Offshoring coraz popularniejszy

Offshoring staje się coraz popularniejszy, aż 65% firm korzysta z usług w tym modelu w jakimś zakresie - wynika z badania amerykańskiego Society of Information Management (SIM).

Badanie zostało opracowane na podstawie ankiet przeprowadzonych wśród menedżerów IT z 275 przedsiębiorstw. Niemal jedna czwarta firm korzysta z usług offshoringowych w związku z utrzymywaniem swoich aplikacji systemowych, a co piąta firma korzysta z usług zewnętrznych do zarządzania infrastrukturą.

Spośród firm, które korzystają z outsourcingu, 58% wybrało partnerów z Indii, 10% z Chin, 7% z Meksyku, 6% z Europy Zachodniej, 4% z Europy Wschodniej, Filipin i Karaibów, zaś 3% z Rosji i Brazylii.

W ankietach pytano także o rotację pracowników - w tym roku współczynnik to 5,5%, podobnie jak w 2010 roku. W latach 2006-2011 rotacja pracowników wyniosła średnio 5,92% - wynika z badania SIM. Średni czas trwania kadencji CIO wynosi 4,36 roku.

Firmy nie zmniejszają nakładów na IT. W ubiegłym roku 65% respondentów stwierdziło, że ich budżety będą takie same lub wyższe niż rok wcześniej. Ten odsetek wzrósł do 83% w tym roku, zaś 85% ankietowanych stwierdziło, że w przyszłym roku budżety będą podobne lub wyższe niż w tym roku.

Jednym z priorytetów działania menedżerów jest dopasowanie do potrzeb biznesu. Inne priorytety to: zarządzanie procesami biznesowymi, strategiczne planowanie IT, stabilność i wydajność IT, , bezpieczeństwo i innowacje przynoszące przychody, zaś na ostatnim miejscu listy znalazła się redukcja kosztów IT.


TOP 200
Na ten temat
Partnerzy Klubu CIO
O Klubie

Klub CIO to niezależna organizacja, która istnieje od 2003 roku. Powstał z inicjatywy International Data Group Poland S.A., amerykańskiego wydawnictwa, które prowadzi Kluby CIO w wielu różnych krajach.

Stworzony dla dyrektorów IT Klub CIO, to przede wszystkim dwie wartości najczęściej podkreślane przez samych członków Klubu. Po pierwsze - poszerzanie zakresu swojej wiedzy oraz - po drugie - możliwość spotkania się w swobodnej atmosferze, w gronie znakomitych menedżerów i porozmawianie o tym, co ważne dla każdego CIO.

Jak działa Klub CIO?
 • regularne spotkania w gronie kilkudziesięciu CxO (w większości CIO)
 • 2,5 godziny programu merytorycznego plus 1-2 godziny networkingu
 • spotkania w Warszawie i innch miastach (Gdańsk, Wrocław, i in.)
 • komunikacja w ramach grupy Klub CIO na LinkedIn
 • serwis cxo.pl – służy wymianie wiedzy, doświadczeń, przedstawia historie i dokonania członków Klubu CIO
 • udział w badaniach i dostęp do ich wyników – unikalne źródło wiedzy o opiniach i doświadczeniach innych CIO
Warto brać udział w Klubie CIO, aby
 • rozwijać wiedzę o dobrych praktykach zarządzania IT
 • wymieniać doświadczenia z najlepszymi CIO
 • zyskać uznanie na forum firmy i w społeczności IT
 • poprawiać własną skuteczność w realizacja celów IT i firmy
 • budować lepsze zrozumienie roli i zadań nowoczesnego CIO
 • uzyskać realny wpływ na strategię firmy