Działy IT mogą zniknąć w ciągu najbliższych 10 lat

W 2020 roku działy IT mogą przestać istnieć jako osobne byty i staną się częścią innych departamentów, rozsianych w całej organizacji - twierdzą analitycy Forrestera. Czy technologia stanie się zwykłym zasobem, czy pozostanie istotna jako sposób na kreowanie biznesu?

Działy IT mogą zniknąć w ciągu najbliższych 10 lat

Technologia stanie się bardziej zestandaryzowana i oczywista. Istnieje szansa, że w ciągu najbliższych lat IT rozmyje się w tle i stanie się zasobem w rodzaju wody z kranu, a nie krytycznym elementem zapewniającym przewagę konkurencyjną w biznesie.

Analitycy Forrestera twierdzą, że firmy będą nadal wykorzystywały technologię jako narzędzie zdobywania przewagi konkurencyjnej. Jednak, tak jak bank kreuje swój własny innowacyjny front-end systemu mobilnego, aby wyróżnić się na tle konkurencji, oparty jednak na typowych systemach, będzie to oznaczało zmianę z koncentrowania się na systemach wewnętrznych w stronę patrzenia przez pryzmat potrzeb klienta. To fundamenty trendu traktującego oprogramowanie jako brand.

"Ważne jest, aby zauważyć, że są znaczące elementy technologii korporacyjnej, które komodytyzują lub już to zrobiły - korową infrastrukturę, serwery wirtualne, aplikacje korporacyjne" - mówi Christopher Mines, analityk Forrestera. "Jednak jest nowa klasa technologii, która wycelowana jest w zaangażowanie klienta i w stronę front-endu biznesu. To tutaj oprogramowanie staje się brandem, staje się identyfikatorem wielu firm z różnych branż" - dodaje.

W jaki sposób firmy będą projektowały i wprowadzały rozwiązania technologii biznesowej w 2020 roku? IT firmowe przesuwa się w stronę większej automatyzacji i użycia zewnętrznych, opartych na chmurze usług, rola działu IT w dostarczaniu i wdrażaniu aplikacji zmienia się.

Ale czy to będzie oznaczało, że działy IT będą nadal projektowały, zarządzały i posiadały swoje aplikacje i infrastrukturę, czy nastąpi całkowita zmiana w kierunku korzystania z aplikacji i procesów dostarczanych jako usługi przez zewnętrznych specjalistów procesów biznesowych?

Firmy będą w coraz większym stopniu planowały i wdrażały rozwiązania, pochodzące od rosnącej puli dostawców usług. Pracownicy będą grali rolę orkiestratorów i integratorów zewnętrznych usług i dostawców, a w mniejszym stopniu będą budowali wewnętrznie aplikacje.

Już teraz biznes poza działem IT inwestuje w technologię - przede wszystkim działy sprzedaży i marketingu. Ten trend jest także napędzany przez szybki wzrost znajomości rozwiązań informatycznych we wszystkich obszarach organizacji, związany m.in. z konsumeryzacją IT.

Czy ten trend będzie rozwijał się w ciągu najbliższej dekady, IT stanie się włączone do innych działów i do pewnego stopnia niewidzialne w organizacji, czy też odwróci się i działy IT będą scentralizowane i będą dostarczały aplikacje i infrastrukturę? Jak będzie wyglądało portfolio dostawcy? Cloud computing już jest siłą, która zmienia obraz rynku dostawców, z nowymi wendorami, którzy zagrażają pozycji dużych producentów IT. Mobilność, media społecznościowe i analityka także pobudzają zmianę w branży, a start-upy w tych obszarach mogą stać się wyzwaniem dla firm, które odniosły sukces w ostatnim dziesięcioleciu, takich jak Google czy Salesfroce. Jednocześnie, firmy takie jak Gapgemini czy Accenture inwestowały w start-upy.

Zdaniem analityków Forrestera, portfolio dostawców zmieni się dramatycznie, będzie bardziej zróżnicowaną mieszaniną innowacyjnych dostawców start-upów oraz dużych dostawców o ugruntowanej pozycji na rynku.


TOP 200
Na ten temat
Partnerzy Klubu CIO
O Klubie

Klub CIO to niezależna organizacja, która istnieje od 2003 roku. Powstał z inicjatywy International Data Group Poland S.A., amerykańskiego wydawnictwa, które prowadzi Kluby CIO w wielu różnych krajach.

Stworzony dla dyrektorów IT Klub CIO, to przede wszystkim dwie wartości najczęściej podkreślane przez samych członków Klubu. Po pierwsze - poszerzanie zakresu swojej wiedzy oraz - po drugie - możliwość spotkania się w swobodnej atmosferze, w gronie znakomitych menedżerów i porozmawianie o tym, co ważne dla każdego CIO.

Jak działa Klub CIO?
 • regularne spotkania w gronie kilkudziesięciu CxO (w większości CIO)
 • 2,5 godziny programu merytorycznego plus 1-2 godziny networkingu
 • spotkania w Warszawie i innch miastach (Gdańsk, Wrocław, i in.)
 • komunikacja w ramach grupy Klub CIO na LinkedIn
 • serwis cxo.pl – służy wymianie wiedzy, doświadczeń, przedstawia historie i dokonania członków Klubu CIO
 • udział w badaniach i dostęp do ich wyników – unikalne źródło wiedzy o opiniach i doświadczeniach innych CIO
Warto brać udział w Klubie CIO, aby
 • rozwijać wiedzę o dobrych praktykach zarządzania IT
 • wymieniać doświadczenia z najlepszymi CIO
 • zyskać uznanie na forum firmy i w społeczności IT
 • poprawiać własną skuteczność w realizacja celów IT i firmy
 • budować lepsze zrozumienie roli i zadań nowoczesnego CIO
 • uzyskać realny wpływ na strategię firmy