IT wspiera europejską ekspansję KDPW

Znaczenie technologii w nowym modelu biznesowym KDPW komentuje Sławomir Panasiuk, CIO i COO w KDPW S.A.

1 lipca 2011 r. rozpoczęła działalność izba rozliczeniowa KDPW_CCP - spółka wydzielona ze struktur Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych. Zadaniem nowej spółki jest rozliczanie transakcji na rynku regulowanym i w ASO oraz prowadzenie systemu gwarantowania płynności rozliczeń. W strukturach samego KDPW pozostaną funkcje z zakresu rozrachunku transakcji (operacje na kontach depozytowych) oraz centralnego depozytu papierów wartościowych.

Powstanie i wydzielenie KDPW_CCP jest jednym z kluczowych dla rozwoju polskiego rynku projektów, które zapisane zostały w Strategii KDPW na lata 2010-2013. "Poprzez wydzielenie do CCP funkcji związanych z rozliczaniem transakcji, systemem zarządzania ryzykiem i administrowaniem zabezpieczeniami, osiągnięto cel rozdzielenia funkcji o różnym poziomie ryzyka, dotąd skupionych w jednej instytucji, tj. KDPW" - powiedziała na konferencji Iwona Sroka, Prezes KDPW SA. KDPW_CCP jest trzecim tego typu podmiotem w regionie CEE, po izbach rozliczeniowych w Austrii i na Węgrzech. Jednak to KDPW_CCP obsługiwać będzie największy rynek kapitałowy w regionie CEE. Pod względem wartości obrotów na rynku kasowym, które rozliczane będą w KDPW_CCP, Warszawa jest rynkiem większym od Wiednia i Budapesztu liczonych łącznie. Jeśli wziąć pod uwagę rynek terminowy - przewaga polskiego rynku jest pięciokrotna. Ponadto planowane jest oferowanie usług izby rozliczeniowej także innym, mniejszym rynkom w naszym regionie.

O komentarz z perspektywy IT poprosiliśmy Sławomira Panasiuka, CIO i COO w KDPW S.A.; CIO Roku 2009 i członka Klubu CIO.

IT wspiera europejską ekspansję KDPW

Sławomir Panasiuk, CIO i COO KDPW SA

Jakie były priorytety IT w procesie wydzielenia nowej struktury i powołania nowego modelu biznesowego w KDPW?

Głównym założeniem nowego modelu biznesowego jest zapewnienie nieprzerwanej działalności operacyjnej. Do nowej spółki KDPW_CCP wydzielona została działalność operacyjna związana z rozliczeniami i gwarantowaniem transakcji a wszystkie usługi wspierające pozostały w KDPW i są świadczone na zasadzie dzielenia zasobów. Nowe rozwiązania technologiczne mają także zapewnić kontynuację rozwoju i wprowadzania nowych usług.

W tym procesie obszar technologii był najbardziej istotnym, poza zagadnieniami formalno-prawnymi, obszarem. Nie tylko dlatego, że cała działalność KDPW, a po wydzieleniu również KDPW_CCP jest wykonywana za pomocą systemów informatycznych, ale także ze względu na rozległe powiązania naszych systemów informatycznych z systemami wszystkich uczestników rynku kapitałowego. Proces zaplanowany został w taki sposób, żeby zachować zalety jednolitego i efektywnego systemu informatycznego po dokonanym podziale działalności operacyjnej. Dodatkowo wymagana była analiza i zmiany w zawartych umowach serwisowych i licencyjnych. W większości przypadków zresztą koszty nie wzrosły z uwagi na fakt, że KDPW_CCP jest w 100% własnością KDPW.

Ponadto konieczne były zmiany w systemach informatycznych wynikające z wdrażanych wraz z wydzieleniem nowych metod i funkcji. Pojawiła się nowa metodologia zarządzania ryzkiem SPAN, konieczne były zmiany w systemach zarządzania aktywami, nowa wersja serwisu internetowego. To dodatkowo zwiększyło zakres i skomplikowało proces przygotowań i migracji. Dlatego bardzo ważne znaczenia miało bardzo dokładne planowanie i koordynacja działań. Pragnę podkreślić, że z uwagi na doświadczenia specjalistów w KDPW w obszarze zarządzania projektami i rutynowe nawyki działania zgodnie z procedurami nie było w tym zakresie istotnych problemów.

W jakim stopniu jakość IT ma znaczenie dla powodzeniu KDPW i KDPW_CCP na rynku europejskim?

Większość projektów informatycznych prowadzonych obecnie w KDPW dotyczy obszarów związanych ze świadczeniem usług na rynku europejskim. Działalność na rynku międzynarodowym zwiększa wymogi dla systemów IT, nie tylko ze względu na konieczność spełnienia standardów i uwzględnienia uwarunkowań innych rynków, ale także ze względu na konieczność szybkiego reagowania na potrzeby biznesowe.

Tak jak wspomniałem, wszystkie usługi KDPW i KDPW_CCP wiążą się z wykorzystaniem rozwiązań informatycznych, zarówno przez zapewnienie obsługi procesów i ich automatyzacji jak również w zakresie stabilności, niezawodności i bezpieczeństwa rozwiązań. Ważną kwestią jest też konkurencyjność IT; to w praktyce umiejętność kontrolowania kosztów, wymagająca dbałości o to, żeby budować elastyczne rozwiązania: na miarę rzeczywistych potrzeb, pozwalające na ich skalowanie w przyszłości i dodawanie nowych usług. Ważnym argumentem przemawiającym na korzyść KDPW na rynku europejskim jest dlatego posiadanie własnego systemu kdpw_stream obejmującego większość podstawowych usług KDPW i KDPW_CCP. To gwarancja elastycznego wprowadzania nowych rozwiązań czy zmiany a także dobrej kontroli kosztów.


TOP 200
Na ten temat
Magazyny CXO
Partnerzy Klubu CIO
O Klubie

Klub CIO to niezależna organizacja, która istnieje od 2003 roku. Powstał z inicjatywy International Data Group Poland S.A., amerykańskiego wydawnictwa, które prowadzi Kluby CIO w wielu różnych krajach.

Stworzony dla dyrektorów IT Klub CIO, to przede wszystkim dwie wartości najczęściej podkreślane przez samych członków Klubu. Po pierwsze - poszerzanie zakresu swojej wiedzy oraz - po drugie - możliwość spotkania się w swobodnej atmosferze, w gronie znakomitych menedżerów i porozmawianie o tym, co ważne dla każdego CIO.

Jak działa Klub CIO?
 • regularne spotkania w gronie kilkudziesięciu CxO (w większości CIO)
 • 2,5 godziny programu merytorycznego plus 1-2 godziny networkingu
 • spotkania w Warszawie i innch miastach (Gdańsk, Wrocław, i in.)
 • komunikacja w ramach grupy Klub CIO na LinkedIn
 • serwis cxo.pl – służy wymianie wiedzy, doświadczeń, przedstawia historie i dokonania członków Klubu CIO
 • udział w badaniach i dostęp do ich wyników – unikalne źródło wiedzy o opiniach i doświadczeniach innych CIO
Warto brać udział w Klubie CIO, aby
 • rozwijać wiedzę o dobrych praktykach zarządzania IT
 • wymieniać doświadczenia z najlepszymi CIO
 • zyskać uznanie na forum firmy i w społeczności IT
 • poprawiać własną skuteczność w realizacja celów IT i firmy
 • budować lepsze zrozumienie roli i zadań nowoczesnego CIO
 • uzyskać realny wpływ na strategię firmy