Jak zmierzyć wiedzę w firmie?

Każda ze stron może samodzielnie ten kapitał zniszczyć, lecz jego budowa zawsze następuje wspólnie. Kapitał społeczny budowany jest przez:

1) Zaufanie. W firmach o niskim kapitale społecznym przepływ wiedzy jest zatrzymany. Powstają wyspy informacji, a sieci przepływu wiedzy ulegają rozpadowi. Pracownicy są w takich firmach winni, dopóki nie udowodnią swojej niewinności.

2) Przestrzeń i czas. Najlepsze pomysły w firmach powstają spontanicznie dzięki nieformalnym spotkaniom pracowników i dyskusjom.

Polskie firmy powinny przede wszystkim nastawić się na lepsze wykorzystanie wiedzy istniejącej. Innowacyjność na światowym poziomie jest na razie poza ich zasięgiem z przyczyn finansowych.

Tym bardziej istotne jest mądre korzystanie z tego, co już mamy.

Powrót do korzeni

W 1994 r. Jay Chiat, właściciel znanej agencji reklamowej, oznajmił wprowadzenie nowego stylu pracy. Pracownicy nie będą mieli własnych biurek. Każdy będzie sam sobie robił kawę. Nikt nie będzie sprawdzał godzin spędzonych w pracy. Żaden pracownik nie dostanie też wynagrodzenia za nadgodziny, na wizytówkach nie będzie nazw stanowisk. Wkrótce The New York Times i Time obwieściły przełom w dotychczasowym stylu pracy.

Pięć lat później agencja Chiat/Day opuściła swój biurowiec przyznając się jednocześnie do porażki swojego pomysłu wirtualnego biura.

Problem polegał na tym, że ludzie mają naturalną potrzebę prywatności i posiadana własnego kąta.

Sam często słyszę historie o tym, jak szefowie zdobyli dozgonną lojalność szeregowych pracowników tylko za to, że wygospodarowali dla nich własną półkę, biuro na zapleczu, nie mówiąc już o własnym pokoiku.

Teraz w Chiat/Day zastosowano wiele z zasad budowy społeczności ludzkich. Szefowie siedzą w środku pomieszczeń biurowych. Ich miejsca pracy są umieszczone tak jak namioty wodzów, które były rozbijane na środku wioski indiańskiej.

W biurze jest mnóstwo pomieszczeń, są specjalne puby, świetlice i duży centralny hall zwany central park. Przestrzeń na spotkania musi być także uzupełniona czasem na spotkania.

W Hewlett-Packard pracownicy są zachęcani do przychodzenia na spotkania przed czasem, aby móc odnowić znajomości. W firmie Xerox znany jest przypadek menedżera, który celowo opóźniał rozpoczęcie spotkania po to, aby pracownicy ze sobą porozmawiali.

<hr size="1" noshade><sup>1</sup> International Federation of Accountants, The Measurement and Management of Intellectual Capital, IFAC, New York, NY, 1998.

<sup>2</sup> Danish Trade and Industry Development Council (1997), Intellectual Capital Accounts: Reporting and Managing Intellectual Capital, Danish Trade and Industry Development Council, Copenhagen.

Literatura:

1. N. Brennam, B. Connel, Intellectual Capital: Current issues and policy implications, Journal of Intellectual Capital, Vol.1, Issue 3/2001

2. D.Klaila, L.Hall, Using Intellectual assets as a success Strategy, Journal of Intellectual Capital, Vol. 1 1/2000

3. A.Fazlagić, Balanced Scorecard - Skazani na monopol?, Controlling i Rachunkowość Zarządcza, nr 2/2002

4.http://www.treepeak.com

5. T. Stewart, Accounting gets radical, FORTUNE, 16 April 2001