Kompania braci

Na Trafalgar Square stoi okazały pomnik Lorda Nelsona. Mówi się, że większość funduszy na postawienie tej wysokiej na niemal 52 metry kolumny pochodziła od marynarzy ocalałych w bitwach, w których Nelson był dowódcą.

Patrzę na osiągnięcia Nelsona przez pryzmat modelu "zwycięskiego przywództwa". To pozwala widzieć przywództwo z dwóch perspektyw: jakie fundamenty są konieczne, aby być liderem? jakie cechy powinien mieć lider, aby być skuteczny? Nelson posiadał pięć fundamentalnych podstaw:

1. Minimalizacja osobistego bagażu. Wiedział, że doświadczenia z przeszłości mają ogromny wpływ na postępowanie. Choć brakowało mu dostępnych obecnie narzędzi, które pomagają lepiej zrozumieć osobisty bagaż, radził sobie dzięki swojej "kompanii braci"1.. Oni dawali mu psychiczne wsparcie.

2. Kochaj bliźniego swego jak siebie samego. Zwycięzcy liderzy są konsekwentni, szczerzy, szanują zwykłego człowieka. Nelson na przykład po zwycięstwie nad Hiszpanami odesłał pokonanych żołnierzy do domu. Po bitwach starał się ratować marynarzy z oddziałów wroga.

3. Doskonała komunikacja i PR. Nelson od początku dostrzegał konieczność autopromocji.

Zawsze upewniał się, że jego sukcesy są prawidłowo przedstawione w depeszach do admiralicji. Pisanie listów było stałym elementem rozkładu dnia. Na świecie w różnych kolekcjach zachowało się ponad 2 tys. listów Nelsona.

4. Korzystaj z mentorów i miej bezpieczną przystań. Nelson miał szczęście do mentorów, którzy mogli dostrzec jego potencjał i stać się jego zaufanymi doradcami. Rozpoczął karierę morską w wieku 12 lat; jego wuj Maurice Suckling zabrał go na statek, którym dowodził. To umożliwiło Nelsonowi zostanie kapitanem w wieku lat 21. Uczył się rzemiosła wojennego m.in. od kapitana Williama Lockera.

5. Bądź nieustraszony w dążeniu do swoich celów. Nelson wiedział już w młodości, że będzie sławny i uratuje Anglię przed francuską inwazją. Jego przekonanie było zaraźliwe. Dowodzenie w bitwie pod Trafalgarem dało mu sławę.Na stałe zmienił brytyjską marynarkę wojenną. Zostawił flotę kapitanom, którzy potrafili walczyć, znali się na żeglarstwie, stosowali nowoczesne techniki i sprawnie zarządzali flotą.

14 umiejętności i cech zwycięzcy

1. Zarządzanie kryzysowe. Nelson świetnie sobie radził w kryzysie. Jego umiejętności wyróżniały go spośród pozostałych admirałów. Tempo podejmowania decyzji wprawiało ludzi w osłupienie. Słynął z poczucia humoru i nie tracił ducha podczas trudnych momentów.

2. Zaniechanie. Nelson sprzeciwiał się tradycyjnemu myśleniu. Poprawił jakość życia żeglarzy, kładąc nacisk na potrzebę spożywania przez nich świeżych owoców i warzyw. Troszczył się o wynagrodzenia marynarzy i ich udziały w łupach wojennych. Radykalnie zmienił kształt brytyjskiej marynarki wojennej, zapewniając jej trwałą przewagę nad siłami francuskimi.

3. Podejmowanie decyzji. Nelson miał łatwość podejmowania decyzji. Potrafił kierować się instynktem, gdy informacje nie były dostępne.

4. Rekrutacja i promocja. Nelson otaczał się kompetentnymi kapitanami, tworząc "kompanię braci". Szybko wyłuskiwał młode talenty. Oficerów i kapitanów posiadających odpowiednie cechy szybko awansował i czuwał nad ich karierą.

5. Zapasy pozytywnej energii. Nelson nigdy nie ustawał w swojej pogoni za francuską flotą. Uwielbiał świętować. Każda kolacja i obiad były okazją do długiej celebracji posiłku z kapitanami. Potrafił rozmawiać z marynarzami ze wszystkich pokładów; znał ich szorstkość, język, poczucie humoru. Był jednym z nich.

