IT skoncentrowane na ludziach

Określenia "tworzenie nowych źródeł przewagi konkurencyjnej" i "konsolidacja operacji biznesowych" najlepiej charakteryzują projekt integracji informatycznej Banku BPH i GE Money Banku, za który odpowiadał Janusz Stankiewicz, dyrektor ds. informatyki, laureat II nagrody tegorocznego konkursu CIO Roku.

IT skoncentrowane na ludziach

Janusz Stankiewicz, Bank BPH

Decyzja o połączeniu banków zapadła wskutek wcześniejszego podziału BPH: jedna część - BPH 285 - została wchłonięta przez Pekao SA, drugą zaś - BPH 200 - kupiła grupa CE Capital, właściciel GE Money Banku. Zarówno BPH, jak i GE Money miały stabilną pozycję w swoich sektorach. Przeprowadzona fuzja zakładała osiągnięcie synergii i rozwój organizacji niezbędnych do uzyskania przez bank 5. pozycji w kraju w strategicznych segmentach rynku. Dlatego też trzeba było przeprowadzić wszystkie działania konieczne dla obu podmiotów prawnych, obsługi klientów, produktów w kanałach dystrybucji i lokalizacjach wcześniej należących do Banku BPH i do GE Money Banku.

Aby to osiągnąć, ludzie zatrudnieni w pionach IT obu banków musieli:

• wypracować optymalny zestaw aplikacji wspierających model banku uniwersalnego z silnym ramieniem konsumenckim;

• połączyć oferty produktowe;

• zbudować interfejsy między aplikacjami i infrastrukturą 2 banków;

• wycofać z eksploatacji niektóre systemy i elementy infrastruktury;

• stworzyć scentralizowane procesy obsługi klienta.

Za realizację projektu integracji informatycznej, a raczej za cały portfel projektów, odpowiadał właśnie Janusz Stankiewicz. "Kierowany przez niego projekt fuzji banków zakończył się pełnym sukcesem, choć wymagał koordynacji działań 340 osób z biznesu, 550 osób z personelu IT. Projekt objął 300 oddziałów i konieczność przeorganizowania ok. 300 aplikacji" - powiedział w Andrzej Galik, juror Konkursu CIO Roku 2009.

My i oni kontra wyzwania

W pierwszej fazie realizacji fuzji technologicznej banku Janusz Stankiewicz był liderem projektu ze strony GE Money Banku - jego partnerem był równoprawny lider ze strony Banku BPH. Później został CIO obu połączonych banków. Od razu postawił na opracowanie przejrzystych, dobrze osadzonych metodologicznie ram dla decyzji strategicznych. Przyjęte przez niego działania skierowane na uzgodnienie architektury logicznej przyszłej organizacji sprawiły, że ludzie z informatyki skoncentrowali się na myśleniu o kształcie nowego środowiska IT, o wspólnych dla nich tematach, czyli aplikacjach i technologiach. Miało to ogromny wpływ na atmosferę pracy, ponieważ odwracało uwagę załogi od lęków, różnic zdań, podziałów itp. - emocji, które zwykle towarzyszą podobnym przedsięwzięciom. Janusz Stankiewicz postawił na współpracę, zapobiegając niepotrzebnej rywalizacji. "Zamieniłem podział 'my kontra oni' na 'my i oni kontra wyzwania".

"Patrząc z perspektywy zakończonego sukcesem projektu integracji informatycznej Banku BPH z GE Money Bankiem, mogę powiedzieć, że zasadniczą przyczyną sukcesu były:

• dobre zdefiniowanie i osadzenie celu w perspektywie czasowej;

• umiejętności i doświadczenie specjalistów z obu organizacji IT;

• zaangażowanie, zaufanie i duch współpracy

• umiejętnie dobrane i właściwie stosowane narzędzia, zarówno twarde (np. kontrola wykonawcza IT PMO), jak i miękkie (np. komunikacja)" - stwierdził Janusz Stankiewicz.

