Dylemat więźnia i menedżera

Przytłaczające ze względu na objętość, ale ciekawe, gdy czyta się wybrane fragmenty. Książka, którą warto mieć na półce, by czasem po nią sięgnąć, zwłaszcza gdy podjęcie decyzji jest szczególnie ryzykowne.

Przytłaczające ze względu na objętość, ale ciekawe, gdy czyta się wybrane fragmenty. Książka, którą warto mieć na półce, by czasem po nią sięgnąć, zwłaszcza gdy podjęcie decyzji jest szczególnie ryzykowne.

Dylemat więźnia i menedżera

Atrakcyjność jej wynika stąd, że każdy rozdział rozpoczyna opis problemu, który należy pokonać. Szansę na właściwy wybór daje analiza teoretyczna, związana z dobrze znanymi zagadnieniami, takimi jak choćby modele ekonometryczne, elastyczność popytu, korzyści skali czy decyzje sekwencyjne. Poprzez rozpoczęcie od studium przypadku, zwłaszcza gdy opisywane zdarzenie jest autentyczne, teoria daje się łatwiej posiąść.

Najmodniejszej obecnie strategii konkurencji - teorii gier - poświecono ponad 50 stron. Oczywiście, przywołano tu słynny dylemat więźnia. W biznesie potrzebny do interpretacji wojen cenowych. Dwa przedsiębiorstwa zmuszane są ustalać ceny niezależnie od siebie. Każde usiłuje maksymalizować zysk. Jaka polityka cenowa jest najlepsza? Obie firmy powinny zdecydować się na niską cenę. Zmowa cenowa (zachowanie karteli) może ułatwić osiągnięcie zysku korzystnego dla obu stron, lecz nie gwarantuje jego trwałości. Powraca pułapka określana jako dylemat więźnia. Rozdział ten rozpoczyna studium przypadku o walce linii lotniczych o pasażerów.

Teoria gier to podstawowe narzędzie strategii konkurencji na różnych rynkach. Zarówno na rynku konkurencji doskonałej czy konkurencji monopolistycznej, jak i w warunkach oligopolu lub czystego monopolu. Te cztery rodzaje rynku różnią się kilkoma cechami, jak choćby koszty pokonania bariery wejścia. Konkurencja na różnych rynkach - to jedna z trzech części tej książki, która słusznie określana jest jako nowoczesny podręcznik.

William F. Samuelson, Stephen G. Marks, "Ekonomia menedżerska", PWE, s. 870.