6. Pozytywne relacje z interesariuszami. Nelson na bieżąco informował admiralicję. Nawet gdy ignorował rozkazy, dowództwo znało powody. Utrzymywał dobre relacje z dostawcami.

7. Znajomość psychologii. Nelson propagował zasadę "jeden za wszystkich, wszyscy za jednego" w swojej flocie, szybko orientował się, którzy kapitanowie nie potrafią zarządzać ludźmi.

8. Kreowanie przyszłości. Nelson potrafił wizualizować przyszłość i dokładnie planować. To przydało się podczas blokady floty francuskiej. Anglicy byli lepiej przygotowani, wyszkoleni, zaopatrzeni. Był świadomy ryzyka; kapitanowie wiedzieli, co mają robić w ogniu walki.

9. Zarządzanie krytycznymi czynnikami sukcesu. Motto Nelsona w czasie bitwy brzmiało: podejść blisko Francuzów. Wiedział, że brytyjskie statki są w stanie strzelać z większą częstotliwością i szybkością.

10. Mistrz innowacji. Nelson był innowacyjny. Podważał sensowność tradycyjnych metod prowadzenia marynarki wojennej. Dzięki "kompanii braci", wprowadzał innowacje w całej flocie.

11. Wykonanie. Nelson był świetnym wykonawcą. Uważał, że musi pozbyć się zagrożeń ze strony Francuzów na morzu. Po bitwie pod Trafalgarem Anglia królowała na morzu przez 100 lat.

12. Rozwijać, angażować i ufać. Nelson zarażał swoją energią innych. Wybierał kapitanów i załogę, która podzielała jego pasję dla nowej marynarki wojennej i determinację w walce z Francuzami i Hiszpanami.

13. Doceniać rezultaty i ludzi. Nelson miał ambitne cele. Był zawsze gotów pokonać Francuzów. Ufał pracy zespołowej, wspólnym celom i postawie "zwyciężaj lub zgiń".

14. Ucz się na doświadczeniach. Od młodości Nelson gromadził doświadczenia i zarządzał swoją karierą. Nie zdawał się na łut szczęścia.CIO

Artykuł pochodzi z czasopisma "Leadership Excellence", wrzesień 2011.

1 Kompania Braci - Band of Brothers - nazwa zaczerpnięta z "Henryka V" Szekspira, Nelson nazywał tak grupę kapitanów, którzy służyli pod jego dowództwem [przyp. tłumacza].


TOP 200
Na ten temat
Magazyny CXO
Partnerzy Klubu CIO
O Klubie

Klub CIO to niezależna organizacja, która istnieje od 2003 roku. Powstał z inicjatywy International Data Group Poland S.A., amerykańskiego wydawnictwa, które prowadzi Kluby CIO w wielu różnych krajach.

Stworzony dla dyrektorów IT Klub CIO, to przede wszystkim dwie wartości najczęściej podkreślane przez samych członków Klubu. Po pierwsze - poszerzanie zakresu swojej wiedzy oraz - po drugie - możliwość spotkania się w swobodnej atmosferze, w gronie znakomitych menedżerów i porozmawianie o tym, co ważne dla każdego CIO.

Jak działa Klub CIO?
 • regularne spotkania w gronie kilkudziesięciu CxO (w większości CIO)
 • 2,5 godziny programu merytorycznego plus 1-2 godziny networkingu
 • spotkania w Warszawie i innch miastach (Gdańsk, Wrocław, i in.)
 • komunikacja w ramach grupy Klub CIO na LinkedIn
 • serwis cxo.pl – służy wymianie wiedzy, doświadczeń, przedstawia historie i dokonania członków Klubu CIO
 • udział w badaniach i dostęp do ich wyników – unikalne źródło wiedzy o opiniach i doświadczeniach innych CIO
Warto brać udział w Klubie CIO, aby
 • rozwijać wiedzę o dobrych praktykach zarządzania IT
 • wymieniać doświadczenia z najlepszymi CIO
 • zyskać uznanie na forum firmy i w społeczności IT
 • poprawiać własną skuteczność w realizacja celów IT i firmy
 • budować lepsze zrozumienie roli i zadań nowoczesnego CIO
 • uzyskać realny wpływ na strategię firmy