Chmura będzie coraz popularniejsza

Większość CIO w firmach europejskich uważa, że chmura obliczeniowa stanie się głównym kanałem operacyjnym IT do 2014 roku - wynika z badania firmy Colt.

Wprawdzie niewiele firm może już w tej chwili pochwalić się szerokimi implementacjami cloud computingu (jedynie 16%), ale gros przedsiębiorstw (60%) wierzy, że do 2014 r. chmura obliczeniowa stanie się najważniejszą platformą operacyjną IT.

Firma Colt przeprowadziła badanie wśród 500 CIO z Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec, Hiszpanii i krajów Beneluksu.

Zobacz również:

Firmy oczekują, że korzystanie z cloud computingu zwiększy skalowalność planowania zasobów. Ok. 58% respondentów wymienia łatwość zmiany jako jedno z największych wyzwań związanych z cloud computingiem, a 55% - zapewnienie jakości i kontrolę kosztów. Kontrola nad danymi konsumentów istotna jest dla 54%.

Bezpieczeństwo jest bardzo ważnym zagadnieniem dla firm z Wielkiej Brytanii i Niemiec, odpowiednio 74% i 70% menedżerów IT wyraziło swoje obawy o ten obszar w kontekście cloud computingu.

Istotny jest także sposób związania z dostawcą usług (46%) oraz lokalizacja geograficzna dostawcy chmury (31%).

Chmury prywatne są popularne w Hiszpanii (58%), Niemczech (57%) i Wielkiej Brytanii (56%), menedżerowie IT mają mniej zastrzeżeń do ich bezpieczeństwa, jednak nie są tak elastycznie skalowalne i są droższe.