CIO Roku 2005

Rafał Hanys, dyrektor informatyki w Urzędzie Miasta we Wrocławiu został CIO Roku 2005. Uroczysta gala, w czasie której ogłoszono wyniki konkursu, odbyła się 1 grudnia w Pałacu Sobańskich w Warszawie.

Tytuł CIO Roku przyznany został już po raz trzeci. Dyrektorzy informatyki zrzeszeni w Klubie CIO, w ramach konkursu wybierają osobę, która w ich opinii, w ostatnim czasie przeprowadziła najlepszy projekt informatyczny lub organizacyjny. Tegoroczny zwycięzca, Rafał Hanys, zaprezentował projekt informatyzacji Urzędu Miasta we Wrocławiu.

Rafał Hanys, CIO Roku 2005

Drugie miejsce zajął Tomasz Matuła z Telekomunikacji Polskiej, a trzecie Sławomir Kierner z Procter&Gamble. Rafał Hanys ma 36 lat, w Urzędzie Miasta we Wrocławiu pracuje czwarty rok. "Jestem zwykłym obywatelem - mówi CIO Roku - Ja też przychodzę do różnych urzędów i bywam zszokowany tym, w jaki sposób traktuje się w nich rozwój informatyki. Wiem jednak, że można mieć prawdziwy wpływ na to, by to zmienić".

Laureaci tegorocznej edycji konkursu CIO Roku

Za swój największy sukces w pracy w Urzędzie Miasta we Wrocławiu uważa stworzenie Centrum Przetwarzania Danych, które uchodzi za najnowocześniejsze w polskich jednostkach administracyjnych. Mówi, że gdy rozpoczynał pracę, za sytuację nienormalną uznał fakt, iż funkcjonowało tam ok. 80 oddzielnych systemów informatycznych. Po trzech latach pracy doprowadził do tego, że z początkiem roku 2006 w urzędzie zostanie uruchomiony jeden system zarządzania oparty o system SAP.

Goście gali z okazji ogłoszenia tytułu CIO Roku 2005

Mocno przyczynił się także do wprowadzenia komunikacji elektronicznej w urzędzie. Jednym z ważniejszych projektów, którym zajmuje się obecnie jest doskonalenie Systemu Informacji Przestrzennej Miasta. O pracy w administracji mówi: "Na początku trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, czy chcę w tym urzędzie tylko przeżyć, czy coś faktycznie zrobić. Jeżeli ktoś zaczyna się w pracy bać, to nie ma możliwości, aby coś zdziałał. Druga sprawa, to dobry pomysł na rozwój IT. A pieniądze? To nie jest największy problem, one zawsze się znajdą".

Klub CIO, który jest organizatorem konkursu oraz Gali CIO, istnieje czwarty rok i zrzesza elitę polskich dyrektorów IT. Jego członkowie spotykają się kilka razy w roku, mają wtedy możliwość zdobywania fachowej wiedzy, wymiany doświadczeń i budowania relacji środowiskowych.

Sponsorami Klubu CIO są firmy: CA, MT&DC, OKI, SAS.

Sponsorami Gali CIO Roku 2005 były firmy: Altkom, CSS, Europa Sportregion, Randstad Infostaff.


TOP 200
Na ten temat
Magazyny CXO
Partnerzy Klubu CIO
O Klubie

Klub CIO to niezależna organizacja, która istnieje od 2003 roku. Powstał z inicjatywy International Data Group Poland S.A., amerykańskiego wydawnictwa, które prowadzi Kluby CIO w wielu różnych krajach.

Stworzony dla dyrektorów IT Klub CIO, to przede wszystkim dwie wartości najczęściej podkreślane przez samych członków Klubu. Po pierwsze - poszerzanie zakresu swojej wiedzy oraz - po drugie - możliwość spotkania się w swobodnej atmosferze, w gronie znakomitych menedżerów i porozmawianie o tym, co ważne dla każdego CIO.

Jak działa Klub CIO?
 • regularne spotkania w gronie kilkudziesięciu CxO (w większości CIO)
 • 2,5 godziny programu merytorycznego plus 1-2 godziny networkingu
 • spotkania w Warszawie i innch miastach (Gdańsk, Wrocław, i in.)
 • komunikacja w ramach grupy Klub CIO na LinkedIn
 • serwis cxo.pl – służy wymianie wiedzy, doświadczeń, przedstawia historie i dokonania członków Klubu CIO
 • udział w badaniach i dostęp do ich wyników – unikalne źródło wiedzy o opiniach i doświadczeniach innych CIO
Warto brać udział w Klubie CIO, aby
 • rozwijać wiedzę o dobrych praktykach zarządzania IT
 • wymieniać doświadczenia z najlepszymi CIO
 • zyskać uznanie na forum firmy i w społeczności IT
 • poprawiać własną skuteczność w realizacja celów IT i firmy
 • budować lepsze zrozumienie roli i zadań nowoczesnego CIO
 • uzyskać realny wpływ na strategię firmy