Działy IT poprawiają wydajność firm

Ponad połowa firm uważa, że działy IT mają wpływ na zwiększenie efektywności operacyjnej - wynika z globalnego badania przeprowadzonego przez Juniper Networks i Economist Intelligence Unit.

Działy IT poprawiają wydajność firm

"Biznes wciąż postrzega funkcję IT w tradycyjny sposób - to dział, który poprawia wydajność procesów. Jednak aby naprawdę odnosić sukcesy w coraz bardziej cyfrowym świecie, firmy powinny docenić potencjalną wartość IT jako partnera do współpracy przy identyfikowaniu nowych możliwości" - uważa Rozina Ali z Economist Intelligence Unit.

Z badania wynika, że najlepiej działające firmy - te, które wykazały lepsze wyniki finansowe niż ich konkurenci - inaczej patrzą na rolę IT w kluczowych obszarach swojego biznesu, niż ich koledzy z branży.

Wśród firm wyróżniających się wynikami na tle konkurencji wyższy odsetek uważa, że dział IT może wspierać wzrost biznesowy przez identyfikowanie nowych możliwości rynkowych oraz, że IT jest bardzo zaangażowane w pomoc przy rozwijaniu nowych produktów i usług.

"Musimy wykorzystywać technologie takie jak cloud czy mobile, które przyspieszają wzrost biznesowy, aby stworzyć dla IT możliwość przejścia od roli działu wsparcia do roli bardziej strategicznej. Przez tworzenie nowych produktów i usług i znajdowanie nowych możliwości rynkowych, IT może naprawdę zmienić biznes" - twierdzi Bask Iyer, wiceprezes i CIO w Juniper Networks.

Dzisiejsze firmy śpieszą się, aby dotrzymać tempa szybkiemu wzrostowi ilości danych i szybko zmieniającym się potrzebom rynku. Instytucje finansowe oferują aplikacje bankowości mobilnej, a producenci gier tworzą nowe katalogi gier i usług on-line. Gdy firmy ścigają się z czasem, aby odpowiedzieć na nowe potrzeby konsumentów, IT ma okazję odegrać ważną rolę w tych nowych inicjatywach biznesowych.

Działy IT na ogół nie są motorami wzrostu biznesowego w firmach, w każdym razie nie mają takiego wizerunku. Jednak przedsiębiorstwa, które uczestniczyły w ankiecie przewidują, że rola IT zacznie się zmieniać - te działy przestaną być narzędziem zwiększania efektywności, a staną się motorem wzrostu. Ok. 60% respondentów stwierdziło, że w ciągu najbliższych trzech lat IT będzie bardzo zaangażowane w pomoc w rozwijaniu nowych produktów czy usług dla firmy.

Globalni respondenci przewidują, że najważniejsze inwestycje technologiczne w ciągu najbliższych trzech lat będą widoczne w obszarach: analityka informacji (33%), zarządzanie procesami biznesowymi (31%), i wirtualizacja (29%) oraz urządzenia mobilne (26%).

Respondenci stwierdzili także, że najważniejsze trendy technologiczne, które wpłyną w ciągu najbliższych trzech lat na konkurencyjność ich organizacji to: współpraca i dzielenie się informacją przez sieci (31%), dostępność urządzeń mobilnych (31%), powszechność połączonych urządzeń i zintegrowanych systemów (27%).

Badanie zostało przeprowadzone wśród 474 osób w Niemczech, Japonii, Wielkiej Brytanii i USA. Wśród respondentów 51% stanowili przedstawiciele najwyższej kadry menedżerskiej i członkowie zarządu, pozostali to menedżerowie wyższego i średniego szczebla.


TOP 200
Na ten temat
Partnerzy Klubu CIO
O Klubie

Klub CIO to niezależna organizacja, która istnieje od 2003 roku. Powstał z inicjatywy International Data Group Poland S.A., amerykańskiego wydawnictwa, które prowadzi Kluby CIO w wielu różnych krajach.

Stworzony dla dyrektorów IT Klub CIO, to przede wszystkim dwie wartości najczęściej podkreślane przez samych członków Klubu. Po pierwsze - poszerzanie zakresu swojej wiedzy oraz - po drugie - możliwość spotkania się w swobodnej atmosferze, w gronie znakomitych menedżerów i porozmawianie o tym, co ważne dla każdego CIO.

Jak działa Klub CIO?
 • regularne spotkania w gronie kilkudziesięciu CxO (w większości CIO)
 • 2,5 godziny programu merytorycznego plus 1-2 godziny networkingu
 • spotkania w Warszawie i innch miastach (Gdańsk, Wrocław, i in.)
 • komunikacja w ramach grupy Klub CIO na LinkedIn
 • serwis cxo.pl – służy wymianie wiedzy, doświadczeń, przedstawia historie i dokonania członków Klubu CIO
 • udział w badaniach i dostęp do ich wyników – unikalne źródło wiedzy o opiniach i doświadczeniach innych CIO
Warto brać udział w Klubie CIO, aby
 • rozwijać wiedzę o dobrych praktykach zarządzania IT
 • wymieniać doświadczenia z najlepszymi CIO
 • zyskać uznanie na forum firmy i w społeczności IT
 • poprawiać własną skuteczność w realizacja celów IT i firmy
 • budować lepsze zrozumienie roli i zadań nowoczesnego CIO
 • uzyskać realny wpływ na strategię firmy