Chmura obliczeniowa używana już przez większość firm

Globalne badanie menedżerów IT pokazuje, że już 81% firm przeniosło już co najmniej jeden ze swoich systemów informatycznych do chmury obliczeniowej.

Badanie zostało przeprowadzone przez Capgemini, Sogeti oraz HP na próbie 1250 menedżerów IT z firm z całego świata, z różnych branż.

"Powstawanie nowych technologii takich jak usługi oparte na chmurze obliczeniowej zwiększa potrzebę testowania i zapewnienia jakości. Bezpieczeństwo aplikacji staje się niezbędne dla zagwarantowania jakości i zniwelowania ryzyka" - napisano w raporcie.

Większość organizacji (85%) uważa, że ich portfele aplikacji potrzebują racjonalizacji i że krytyczne aplikacje, oparte na przestarzałej technologii powinny być przejrzane i odświeżone, aby podnieść wydajność. Ok. 42% firm planuje zwiększenie swoich budżetów na zapewnienie jakości aplikacji oraz testy.

Gospodarki wschodzące najszybciej wdrażają infrastrukturę cloudową. Ponad jedna trzecia chińskich przedsiębiorstw (37%) zamierza przenieść od 11 do 25% swoich aplikacji do chmury obliczeniowej w przyszłym roku, a 40% w dalszej przyszłości zamierza przenieść od 26% do 50%.

Natomiast w USA i w Europie Zachodniej entuzjazm dla cloud computingu jest znacznie mniejszy. W USA 24%, a w Europie Zachodniej 18% firm twierdzi, że nie są zainteresowane przenoszenie aplikacji do chmury.


TOP 200
Na ten temat
Magazyny CXO
Partnerzy Klubu CIO
O Klubie

Klub CIO to niezależna organizacja, która istnieje od 2003 roku. Powstał z inicjatywy International Data Group Poland S.A., amerykańskiego wydawnictwa, które prowadzi Kluby CIO w wielu różnych krajach.

Stworzony dla dyrektorów IT Klub CIO, to przede wszystkim dwie wartości najczęściej podkreślane przez samych członków Klubu. Po pierwsze - poszerzanie zakresu swojej wiedzy oraz - po drugie - możliwość spotkania się w swobodnej atmosferze, w gronie znakomitych menedżerów i porozmawianie o tym, co ważne dla każdego CIO.

Jak działa Klub CIO?
 • regularne spotkania w gronie kilkudziesięciu CxO (w większości CIO)
 • 2,5 godziny programu merytorycznego plus 1-2 godziny networkingu
 • spotkania w Warszawie i innch miastach (Gdańsk, Wrocław, i in.)
 • komunikacja w ramach grupy Klub CIO na LinkedIn
 • serwis cxo.pl – służy wymianie wiedzy, doświadczeń, przedstawia historie i dokonania członków Klubu CIO
 • udział w badaniach i dostęp do ich wyników – unikalne źródło wiedzy o opiniach i doświadczeniach innych CIO
Warto brać udział w Klubie CIO, aby
 • rozwijać wiedzę o dobrych praktykach zarządzania IT
 • wymieniać doświadczenia z najlepszymi CIO
 • zyskać uznanie na forum firmy i w społeczności IT
 • poprawiać własną skuteczność w realizacja celów IT i firmy
 • budować lepsze zrozumienie roli i zadań nowoczesnego CIO
 • uzyskać realny wpływ na strategię firmy