CIO Roku 2005

Rafał Hanys, dyrektor informatyki w Urzędzie Miasta we Wrocławiu został CIO Roku 2005. Uroczysta gala, w czasie której ogłoszono wyniki konkursu, odbyła się 1 grudnia w Pałacu Sobańskich w Warszawie.

Tytuł CIO Roku przyznany został już po raz trzeci. Dyrektorzy informatyki zrzeszeni w Klubie CIO, w ramach konkursu wybierają osobę, która w ich opinii, w ostatnim czasie przeprowadziła najlepszy projekt informatyczny lub organizacyjny. Tegoroczny zwycięzca, Rafał Hanys, zaprezentował projekt informatyzacji Urzędu Miasta we Wrocławiu.

CIO Roku 2005

Rafał Hanys, CIO Roku 2005

Drugie miejsce zajął Tomasz Matuła z Telekomunikacji Polskiej, a trzecie Sławomir Kierner z Procter&Gamble. Rafał Hanys ma 36 lat, w Urzędzie Miasta we Wrocławiu pracuje czwarty rok. "Jestem zwykłym obywatelem - mówi CIO Roku - Ja też przychodzę do różnych urzędów i bywam zszokowany tym, w jaki sposób traktuje się w nich rozwój informatyki. Wiem jednak, że można mieć prawdziwy wpływ na to, by to zmienić".

CIO Roku 2005

Laureaci tegorocznej edycji konkursu CIO Roku

Za swój największy sukces w pracy w Urzędzie Miasta we Wrocławiu uważa stworzenie Centrum Przetwarzania Danych, które uchodzi za najnowocześniejsze w polskich jednostkach administracyjnych. Mówi, że gdy rozpoczynał pracę, za sytuację nienormalną uznał fakt, iż funkcjonowało tam ok. 80 oddzielnych systemów informatycznych. Po trzech latach pracy doprowadził do tego, że z początkiem roku 2006 w urzędzie zostanie uruchomiony jeden system zarządzania oparty o system SAP.

CIO Roku 2005

Goście gali z okazji ogłoszenia tytułu CIO Roku 2005

Mocno przyczynił się także do wprowadzenia komunikacji elektronicznej w urzędzie. Jednym z ważniejszych projektów, którym zajmuje się obecnie jest doskonalenie Systemu Informacji Przestrzennej Miasta. O pracy w administracji mówi: "Na początku trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, czy chcę w tym urzędzie tylko przeżyć, czy coś faktycznie zrobić. Jeżeli ktoś zaczyna się w pracy bać, to nie ma możliwości, aby coś zdziałał. Druga sprawa, to dobry pomysł na rozwój IT. A pieniądze? To nie jest największy problem, one zawsze się znajdą".

Klub CIO, który jest organizatorem konkursu oraz Gali CIO, istnieje czwarty rok i zrzesza elitę polskich dyrektorów IT. Jego członkowie spotykają się kilka razy w roku, mają wtedy możliwość zdobywania fachowej wiedzy, wymiany doświadczeń i budowania relacji środowiskowych.

Sponsorami Klubu CIO są firmy: CA, MT&DC, OKI, SAS.

Sponsorami Gali CIO Roku 2005 były firmy: Altkom, CSS, Europa Sportregion, Randstad Infostaff.


TOP 200
Na ten temat
Magazyny CXO
Partnerzy Klubu CIO
O Klubie

Klub CIO to niezależna organizacja, która istnieje od 2003 roku. Powstał z inicjatywy International Data Group Poland S.A., amerykańskiego wydawnictwa, które prowadzi Kluby CIO w wielu różnych krajach.

Stworzony dla dyrektorów IT Klub CIO, to przede wszystkim dwie wartości najczęściej podkreślane przez samych członków Klubu. Po pierwsze - poszerzanie zakresu swojej wiedzy oraz - po drugie - możliwość spotkania się w swobodnej atmosferze, w gronie znakomitych menedżerów i porozmawianie o tym, co ważne dla każdego CIO.

Jak działa Klub CIO?
 • regularne spotkania w gronie kilkudziesięciu CxO (w większości CIO)
 • 2,5 godziny programu merytorycznego plus 1-2 godziny networkingu
 • spotkania w Warszawie i innch miastach (Gdańsk, Wrocław, i in.)
 • komunikacja w ramach grupy Klub CIO na LinkedIn
 • serwis cxo.pl – służy wymianie wiedzy, doświadczeń, przedstawia historie i dokonania członków Klubu CIO
 • udział w badaniach i dostęp do ich wyników – unikalne źródło wiedzy o opiniach i doświadczeniach innych CIO
Warto brać udział w Klubie CIO, aby
 • rozwijać wiedzę o dobrych praktykach zarządzania IT
 • wymieniać doświadczenia z najlepszymi CIO
 • zyskać uznanie na forum firmy i w społeczności IT
 • poprawiać własną skuteczność w realizacja celów IT i firmy
 • budować lepsze zrozumienie roli i zadań nowoczesnego CIO
 • uzyskać realny wpływ na strategię firmy