Kosztowny brak zarządzania dokumentami

Firmy z Europy Zachodniej tracą miliardy euro potencjalnych zysków z powodu czasu traconego przez nieefektywne zarządzanie dokumentami - wynika z raportu Ricoh Process Efficiency Index.

W badaniu przeprowadzonym przez firmę Coleman Parkes uczestniczyło 460 firm z Europy Zachodniej, zatrudniających ponad tysiąc osób. Raport pokazuje, że pracownicy odpowiedzialni za krytyczne z punktu widzenia biznesowego procesy związane z obiegiem dokumentów spędzają łącznie ok. 362 mln godzin rocznie, zarządzając dokumentami, co można przeliczyć na koszt biznesowy ok. 147 mld euro.

Raport pokazuje, w jaki sposób firmy europejskie zarządzają procesami obiegu dokumentów, powtarzalnymi i regularnymi, mającymi bezpośredni wpływ na interakcje biznesowe z klientami i pracownikami. Wzięto pod uwagę m.in. zamówienia, faktury, dane o klientach.

Uczestnicy badania jako trzy najważniejsze kwestie wymienili ulepszenie systemów wymiany wiedzy i poprawę bezpieczeństwa (po 67% wskazań) oraz poprawę wydajności pracowników (65%).

Największą przeszkodą w dokonywaniu tych ulepszeń był dla ankietowanych brak czasu (45%) oraz brak zasobów (35%). Jedna na 12 firm przyznała, ze jej procedury bezpieczeństwa nie chronią tajnych dokumentów, a 36% - że zdarzały się przypadki zgubienia istotnych informacji.

Jedynie 22% respondentów twierdzi, że ich organizacja używa w pełni zautomatyzowanego systemu zarządzania dokumentami istotnymi dla biznesu.


TOP 200
Na ten temat
Partnerzy Klubu CIO
O Klubie

Klub CIO to niezależna organizacja, która istnieje od 2003 roku. Powstał z inicjatywy International Data Group Poland S.A., amerykańskiego wydawnictwa, które prowadzi Kluby CIO w wielu różnych krajach.

Stworzony dla dyrektorów IT Klub CIO, to przede wszystkim dwie wartości najczęściej podkreślane przez samych członków Klubu. Po pierwsze - poszerzanie zakresu swojej wiedzy oraz - po drugie - możliwość spotkania się w swobodnej atmosferze, w gronie znakomitych menedżerów i porozmawianie o tym, co ważne dla każdego CIO.

Jak działa Klub CIO?
 • regularne spotkania w gronie kilkudziesięciu CxO (w większości CIO)
 • 2,5 godziny programu merytorycznego plus 1-2 godziny networkingu
 • spotkania w Warszawie i innch miastach (Gdańsk, Wrocław, i in.)
 • komunikacja w ramach grupy Klub CIO na LinkedIn
 • serwis cxo.pl – służy wymianie wiedzy, doświadczeń, przedstawia historie i dokonania członków Klubu CIO
 • udział w badaniach i dostęp do ich wyników – unikalne źródło wiedzy o opiniach i doświadczeniach innych CIO
Warto brać udział w Klubie CIO, aby
 • rozwijać wiedzę o dobrych praktykach zarządzania IT
 • wymieniać doświadczenia z najlepszymi CIO
 • zyskać uznanie na forum firmy i w społeczności IT
 • poprawiać własną skuteczność w realizacja celów IT i firmy
 • budować lepsze zrozumienie roli i zadań nowoczesnego CIO
 • uzyskać realny wpływ na strategię firmy