Budowanie lepszych relacji z CMO

Działy sprzedaży i marketingu w coraz większym stopniu korzystają z nowoczesnych technologii, a CIO powinni zastanowić się, czy wkładają wystarczająco duży wysiłek w pielęgnowaniu swoich relacji z CMO.

Jak wynika z globalnego badania Harvey Nash 2013, przeprowadzonego wśród ponad 2 tys. CIO z 10 krajów, dyrektorzy IT nie wkładają tak samo dużego wysiłku w partnerowanie marketingowi, co finansom i działowi operacyjnemu. Mniej niż 30% CIO opisało swoje relacje z marketingiem jako silne, wobec 60% posiadających silne relacje z działem operacyjnym i 50% - z działem finansowym. Ok. 30% przyznało, że ich relacje z marketingiem są słabe.

W dobie wzrostu znaczenia trendów takich jak mobilność, digitalizacja, media społecznościowe czy big data, które wymagają współpracy CIO i CMO, brak dobrych relacji może być poważnym problemem.

Budowanie silnych relacji biznesowych z działem finansów jest ważne, badanie pokazuje, że 62% CEO postrzega swoich CIO mniej jako menedżerów obniżających koszty, a bardziej jako przynoszących wzrost i innowacje.

Z badania wynika także, że 57% CIO nie odczuwa wsparcia zarządu w realizowaniu wizji technologicznych dla biznesu, a 49% twierdzi, że walczą aby zdobyć poparcie innych top menedżerów.

Autorzy badania twierdzą, że 22% CIO uważa, że straciło bezpośrednią kontrolę nad niektórymi aktywami technologicznymi i aplikacjami w ciągu ostatnich sześciu lat, w związku z wykorzystywaniem outsourcingu.


TOP 200
Na ten temat
Magazyny CXO
Partnerzy Klubu CIO
O Klubie

Klub CIO to niezależna organizacja, która istnieje od 2003 roku. Powstał z inicjatywy International Data Group Poland S.A., amerykańskiego wydawnictwa, które prowadzi Kluby CIO w wielu różnych krajach.

Stworzony dla dyrektorów IT Klub CIO, to przede wszystkim dwie wartości najczęściej podkreślane przez samych członków Klubu. Po pierwsze - poszerzanie zakresu swojej wiedzy oraz - po drugie - możliwość spotkania się w swobodnej atmosferze, w gronie znakomitych menedżerów i porozmawianie o tym, co ważne dla każdego CIO.

Jak działa Klub CIO?
 • regularne spotkania w gronie kilkudziesięciu CxO (w większości CIO)
 • 2,5 godziny programu merytorycznego plus 1-2 godziny networkingu
 • spotkania w Warszawie i innch miastach (Gdańsk, Wrocław, i in.)
 • komunikacja w ramach grupy Klub CIO na LinkedIn
 • serwis cxo.pl – służy wymianie wiedzy, doświadczeń, przedstawia historie i dokonania członków Klubu CIO
 • udział w badaniach i dostęp do ich wyników – unikalne źródło wiedzy o opiniach i doświadczeniach innych CIO
Warto brać udział w Klubie CIO, aby
 • rozwijać wiedzę o dobrych praktykach zarządzania IT
 • wymieniać doświadczenia z najlepszymi CIO
 • zyskać uznanie na forum firmy i w społeczności IT
 • poprawiać własną skuteczność w realizacja celów IT i firmy
 • budować lepsze zrozumienie roli i zadań nowoczesnego CIO
 • uzyskać realny wpływ na strategię firmy