Gorące tematy w Lublinie i w Łodzi

Na śniadaniu prasowym CXO w Lublinie rozmawialiśmy o kapitale intelektualnym i zarządzaniu wiedzą. Natomiast w Łodzi tematem spotkania było nowe prawo gospodarcze.

Na śniadaniu prasowym CXO w Lublinie rozmawialiśmy o kapitale intelektualnym i zarządzaniu wiedzą. Natomiast w Łodzi tematem spotkania było nowe prawo gospodarcze.

Jak zasypać lukę pokoleniową - gorący temat w Lublinie

Gorące tematy w Lublinie i w Łodzi

Początek spotkania w Lublinie został poświęcony kapitałowi intelektualnemu, który w coraz większym stopniu decyduje o szansach rozwoju przedsiębiorstwa. Pani Profesor Elżbieta Skrzypek opisała strukturę tych zasobów i narzędzia do ich pomiaru opracowane przez dyr. Leifa Edvinssona, wdrożone po raz pierwszy w firmie Skandia. Najżywiej dyskutowano wokół tematu "ile doświadczenia i rutyny, a ile nowej wiedzy w przedsiębiorstwie". W latach 90., ze względów społecznych, firmy wychodzące z systemu gospodarki centralnie planowanej silnie ograniczyły zatrudnianie młodzieży, a jednocześnie rozpadało się szkolnictwo zawodowe. Wytworzyła się luka pokoleniowa, którą pilnie trzeba zasypać, gdyż doświadczona kadra starszych pracowników wykrusza się. Jednakże młodzi napływający do przedsiębiorstw są na ogół dobrze wykształceni, ale brakuje im doświadczenia. Firmy poszukują więc sposobów na szybkie i skuteczne przygotowanie młodzieży do pracy, często od początku rozwijając zarządzanie stażami, praktykami, opieką nad nowymi pracownikami, itd.

Przygotowanie młodzieży do pracy przybiera w przedsiębiorstwach lubelskich rozmaite formy organizacyjne, w różny sposób powiązane jest z rozwiązaniami dotyczącymi planowania karier, promocji i awansów, wynagradzania i pomocy finansowej w studiowaniu - dyskusja toczyła się jeszcze długo.

Wolność gospodarcza po europejsku - gorący temat w Łodzi

Drugiego lipca 2004 uchwalona została nowa ustawa o wolności gospodarczej. Na spotkaniu w Łodzi Prof. dr hab. Wojciech Katner zagrzewał uczestników do dyskusji mówiąc, które rozwiązania nowego prawa i dlaczego uważa za ważne i dobre. Dobra jest instytucja interpretacji wiążącej. Tam, gdzie prawo, zwłaszcza podatkowe, jest niejasne, pojawia się niepewność podatnika. Teraz organ administracji wydający interpretację niejasnych przepisów ponosi za nią odpowiedzialność i nie może jej dowolnie zmieniać. Profesor Katner uważa, że wprowadzenie omawianej instytucji jest przejawem tego, że nasze prawo amerykanizuje się. Jest to bowiem kierunek zmian prowadzący w przyszłości do uznania wiążącej mocy precedensu i w ogóle do zwiększenia stabilności i przejrzystości prawa.

Dobre jest - jak podkreśla Prof. Katner - wyraźne sprecyzowanie rodzajów działalności wymagających koncesji i zezwoleń, a także przepisy porządkujące kwestie działalności regulowanej.

Dyskusja, jaka toczyła się po każdym niemal mocnym stwierdzeniu Profesora, doprowadziła uczestników do wniosku, że nowe elementy w prawie gospodarczym zwiększają bowiem bezpieczeństwo biznesu i wprowadzają międzynarodowe standardy w stosunkach pomiędmiędzy przedsiębiorcą a państwem.

Mecenasem obu śniadań była Telekomunikacja Polska SA. Spotkanie w Lublinie odbyło się 22 września, jego współgospodarzem był dyrektor Jacek Nasiłowski. Współgospodarzem łódzkiego spotkania z 28 września był dyrektor Tomasz Rychlewski.