Doświadczenie i umiejętności związane z zarządzaniem potencjałem społecznym organizacji pomogły mu z sukcesem przeprowadzić ludzi przez czas niepewności, potęgowany kryzysem na rynkach finansowych, który zmuszał do ograniczenia inwestycji i zatrudnienia przy zwiększonym obciążeniu pracą. Jego recepta jest krótka, choć niełatwa do zastosowania: "odpowiedni dobór menedżerów, budowanie zaufania między ludźmi, konsekwentne likwidowanie barier w komunikacji". Po realizacji ostatniego etapu projektu - fuzji prawnej - połączony bank ze swoimi 300 oddziałami i 8000 pracowników zaczął działać bez zakłóceń. "Moją rolą było wtedy podsumowanie wykonanej pracy, docenienie wszystkich, którzy na to zasłużyli i przejście do kolejnej fazy pełnej integracji środowiska informatycznego i organizacji IT, które to działania potrwają jeszcze przynajmniej przez rok" - dodaje Janusz Stankiewicz.

Kultura zarządzania i wartości

Janusz Stankiewicz swoją karierę zaczynał w jednym z największych zakładów przemysłowych PRL-u. Wtedy poznał informatykę od podstaw. Na początku lat 90. postanowił przenieść się do ciepłych krajów. Tam miał możliwość zgłębiać wiedzę i umiejętności w licznych projektach informatycznych. Ale punktem zwrotnym w jego karierze było podjęcie pracy w jednym z banków, gdzie szybko przeszedł od nadzorowania pojedynczych zadań i projektów do wzięcia odpowiedzialności za zarządzanie organizacją IT. Jest przekonany, że kierowana przez niego organizacja, ale również kultura zarządzania i wartości, jakie wniósł do zespołu, przyczyniły się w dużym stopniu do wzrostu finansowego banku w latach 1997-2007.

Andrzej Galik, juror Konkursu CIO Roku 2009, CIO Roku 2006, koordynator ICT w KPK Programów Badawczych UE

Sylwetka zawodowa

Absolwent Politechniki Poznańskiej, od początku swojej kariery zawodowej związany z informatyką.

• W latach 70. pracował w przemyśle ciężkim, zdobywając doświadczenia w budowie i wdrażaniu aplikacji na platformach mainframe i midrange.

• Od 1990 r. realizował projekty informatyczne w krajach Zatoki Perskiej w sektorze przemysłowym, zdrowia i finansowym.

• Od 1997 r. w GE Capital Bank, od 1998 kierował organizacją IT. W roku 2003 r. uruchomiona została ewolucja IT w kierunku organizacji usługowej, zorientowanej na klienta, działająca na podstawie zarządzanych i mierzonych procesów. Zdobywca nagród, m.in. tytuł Lidera Informatyki 2007 w sektorze finansowym w konkursie Computerworld, tytuł Lidera Wsparcia 2007. W 2008 został wiceprezesem zarządu GE Money Banku.

• Od 2008 r. dyrektor obszaru informatyki połączonego Banku BPH.


TOP 200
Na ten temat
Magazyny CXO
Partnerzy Klubu CIO
O Klubie

Klub CIO to niezależna organizacja, która istnieje od 2003 roku. Powstał z inicjatywy International Data Group Poland S.A., amerykańskiego wydawnictwa, które prowadzi Kluby CIO w wielu różnych krajach.

Stworzony dla dyrektorów IT Klub CIO, to przede wszystkim dwie wartości najczęściej podkreślane przez samych członków Klubu. Po pierwsze - poszerzanie zakresu swojej wiedzy oraz - po drugie - możliwość spotkania się w swobodnej atmosferze, w gronie znakomitych menedżerów i porozmawianie o tym, co ważne dla każdego CIO.

Jak działa Klub CIO?
 • regularne spotkania w gronie kilkudziesięciu CxO (w większości CIO)
 • 2,5 godziny programu merytorycznego plus 1-2 godziny networkingu
 • spotkania w Warszawie i innch miastach (Gdańsk, Wrocław, i in.)
 • komunikacja w ramach grupy Klub CIO na LinkedIn
 • serwis cxo.pl – służy wymianie wiedzy, doświadczeń, przedstawia historie i dokonania członków Klubu CIO
 • udział w badaniach i dostęp do ich wyników – unikalne źródło wiedzy o opiniach i doświadczeniach innych CIO
Warto brać udział w Klubie CIO, aby
 • rozwijać wiedzę o dobrych praktykach zarządzania IT
 • wymieniać doświadczenia z najlepszymi CIO
 • zyskać uznanie na forum firmy i w społeczności IT
 • poprawiać własną skuteczność w realizacja celów IT i firmy
 • budować lepsze zrozumienie roli i zadań nowoczesnego CIO
 • uzyskać realny wpływ na strategię firmy