Paweł Szymański nie jest już prezesem Netii

  • (pw),

W poniedziałek 22 czerwca 2015 r. Rada Nadzorcza Netii odwołała Pana Pawła Szymańskiego, dotychczasowego Prezesa Zarządu, ze skutkiem na dzień podjęcia uchwały. Do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu Rada Nadzorcza delegowała ze swego grona panią Bogusławę Matuszewską.

Paweł Szymański zrobił błyskawiczną karierę w Netii - w sierpniu 2014 roku objął stanowisko Członka Zarządu ds. Finansowych, a w marcu 2015 roku awansował na Prezesa Zarządu. W swoim komunikacie spółka nie podała powodów tej decyzji. Paweł Szymański był bliskim współpracownikiem poprzedniego szefa Netii, Adama Sawickiego i możemy jedynie domniemywać, że ostatnie decyzje mogą być elementem szerszych zmian we władzach telekomunikacyjnego koncernu.

Czekamy zatem na dalsze decyzje. Nie będziemy zdziwieni, jeśli fotel prezesa zarządu obejmie zaufana osoba z grona bliskich współpracowników obecnego przewodniczącego Rady Nadzorczej, pana Zbigniewa Jakubasa.