III Kongres Podatków i Rachunkowości KPMG

W trzeciej edycji Kongresu Podatków i Rachunkowości KPMG udział wzięli dyrektorzy finansowi, główni księgowi, szefowie sprawozdawczości finansowej oraz controllingu największych spółek polskich i zagranicznych.

Kongres odbył się w Warszawie, 15 stycznia 2013 roku, zgromadził ponad 600 uczestników, którzy wysłuchali prelekcji na temat zmian i pułapek czyhających na nich w bieżącym roku obrotowym.

Firma doradcza KPMG już po raz trzeci zorganizowała Kongres Podatków i Rachunkowości. Spotkanie zostało podzielone na dwa bloki tematyczne: podatkowy i rachunkowy, które poprowadzili partnerzy i dyrektorzy KPMG, a na co dzień szefowie poszczególnych zespołów podatkowych i audytowych. Prelegenci omówili najważniejsze zmiany w podatku PIT, CIT i VAT w 2013 roku, a także najciekawsze kwestie dotyczące cen transferowych. Ponadto przedstawili zasady analizy utraty wartości aktywów trwałych, praktyczne aspekty księgowe fuzji i przejęć oraz podsumowali wyzwania, z którymi zmagają się dyrektorzy finansowi w okresach dobrej i złej koniunktury. Aby umożliwić udział w wydarzeniu jeszcze szerszemu gronu odbiorców, III edycja Kongresu była transmitowana online. Program został również wzbogacony o konsultacje eksperckie, podczas których uczestnicy mieli możliwość indywidualnych rozmów z doradcami KPMG na temat nurtujących ich problemów związanych ze stosowaniem nowych przepisów.

CIO Magazyn Dyrektorów IT był patronem medialnym Kongresu.


TOP 200
Na ten temat
Partnerzy Klubu CIO
O Klubie

Klub CIO to niezależna organizacja, która istnieje od 2003 roku. Powstał z inicjatywy International Data Group Poland S.A., amerykańskiego wydawnictwa, które prowadzi Kluby CIO w wielu różnych krajach.

Stworzony dla dyrektorów IT Klub CIO, to przede wszystkim dwie wartości najczęściej podkreślane przez samych członków Klubu. Po pierwsze - poszerzanie zakresu swojej wiedzy oraz - po drugie - możliwość spotkania się w swobodnej atmosferze, w gronie znakomitych menedżerów i porozmawianie o tym, co ważne dla każdego CIO.

Jak działa Klub CIO?
 • regularne spotkania w gronie kilkudziesięciu CxO (w większości CIO)
 • 2,5 godziny programu merytorycznego plus 1-2 godziny networkingu
 • spotkania w Warszawie i innch miastach (Gdańsk, Wrocław, i in.)
 • komunikacja w ramach grupy Klub CIO na LinkedIn
 • serwis cxo.pl – służy wymianie wiedzy, doświadczeń, przedstawia historie i dokonania członków Klubu CIO
 • udział w badaniach i dostęp do ich wyników – unikalne źródło wiedzy o opiniach i doświadczeniach innych CIO
Warto brać udział w Klubie CIO, aby
 • rozwijać wiedzę o dobrych praktykach zarządzania IT
 • wymieniać doświadczenia z najlepszymi CIO
 • zyskać uznanie na forum firmy i w społeczności IT
 • poprawiać własną skuteczność w realizacja celów IT i firmy
 • budować lepsze zrozumienie roli i zadań nowoczesnego CIO
 • uzyskać realny wpływ na strategię firmy