Kojarzenie zamarło

Otwarcie naszego regionu na gospodarkę światową oznacza też jej podatność na skutki kryzysu kredytowego. Objawia się to m.in. spadkiem płynności transakcji fuzji i przejęć w sektorze usług finansowych.

Z raportu Mergermarket i wynika m.in., że zdaniem połowy indagowanych w kwestii konsolidacji rynku finansistów, kupujący spółki będą w br. interesować się przede wszystkim aktywami o zaniżonej wycenie. Trzy czwarte ankietowanych uważa, że rynek przejęć międzynarodowych znacznie się skurczy. 80% badanych uważa, że rynek przejęć w sektorze usług finansowych najbardziej ucierpiał w związku z zaostrzeniem kryteriów oceny ryzyka. 47% uważa, że najbardziej ucierpiał przez ogólne pogorszenie klimatu makroekonomicznego, a 7% stwierdza, że przez pogorszenie nastrojów wśród konsumentów.