Chmura będzie coraz popularniejsza

Większość CIO w firmach europejskich uważa, że chmura obliczeniowa stanie się głównym kanałem operacyjnym IT do 2014 roku - wynika z badania firmy Colt.

Wprawdzie niewiele firm może już w tej chwili pochwalić się szerokimi implementacjami cloud computingu (jedynie 16%), ale gros przedsiębiorstw (60%) wierzy, że do 2014 r. chmura obliczeniowa stanie się najważniejszą platformą operacyjną IT.

Firma Colt przeprowadziła badanie wśród 500 CIO z Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec, Hiszpanii i krajów Beneluksu.

Firmy oczekują, że korzystanie z cloud computingu zwiększy skalowalność planowania zasobów. Ok. 58% respondentów wymienia łatwość zmiany jako jedno z największych wyzwań związanych z cloud computingiem, a 55% - zapewnienie jakości i kontrolę kosztów. Kontrola nad danymi konsumentów istotna jest dla 54%.

Bezpieczeństwo jest bardzo ważnym zagadnieniem dla firm z Wielkiej Brytanii i Niemiec, odpowiednio 74% i 70% menedżerów IT wyraziło swoje obawy o ten obszar w kontekście cloud computingu.

Istotny jest także sposób związania z dostawcą usług (46%) oraz lokalizacja geograficzna dostawcy chmury (31%).

Chmury prywatne są popularne w Hiszpanii (58%), Niemczech (57%) i Wielkiej Brytanii (56%), menedżerowie IT mają mniej zastrzeżeń do ich bezpieczeństwa, jednak nie są tak elastycznie skalowalne i są droższe.


TOP 200
Na ten temat
Magazyny CXO
Partnerzy Klubu CIO
O Klubie

Klub CIO to niezależna organizacja, która istnieje od 2003 roku. Powstał z inicjatywy International Data Group Poland S.A., amerykańskiego wydawnictwa, które prowadzi Kluby CIO w wielu różnych krajach.

Stworzony dla dyrektorów IT Klub CIO, to przede wszystkim dwie wartości najczęściej podkreślane przez samych członków Klubu. Po pierwsze - poszerzanie zakresu swojej wiedzy oraz - po drugie - możliwość spotkania się w swobodnej atmosferze, w gronie znakomitych menedżerów i porozmawianie o tym, co ważne dla każdego CIO.

Jak działa Klub CIO?
 • regularne spotkania w gronie kilkudziesięciu CxO (w większości CIO)
 • 2,5 godziny programu merytorycznego plus 1-2 godziny networkingu
 • spotkania w Warszawie i innch miastach (Gdańsk, Wrocław, i in.)
 • komunikacja w ramach grupy Klub CIO na LinkedIn
 • serwis cxo.pl – służy wymianie wiedzy, doświadczeń, przedstawia historie i dokonania członków Klubu CIO
 • udział w badaniach i dostęp do ich wyników – unikalne źródło wiedzy o opiniach i doświadczeniach innych CIO
Warto brać udział w Klubie CIO, aby
 • rozwijać wiedzę o dobrych praktykach zarządzania IT
 • wymieniać doświadczenia z najlepszymi CIO
 • zyskać uznanie na forum firmy i w społeczności IT
 • poprawiać własną skuteczność w realizacja celów IT i firmy
 • budować lepsze zrozumienie roli i zadań nowoczesnego CIO
 • uzyskać realny wpływ na strategię firmy