CIO i CFO - dobry tandem?

Dyrektor IT to już nie tylko specjalista biegle obeznany w nowych technologiach, który zajmuje miejsce wśród menedżerów firmy. Musi to być osoba pełniąca rolę partnera biznesowego dla CFO.

Z doświadczenia firm wdrożeniowych wynika, że działy IT są najczęściej traktowane jako jednostki utrzymania infrastruktury teleinformatycznej. W większości firm to działy IT decydują o wdrożeniu danego rozwiązania. Bardzo często cele biznesowe głównych zainteresowanych schodzą wówczas na drugi plan.

Często osoba z działu IT, rozważając nowe wdrożenie, uwzględnia również możliwości swojej jednostki. Dotyczą one aspektów technicznych i personalnych utrzymania kolejnego rozwiązania, jednak wkalkulowane zostają jedynie w dostępny dla działu IT budżet. Wyniki wdrożeń są oceniane w kategoriach, "działa - nie działa?". To karygodny błąd. Gdzie podział się cel postawiony przez głównego zainteresowanego? Taka sytuacja wynika z braku monitoringu ROI podczas wdrożeń nowych rozwiązań IT. Badania takie są prowadzone post factum i wskazują, że wdrożenie doprowadziło do zmniejszenia kosztów bądź zwiększenia marży. Tylko że ich poziom będzie się zwracał przez okres dwa razy dłuższy niż technologiczny czas życia rozwiązania.

Zmianę podejścia do projektów IT wymusza niepewność gospodarki, wymagająca szybkiego dostosowywania się do sytuacji rynkowej. Wiąże się to z ciągłym doskonaleniem i wprowadzaniem innowacji, których cele i koszty powinny być jasno zdefiniowane, zarówno po stronie działów IT, jak i jednostek zamawiających.

Obecnie głównym narzędziem, które musi zostać zoptymalizowane, jest dostęp do informacji zarządczej. Firmy nie mogą już sobie pozwolić na odświeżanie informacji na temat sprzedaży, należności w okresach miesięcznych, a nawet tygodniowych. Taka wiedza musi być dostępna on- line. Sytuacja sprzed miesiąca nie ma wpływu na obecny trend rynkowy. Dlatego coraz więcej firm decyduje się na wdrożenia rozwiązań mobilnych dla działów handlowych, wdrożenia hurtowni danych oraz narzędzi , które dostarczają danych z maksymalnie jednodniowym opóźnieniem. To duże wyzwanie dla działów IT, ponieważ wymaga integracji rozwiązań różnych dostawców oprogramowania i sprzętu. Dla firm innowacyjnych jest to nadal niewystarczające, dlatego decydują się na wdrożenia systemów przetwarzających dane "in-memory". Może to doprowadzić nawet do kilkudziesięciokrotnego przyspieszenia dostępu do danych, co jest czynnikiem arcyważnym w przypadku podejmowania decyzji strategicznych.


TOP 200
Na ten temat
Magazyny CXO
Partnerzy Klubu CIO
O Klubie

Klub CIO to niezależna organizacja, która istnieje od 2003 roku. Powstał z inicjatywy International Data Group Poland S.A., amerykańskiego wydawnictwa, które prowadzi Kluby CIO w wielu różnych krajach.

Stworzony dla dyrektorów IT Klub CIO, to przede wszystkim dwie wartości najczęściej podkreślane przez samych członków Klubu. Po pierwsze - poszerzanie zakresu swojej wiedzy oraz - po drugie - możliwość spotkania się w swobodnej atmosferze, w gronie znakomitych menedżerów i porozmawianie o tym, co ważne dla każdego CIO.

Jak działa Klub CIO?
 • regularne spotkania w gronie kilkudziesięciu CxO (w większości CIO)
 • 2,5 godziny programu merytorycznego plus 1-2 godziny networkingu
 • spotkania w Warszawie i innch miastach (Gdańsk, Wrocław, i in.)
 • komunikacja w ramach grupy Klub CIO na LinkedIn
 • serwis cxo.pl – służy wymianie wiedzy, doświadczeń, przedstawia historie i dokonania członków Klubu CIO
 • udział w badaniach i dostęp do ich wyników – unikalne źródło wiedzy o opiniach i doświadczeniach innych CIO
Warto brać udział w Klubie CIO, aby
 • rozwijać wiedzę o dobrych praktykach zarządzania IT
 • wymieniać doświadczenia z najlepszymi CIO
 • zyskać uznanie na forum firmy i w społeczności IT
 • poprawiać własną skuteczność w realizacja celów IT i firmy
 • budować lepsze zrozumienie roli i zadań nowoczesnego CIO
 • uzyskać realny wpływ na strategię firmy