Fuzja BI i Big Data: możliwa? Konieczna!

Klub CIO spotyka się 7 maja aby dyskutować o przyszłości zarządzania informacją. BI, Big Data czy hybryda? Przedstawiamy głos podgrzewający dyskusję: Patryk Choroś z SAS przekonuje, że fuzja na poziomie kompetencji, technologii i architektury jest najbardziej prawdopodobnym scenariuszem.

Już 7 maja świetnie zapowiadające się spotkanie Klubu CIO "Jak zamienić dane w informacje, dające firmie przewagę konkurencyjną?"

Swój udział potwierdziło znakomite grono szefów IT, zaproszenie do dyskusji przyjęli także znakomici mówcy i paneliści.

Poniżej więcej szczegółów o spotkaniu, tymczasem przedstawiamy interesujący głos poprzedzający dyskusję. Patryk Choroś, Principal Business Solutions Manager w SAS Polska, i jego głos za wizją hybrydowej przyszłości zarządzania danymi i informacją biznesową.

Film jest opublikowany na stronie Klubu CIOhttp://www.klubcio.pl/wideo/401882/Fuzja.BI.i.Big.Data.mozliwa.Konieczna.html

i na otwartej stronie popularnego serwisu:

A Klub CIO 7 maja zaczniemy od spotkania z Prof. Markiem Niezgódką, dyrektorem Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego UW oraz dr Łukaszem Bolikowskim, kierownikiem sekcji ADALAB (Applied Data Analysis Lab / Sekcji Stosowanej Analizy Danych) ICM. Dokonania, kompetencje i doświadczenie ICM w zakresie wykorzystania wielkich zbiorów danych są znakomite i nie wymagają reklamy; zarys tego wystąpienia, podczas którego prof. Niezgódka i dr Bolikowski serdecznie zachęcają do dyskusji:

ICM UW: Big Data w działaniu

- sposób i cel wykorzystania BigData – doświadczenie i plany ICM

- przyszłość nowoczesnych modeli zarządzania informacją i wiedzą

- dzisiejsze mocne strony i deficyty organizacji: kompetencji (czy ktoś widział data scientists?), procesów (Data Governance) i technologii (dojrzałość, dostępność, interoperacyjność, bezpieczeństwo rozwiązań Big Data);

Następnie o (nie)bezpieczeństwie Big Data mówił będzie Marcin Marciniak, redaktor Computerworld odpowiedzialny m.in. za mocny program tegorocznej konferencji Semafor. Zgodnie z zapowiedzą mówcy - solidna i prowokacyjna pigułka informacyjna w w oparciu o rozmowy z uczestnikami i mówcami wspomnianej konferencji.

Ukoronowaniem dnia jest dyskusja panelowa, do udziału w której zapraszamy jednak tradycyjnie całą publiczność.

W głównych rolach: Sławomir Pawlak, CIO Grupy Raben, w której osiągnięto biegłość, wręcz doskonałość wykorzystania Business Intelligence; Tomasz Grabowski, Senior Manager, Accenture, który podzieli się doświadczeniem z międzynarodowych i polskich projektów z elementem zarządzania informacją, w których uczestniczy Accenture.

Prof. Andrzej Sobczak, Kierownik Zakładu Zarządzania Informatyką, Instytut Informatyki i Gospodarki Cyfrowej, Szkoła Główna Handlowa, ekspert i autorytet w dziedzinie architektury korporacyjnej - będzie adwokatem kwestii nowego Data Governance, perspektywy architektonicznej przy zarysowanym w tytule strategicznym dylemacie stojącym dziś przed firmami. Prof. Marek Niezgódka, dyrektor Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego UW (ICM), nasz główny mówca z pierwszej części spotkania.

Panel pod hasłem "W jaki sposób przekuwać informacje w wiedzę: BI, Big Data, hybryda…?" jest "zakontraktowany" na trzy rundy:

- kiedy firma powinna pójść drogą: budowy systemu Business Intelligence, systemu klasy Big Data, a kiedy budowy rozwiązań hybrydowych.

- jakie konsekwencje mają te wybory dla zarządzania kompetencjami?

- jakie konsekwencje technologiczne oraz architektoniczne mają powyższe wybory?

Do zobaczenia w Klubie!


TOP 200
Na ten temat
Magazyny CXO
Partnerzy Klubu CIO
O Klubie

Klub CIO to niezależna organizacja, która istnieje od 2003 roku. Powstał z inicjatywy International Data Group Poland S.A., amerykańskiego wydawnictwa, które prowadzi Kluby CIO w wielu różnych krajach.

Stworzony dla dyrektorów IT Klub CIO, to przede wszystkim dwie wartości najczęściej podkreślane przez samych członków Klubu. Po pierwsze - poszerzanie zakresu swojej wiedzy oraz - po drugie - możliwość spotkania się w swobodnej atmosferze, w gronie znakomitych menedżerów i porozmawianie o tym, co ważne dla każdego CIO.

Jak działa Klub CIO?
 • regularne spotkania w gronie kilkudziesięciu CxO (w większości CIO)
 • 2,5 godziny programu merytorycznego plus 1-2 godziny networkingu
 • spotkania w Warszawie i innch miastach (Gdańsk, Wrocław, i in.)
 • komunikacja w ramach grupy Klub CIO na LinkedIn
 • serwis cxo.pl – służy wymianie wiedzy, doświadczeń, przedstawia historie i dokonania członków Klubu CIO
 • udział w badaniach i dostęp do ich wyników – unikalne źródło wiedzy o opiniach i doświadczeniach innych CIO
Warto brać udział w Klubie CIO, aby
 • rozwijać wiedzę o dobrych praktykach zarządzania IT
 • wymieniać doświadczenia z najlepszymi CIO
 • zyskać uznanie na forum firmy i w społeczności IT
 • poprawiać własną skuteczność w realizacja celów IT i firmy
 • budować lepsze zrozumienie roli i zadań nowoczesnego CIO
 • uzyskać realny wpływ na strategię firmy