukację o funkcje finansowe, marketingowe, HR-owe, a co ważne zbudowali kompetencje społeczne i menedżerskie na wysokim poziomie. Ponadto w gronie skutecznych CIO pojawiły się osoby spoza IT, co pokazuje transformację roli IT, o której mówiłam na początku”.

CIO i IT: dziś i jutro

W dalszej części spotkania odbyła się dyskusja panelowa z udziałem Sylwii Kujawskiej-Frydrych, Agaty Wójcik-Bielak i Dawida Pawłowskiego. Dyskusja poświęcona była aktualnym i przewidywanym potrzebom organizacji w zakresie kompetencji IT.

Agata Wójcik-Bielak mówiła o wielokulturowym i interdyscyplinarnym profilu osób, które współtworzą Europe OneCloud. O wynikającej z natury programu potrzebie umiejętności pozyskiwania poparcia i zaangażowania, zwykle wśród top menedżerów. Trzeba przekonać ich do wstąpienia na wspólną platformę zasobów Cloud Computing, znosząc silosowy charakter dotychczasowego rozwoju kompetencji „chmurowych” w poszczególnych częściach Grupy.

Dawid Pawłowski w kontekście dużej zmianie prowadzonej w Avon powiedział o związanych z tym wyzwaniach, przed jakimi stają pracownicy IT oraz CIO. O konieczności nowego ułożenia sposobu pracy, szczególnie w relacjach z biznesem. O sposobach budowania lepszej wiedzy o potrzebach poszczególnych części firmy, w tym na przykładzie rotacyjnej zmiany obsady stanowisk IT w różnych obszarach i dywizjach. Mówił także bardzo interesująco o oczekiwaniach pracowników wobec CIO w toku tej zmiany i w jaki sposób stara się im pomóc zrozumieć zmianę i włączyć się w nią.

Sylwia Kujawska Frydrych odniosła się do kwestii kanonu kompetencji CIO. Zaznaczyła, że zamiast mówić o sztywnym kanonie, lepiej mówić o trendach, które trzeba brać pod uwagę zarządzając swoją karierą:

 • „Tradycyjny/technologiczny” CIO rozwija aktywnie swoje kompetencje menedżerskie, społeczne i osobiste, dzięki czemu poszerza możliwość wpływania na biznes i rozumienia biznesu;
 • Role CIO zaczynają pełnić osoby bez wykształcenia i backgroundu IT;
 • Organizacje potrzebują CIO już nie tylko do dostarczania narzędzi do pracy i usług commodity, ale do rozwijania biznesu i wprowadzania zmian, które mają przełożenie na kondycję spółek.


TOP 200
Na ten temat
Partnerzy Klubu CIO
O Klubie

Klub CIO to niezależna organizacja, która istnieje od 2003 roku. Powstał z inicjatywy International Data Group Poland S.A., amerykańskiego wydawnictwa, które prowadzi Kluby CIO w wielu różnych krajach.

Stworzony dla dyrektorów IT Klub CIO, to przede wszystkim dwie wartości najczęściej podkreślane przez samych członków Klubu. Po pierwsze - poszerzanie zakresu swojej wiedzy oraz - po drugie - możliwość spotkania się w swobodnej atmosferze, w gronie znakomitych menedżerów i porozmawianie o tym, co ważne dla każdego CIO.

Jak działa Klub CIO?
 • regularne spotkania w gronie kilkudziesięciu CxO (w większości CIO)
 • 2,5 godziny programu merytorycznego plus 1-2 godziny networkingu
 • spotkania w Warszawie i innch miastach (Gdańsk, Wrocław, i in.)
 • komunikacja w ramach grupy Klub CIO na LinkedIn
 • serwis cxo.pl – służy wymianie wiedzy, doświadczeń, przedstawia historie i dokonania członków Klubu CIO
 • udział w badaniach i dostęp do ich wyników – unikalne źródło wiedzy o opiniach i doświadczeniach innych CIO
Warto brać udział w Klubie CIO, aby
 • rozwijać wiedzę o dobrych praktykach zarządzania IT
 • wymieniać doświadczenia z najlepszymi CIO
 • zyskać uznanie na forum firmy i w społeczności IT
 • poprawiać własną skuteczność w realizacja celów IT i firmy
 • budować lepsze zrozumienie roli i zadań nowoczesnego CIO
 • uzyskać realny wpływ na strategię firmy