Dyrektor wielowymiarowy

Jaromir Frankowicz, dyrektor Departamentu Rozwoju Systemów Santander Consumer Bank, przeprowadził kolejną fuzję. To czwarta udana fuzja firm sektora finansowego w jego karierze, każda w inny sposób wzbogacała i umacniała jego kompetencje.

Jaromir Frankowicz brał udział w czterech odrębnych integracjach banków: Bank Zachodni oraz Wielkopolski Bank Kredytowy, po integracji: BZWBK; GE Money oraz BPH, po integracji: BPH, grupa GE; Fortis Bank oraz Dominet Bank, po integracji: BNP Paribas Fortis; Santander Consumer Bank oraz AIG Bank, po integracji: Santander Consumer Bank. Potrafił poprowadzić fuzje, omijając ryzyko ludzkie i technologiczne.

Trzy w jednym

W 2011 roku Santander Consumer Bank w Polsce wdrożył dwa programy. W ramach strategii korporacyjnej grupy na przełomie lutego i marca 2011 roku został zrealizowany program połączenia banków AIG i Santander Consumer Bank (SCB) w Polsce (program Legal Merge). Prace związane z tym przedsięwzięciem rozpoczęły się w czerwcu 2010. Równolegle do programu fuzji prawnej prowadzona była działalność związana z wdrożeniem zaleceń wymaganych przez Rekomendację T (zgodność z regulacjami prawnymi dla połączonych spółek). "Celem programu połączenia banków było wdrożenie krytycznych zmian w systemach IT, infrastrukturze oraz procesach biznesowych, które były niezbędne, aby banki stały się jednym podmiotem prawnym. Musiały one zacząć funkcjonować jako jedna instytucja z punktu widzenia organów nadzorczych, instytucji zewnętrznych oraz swoich klientów, partnerów i dostawców" - tłumaczy Jaromir Frankowicz.

Po powstaniu nowego podmiotu, w czerwcu 2011 Jaromir Frankowicz został zaangażowany do programu Sister Company, którego celem było wydzielenie z nowego banku instytucji finansowej (Santander Consumer Finance - SCF).

W ramach programu Legal Merge Jaromir Frankowicz był odpowiedzialny za całość prac związanych z programem, definicję wymagań biznesowych, realizację koniecznych zmian w systemach IT spółek oraz testy UAT i wdrożenie produkcyjne. W zakresie programu Sister Company odpowiadał za realizację zmian w systemach IT Banku oraz nowo powstającej spółki.


TOP 200
Na ten temat
Magazyny CXO
Partnerzy Klubu CIO
O Klubie

Klub CIO to niezależna organizacja, która istnieje od 2003 roku. Powstał z inicjatywy International Data Group Poland S.A., amerykańskiego wydawnictwa, które prowadzi Kluby CIO w wielu różnych krajach.

Stworzony dla dyrektorów IT Klub CIO, to przede wszystkim dwie wartości najczęściej podkreślane przez samych członków Klubu. Po pierwsze - poszerzanie zakresu swojej wiedzy oraz - po drugie - możliwość spotkania się w swobodnej atmosferze, w gronie znakomitych menedżerów i porozmawianie o tym, co ważne dla każdego CIO.

Jak działa Klub CIO?
 • regularne spotkania w gronie kilkudziesięciu CxO (w większości CIO)
 • 2,5 godziny programu merytorycznego plus 1-2 godziny networkingu
 • spotkania w Warszawie i innch miastach (Gdańsk, Wrocław, i in.)
 • komunikacja w ramach grupy Klub CIO na LinkedIn
 • serwis cxo.pl – służy wymianie wiedzy, doświadczeń, przedstawia historie i dokonania członków Klubu CIO
 • udział w badaniach i dostęp do ich wyników – unikalne źródło wiedzy o opiniach i doświadczeniach innych CIO
Warto brać udział w Klubie CIO, aby
 • rozwijać wiedzę o dobrych praktykach zarządzania IT
 • wymieniać doświadczenia z najlepszymi CIO
 • zyskać uznanie na forum firmy i w społeczności IT
 • poprawiać własną skuteczność w realizacja celów IT i firmy
 • budować lepsze zrozumienie roli i zadań nowoczesnego CIO
 • uzyskać realny wpływ na strategię firmy