Pociągająca alternatywa

Leasing staje się coraz bardziej popularną formą finansowania działalności gospodarczej. W wartości leasingowych aktywów rośnie udział maszyn i urządzeń, co świadczy o dojrzewaniu rynku.

Leasing staje się coraz bardziej popularną formą finansowania działalności gospodarczej. W wartości leasingowych aktywów rośnie udział maszyn i urządzeń, co świadczy o dojrzewaniu rynku.

W pierwszym półroczu bieżącego roku wartość leasingowych aktywów w segmencie ruchomości sięgnęła 6,5 mld zł, co oznacza, że rynek leasingowy odnotował ponad 10-proc. wzrost. To kontynuacja trendu zapoczątkowanego w 2002 r. Dla porównania: dynamika inwestycji ogółem w tym okresie - według GUS - wyniosła 2,4%. Branża leasingowa znacznie przyczynia się do ożywienia inwestycyjnego, rozwija się znacznie szybciej, niż wynosi stopa inwestycji i - jak twierdzą jej przedstawiciele - szybciej niż rosną kredyty w bankach. To najlepszy dowód, że ten alternatywny wobec kredytu bankowego instrument finansowania działalności gospodarczej zaczyna być coraz bardziej doceniany przez przedsiębiorców.

Nadal głównym dobrem leasingowym są pojazdy, mimo że w tej dziedzinie panuje największa niestabilność prawna. Drugim ważnym i rosnącym segmentem są maszyny i urządzenia. "Przepisy się ciągle zmieniają, ale jednocześnie widać, że ten segment rynku jest jak pacjent, który potrafi przeżyć nawet długotrwałą chorobę" - mówi Krzysztof Bielecki, prezes ING Lease, a jednocześnie przewodniczący Komitetu Wykonawczego Związku Przedsiębiorstw Leasingowych (ZPL). Zmieniające się przepisy dotyczą głównie rozliczania podatku VAT. To sprawia, że popyt ciągle przesuwa się na różne kategorie samochodów.

Fiskus nie popuszcza

Przystąpienie do Unii Europejskiej poprawiło nieco sytuację. Przepisy, które weszły 1 maja 2004 r., umożliwiły oficjalny leasing samochodów osobowych, choć ze znacznymi obostrzeniami. VAT można było odliczyć w wysokości 50% i nie więcej niż 5 tys. zł, gdy samochód nie spełniał kryterium ładowności zapisanego w ustawie. Od 22 sierpnia 2005 r. dla pojazdów, których masa całkowita nie przekracza 3,5 tony i które nie spełniają innych wymogów ustawy, odliczenie nie może być wyższe niż 6 tys. zł i 60% naliczonego podatku VAT. Użytkownicy tych samochodów nie mogą jednak korzystać z odliczenia VAT od zakupionych paliw.

ZPL, który skupia ponad 30 największych firm leasingowych, reprezentujących ponad 90% krajowego rynku, wciąż pracuje nad korzystniejszymi dla klientów rozwiązaniami. Napotykają jednak opór resortu finansów, obawiającego się uszczuplenia wpływów podatkowych. I tak firmy leasingowe chciałyby, aby w przypadku służbowych samochodów osobowych możliwe było pełne odliczenie VAT. W lobbingu na rzecz rozszerzenia korzyści finansowych przy leasingu samochodów ZPL wspierają dealerzy i importerzy pojazdów. Po akcesji pogorszyła się bowiem koniunktura na rynku samochodowym z powodu wzrostu cen, a także zalewu tanich używanych aut.

Nadzieją sektora pozostaje leasing konsumencki, niemal u nas nieznany. Pierwsze próby są podejmowane, a optymiści uważają, że efekty otwarcia się na nową grupę klientów pokażą już dane za IV kwartał br. "Myślę, że pozwoli on już niedługo ożywić leasing pojazdów" - uważa Adam Surowski, dyrektor pionu sprzedaży w BRE Leasing.

