Agenda CIO na 2012

Z punktu widzenia CIO w branżach szybko rozwijających się i tych, w których biznes oparty jest na rozwiązaniach IT, najważniejsze wyzwania to:

Skrócenie cyklu dostarczania produktów informatycznych dla biznesu

Wiąże się to z doskonaleniem metod i zasad prowadzenia projektów oraz tworzenia rozwiązań w ścisłej współpracy z biznesem. Wydaje się, że podstawowe reguły zarządzania projektami są znane. Ale bardzo często potrzeba umiejętności dostosowania ich do własnych potrzeb i wykorzystania w praktyce.

Ważne jest stałe doskonalenie i dostosowywanie zasad i narzędzi zarządzania projektami w kierunku skracania cyklu dostarczania produktów. Jedna z metod, dzięki której można to osiągnąć, polega na koncentracji projektów na podstawowych produktach z zachowaniem spójności architektury korporacyjnej i wykorzystaniem powtarzalności oraz specjalizacji rozwiązań.

Modernizacja technologiczna

Nie należy zapominać o konieczności stałej dbałości o unowocześnianie rozwiązań technologicznych, w sposób zapewniający zwiększanie efektywności i rozwój firmy. Nie powinno to polegać na prostej wymianie posiadanych składników infrastruktury teleinformatycznej, choć z uwagi na korzyści wynikające ze zwiększonej efektywności i często niższych kosztów utrzymania, tego typu działanie też może przynieść korzyści, ale na kompleksowym podejściu do modernizacji własnej infrastruktury teleinformatycznej. Pozwala to na wprowadzanie zmian związanych z wydajnością i dostępnością usług, ale także na wprowadzanie zmian jakościowych, które umożliwią wyeliminowanie ograniczeń i świadczenie nowych usług biznesowych.

Ważne jest planowe kształtowanie wizji i realizacji architektury korporacyjnej, ściśle powiązanej z realizowanymi w firmie procesami i jej potrzebami. Dokładna znajomość własnej architektury, umiejętność administrowania architekturą i jej składowymi oraz łatwość pozyskiwania podstawowych danych ułatwiają: planowanie projektów IT, opracowywanie i monitorowanie budżetów IT, planowanie modernizacji infrastruktury, jak również wszelkie działania związane z przekształceniami działalności organizacji.

IT Governance

Podstawą efektywnego prowadzenia działań jest organizacja i racjonalne stosowanie najlepszych praktyk w zarządzaniu IT. Dzięki zastosowaniu mechanizmów i narzędzi zwiększających poziom dojrzałości procesów zarządzania IT można zwiększyć sprawność i efektywność procesów w ramach służb IT, jak również jakość i dostępność usług. Wpłynie to na uzyskiwanie przewagi konkurencyjnej organizacji. Jedną z szans jest przekształcenie efektywnego IT z centrum kosztów w centrum zysku.

Standaryzacja i integracja rozwiązań

Postęp technologiczny doprowadził do sytuacji, w której łatwe wydaje się integrowanie rozwiązań teleinformatycznych w ramach jednej firmy oraz pomiędzy organizacjami, nawet w skali międzynarodowej. I tu w praktyce trafiamy na wiele barier, które zwiększają koszty i utrudniają współpracę biznesową. Dlatego istotne są wszelkie inicjatywy standaryzacyjne, które nie muszą prowadzić do unifikacji rozwiązań. Wprowadzają one standardy w obszarach: telekomunikacyjnych, kryptograficznym, protokołów wymiany danych, struktur komunikatów, identyfikacji danych, interfejsów aplikacyjnych.

Uważam, że gdyby szerzej i powszechniej stosowane były standardowe rozwiązania w zakresie interfejsów i wymiany między systemami, łatwiej byłoby integrować poszczególne systemy w ramach własnej organizacji, prościej i taniej byłoby wprowadzać usługi biznesowe wymagające współdziałania i wymiany danych różnych przedsiębiorstw. Dzięki upowszechnieniu standardowych rozwiązań w dostępie do systemów i ich integracji mogą powstać kanały i możliwości wprowadzania nowych produktów i usług biznesowych.


TOP 200
Na ten temat
Magazyny CXO
Partnerzy Klubu CIO
O Klubie

Klub CIO to niezależna organizacja, która istnieje od 2003 roku. Powstał z inicjatywy International Data Group Poland S.A., amerykańskiego wydawnictwa, które prowadzi Kluby CIO w wielu różnych krajach.

Stworzony dla dyrektorów IT Klub CIO, to przede wszystkim dwie wartości najczęściej podkreślane przez samych członków Klubu. Po pierwsze - poszerzanie zakresu swojej wiedzy oraz - po drugie - możliwość spotkania się w swobodnej atmosferze, w gronie znakomitych menedżerów i porozmawianie o tym, co ważne dla każdego CIO.

Jak działa Klub CIO?
 • regularne spotkania w gronie kilkudziesięciu CxO (w większości CIO)
 • 2,5 godziny programu merytorycznego plus 1-2 godziny networkingu
 • spotkania w Warszawie i innch miastach (Gdańsk, Wrocław, i in.)
 • komunikacja w ramach grupy Klub CIO na LinkedIn
 • serwis cxo.pl – służy wymianie wiedzy, doświadczeń, przedstawia historie i dokonania członków Klubu CIO
 • udział w badaniach i dostęp do ich wyników – unikalne źródło wiedzy o opiniach i doświadczeniach innych CIO
Warto brać udział w Klubie CIO, aby
 • rozwijać wiedzę o dobrych praktykach zarządzania IT
 • wymieniać doświadczenia z najlepszymi CIO
 • zyskać uznanie na forum firmy i w społeczności IT
 • poprawiać własną skuteczność w realizacja celów IT i firmy
 • budować lepsze zrozumienie roli i zadań nowoczesnego CIO
 • uzyskać realny wpływ na strategię firmy