Kariera ryzyka podatkowego

Europejskie i amerykańskie wielkie bankructwa z początku dekady wypchnęły na korporacyjne proscenium kwestie zarządzania ryzykiem podatkowym. Są one obecnie w centrum zainteresowania przedsiębiorców i prawodawców.

Europejskie i amerykańskie wielkie bankructwa z początku dekady wypchnęły na korporacyjne proscenium kwestie zarządzania ryzykiem podatkowym. Są one obecnie w centrum zainteresowania przedsiębiorców i prawodawców.

Zarządzanie ryzykiem podatkowym rozwija się nie tylko pod wpływem ogólnego zainteresowania tymi kwestiami. Swój udział mają także rządy państw, które starają się zwiększać dochody z podatków. Upolityczniły one kwestie zachowania podatników korporacyjnych. Sekundują im organizacje pozarządowe i komentatorzy, którzy sugerują połączenie kwestii płacenia godziwego podatku z reputacją firmy. Dodać należy postępującą komplikację przepisów podatkowych i tendencję władz podatkowych do coraz uważniejszego sprawdzania zgodności zeznań ze szczegółowymi przepisami. Wiele firmowych działów podatkowych postrzega zatem zarządzanie ryzykiem podatkowym jako jedną ze swoich najważniejszych funkcji.

Zobacz również:

Autor International Tax Review zaproponował pogrupowanie rodzajów ryzyka podatkowego ze względu na narzędzia i metody, jakie można stosować do obniżenia ryzyka.

  1. Zgodność z prawem - nie oznacza tylko złożenia poprawnych deklaracji podatkowych. Obejmuje wszystkie działania powiązane z podatkami, w tym stosowanie doradztwa podatkowego. Zasadnicze znaczenie ma wiedza, na której opieramy pewność, że wiernie wypełniamy literę prawa podatkowego.
  2. Sprawozdawczość podatkowa - zapewnienie, by podatek był odpowiednio wyliczony. To główny obszar ryzyka, wymaga biegłości technicznej i rachunkowej, sprawnego przepływu informacji z systemów księgowych.
  3. Integracja z biznesem - wielu dyrektorów finansowych twierdzi, że bardziej boi się tego, o czym nie wie, niż tego, co zrobili. Dynamicznie zmieniająca się firma, wprowadzająca i wycofująca produkty, wchodząca na nowe rynki i adaptująca nowe modele działania, podlega coraz to nowym obowiązkom podatkowym. Osłabia to istniejącą strukturę podatkową, ale i ogranicza możliwości efektywnego rozłożenia obciążeń, dopóki funkcja podatkowa nie jest odpowiednio reprezentowana w korporacyjnych procesach decyzyjnych. Trzeba przy tym wykazać dość zręczności, by nie uwikłać firmy w zbędną biurokrację.
  4. Zarządzanie podatkami jako kosztem - to zapewne najbardziej strategiczny poziom zagadnienia i nie powinno dziwić, że przykuwa najwięcej uwagi zarządu. Specjaliści podatkowi wiedzą, że podatek to koszt, którym można zarządzać. W ankiecie PwC trzy czwarte badanych stwierdziło, że jest w stanie obniżyć efektywną stopę podatku płaconego przez ich firmę nawet o 5 pkt proc.

<hr>

$Na podstawie: Angus Johnston "The explosion of tax risk", International Tax Review