Według szacunków międzynarodowych zrzeszeń firm leasingowych, w Niemczech leasing konsumencki stanowi ponad 10% rynku leasingowego, a w Czechach i na Węgrzech blisko 50%. To efekt sprzyjających regulacji. Badania zlecone przez nasze firmy pokazują, że popyt na ten rodzaj finansowania także może być duży. Jego zalety to niska cena i łatwość dostępu. Nie są wymagani poręczyciele ani zaświadczenia o dochodach, nie jest też dokonywany zastaw rejestrowy. Klient otrzymuje zarejestrowany, ubezpieczony samochód i uzyskuje wysokie upusty na większość modeli. Leasing ma szansę stać się alternatywą dla kredytu. Jak podaje Europejski Fundusz Leasingowy, tylko około 30% konsumenckich zakupów nowych samochodów odbywa się w całości ze środków własnych. Pozostałe w części lub w całości są finansowane środkami pożyczonymi.

Tak dobrych perspektyw nie ma na razie leasing samochodów ciężarowych. Wejście do UE zintensyfikowało handlową wymianę transgraniczą. Wydaje się jednak, że niektórzy przewoźnicy zbyt optymistycznie ocenili sytuację. "Firmy transportowe kupiły wiele pojazdów, a teraz okazuje się, że mamy nadpodaż usług z ich strony. Rynek się na razie nasycił. Co gorsza, część przewoźników może mieć kłopoty finansowe z powodu silnej konkurencji cenowej" - mówi Jan Robert Samsel z zarządu SG Equipment Leasing".

Bez subwencji

Pociągająca alternatywa

Udział poszczególnych przedmiotów leasingu w całości rynku ruchomości.

Jednak nawet pogorszenie sytuacji niektórych klientów nie powinno wpłynąć negatywnie na bilanse firm leasingowych. "Bezpieczeństwo finansowe firm leasingowych zrzeszonych w ZPL nie podlega dyskusji" - zapewnia Krzysztof Bielecki. "Większość z nich należy do banków, głównie zagranicznych, konsolidujących ich wyniki, a więc dbających o ich efektywność i stabilność".

Z drugiej strony o zyski coraz trudniej. Odpowiada za to duża konkurencja oraz spadające stopy procentowe, co wymusza obniżanie marż. Jak deklarują spółki leasingowe, obecnie koszt leasingu wynosi 6-7% w skali roku, co jest poziomem akceptowanym przez przedsiębiorców. Choć nominalne oprocentowanie w przypadku leasingu jest nieco wyższe niż w przypadku kredytu, to korzyści podatkowe rekompensują tę różnicę.

W warunkach silnej konkurencji leasingodawcom pozostaje walka o zwiększenie wolumenu obrotów. Pomóc mogłoby zakwalifikowanie leasingu jako instrumentu, umożliwiającego uzyskiwanie dotacji w większej liczbie programów funkcjonujących w ramach funduszy strukturalnych. Obecnie leasing zdecydowanie przegrywa w tym względzie z kredytami bankowymi, ponieważ został dopuszczony do zaledwie jednego programu, a sposoby rozliczania są mniej korzystne niż dla kredytu.

Maszyny i nieruchomości

Finansowanie poprzez leasing coraz częściej obejmuje maszyny i urządzenia, których udział w rynku wzrósł do 27%. Cała branża liczy na dalszy rozwój tego segmentu, zwłaszcza że daje on szanse na wyższe marże. Przy leasingu samochodów chodzi bowiem o wystandaryzowany i masowy produkt. Natomiast maszyny przemysłowe są specyficzne, co oznacza, że firmy leasingowe mogą specjalizować się w poszczególnych branżach, oferując klientom wszechstronną pomoc (np. kontakty z producentami). Jednocześnie zwiększają swoje bezpieczeństwo, gdyż mają rozeznanie na rynku wtórnym, a także dobre kontakty z producentami, więc w razie upadłości leasingobiorcy nie pozostają długo z maszyną wartą miliony złotych.

Oprócz maszyn i urządzeń rozwija się leasing nieruchomości. Prawdziwy boom miał miejsce pod koniec lat 90., gdy powstawało wiele hipermarketów finansowanych leasingiem. Potem nastąpił zastój związany z osłabieniem aktywności gospodarczej. Ostatnio firmy leasingowe nie czekają już na duże, negocjowane miesiącami transakcje, ale przekonują się do leasingu mniejszych nieruchomości.

Przedstawiciele branży uważają, że udział maszyn i urządzeń będzie rósł kosztem pojazdów wraz z dojrzewaniem krajowego rynku. W dużym stopniu zależy to jednak od państwa, które może sterować popytem na poszczególne dobra poprzez regulacje prawne. Część firm leasingowych wybiera strategię zrównoważonego rozwoju, czyli silnej obecności w każdym segmencie rynku, inne preferują specjalizację (rozwijając np. rosnące usługi flotowe). Tylko tzw. firmy captive, należące do koncernów producenckich, nie mają wyboru, wspierają bowiem sprzedaż spółek-matek. Udział poszczególnych segmentów w rynku będzie ewoluować, natomiast struktura rynku leasingowego wydaje się dość stabilna. Można wprawdzie oczekiwać konkurencji z zagranicy, ale jeśli rynek będzie nadal dynamicznie rósł, to zdaniem szefa ZPL znajdzie się miejsce dla wszystkich podmiotów.

<hr size=1 noshade>Roman Stasierowski, dyrektor finansowy firmy transportowej Albatros:

Pociągająca alternatywa

Roman Stasierowski, dyrektor finansowy firmy transportowej Albatros

Praktycznie cały tabor finansujemy leasingiem. Głównym powodem jest proste i szybkie pozyskanie tej formy finansowania. W bankach trzeba przedstawiać dokładny biznesplan i odpowiednie zabezpieczenia, podczas gdy firmy leasingowe na ogół takich wymagań nie stawiają. Korzystamy obecnie z usług trzech firm leasingowych, które złożyły najlepsze oferty. Zawsze robimy konkurs, szukając najlepszych warunków finansowania. Najważniejsze jest to, by wysokość wpłaty własnej była jak najniższa, by nie było kaucji i opłat manipulacyjnych. Cena leasingu jest trudna do określenia, bo zależy od czasu jego trwania, wysokości wpłaty własnej oraz wartości końcowej. Wszystko to podlega negocjacjom. Wynegocjowane warunki leasingu porównujemy z kosztem kredytu bankowego.

W naszej branży sprzęt szybko się "starzeje", bo na przykład wchodzą nowe normy ochrony środowiska (Euro - II do IV). Dlatego lepiej, że nie stajemy się właścicielem pojazdów. Po 4-5 latach możemy je oddać i wyleasingować nowe, odpowiadające nowym wymaganiom technologicznym. Korzyścią - w przypadku leasingu operacyjnego - jest również to, że możemy w ciężar kosztów wpisywać w całości raty leasingowe. Są one wyższe od kosztów, które występują w przypadku finansowania inwestycji z kredytu bankowego bądź ze środków własnych. Dzięki temu płacimy niższy podatek dochodowy.

Ostatnio pojawił się problem związany z wprowadzeniem w Polsce międzynarodowych standardów rachunkowości (MSR). Znane nam polskie firmy leasingowe nie posiadają w swojej ofercie leasingu operacyjnego zgodnego z tymi zasadami. Tego typu usługi świadczą jednak zagraniczne firmy leasingowe i z ich usług ostatnio skorzystaliśmy.

Atuty leasingu

  • Uzyskanie możliwości finansowania rozwoju bez długiej listy zabezpieczeń. Tytuł własności finansującego do leasingowanego przedmiotu jest elementem zabezpieczenia umowy leasingu. To oznacza obniżenie wymagań wobec korzystającego w porównaniu z kredytem.

  • Silniejsza pozycja negocjacyjna wobec dostawców dzięki współdziałaniu finansującego i korzystającego przy ustalaniu z dostawcą warunków umowy sprzedaży przedmiotu leasingu oraz jej realizacji.

  • Uproszczona procedura związana z mniejszymi wymogami w odniesieniu do sytuacji finansowej leasingobiorcy, a także z przejęciem przez finansującego wszelkich czynności związanych z zakupem przedmiotu leasingu i przekazaniem go korzystającemu.

  • Korzystny efekt zastosowania leasingu jako formy finansowania inwestycji jest tym większy, im wyższy jest stopień "kompresji" w czasie opłat leasingowych stanowiących koszt uzyskania przychodu.

Źródło: http://www.bre-leasing.pl