Szlifowanie idei

Skąd się bierze brak sukcesów w outsourcingu?

Skąd się bierze brak sukcesów w outsourcingu?

Ezio Viola, General Manager TIG, Rosario Piazzese, Partner and IIOM European Lead Regional Examiner: Na przestrzeni 15 lat branża outsourcingowa nie była w stanie dowieść swoich możliwości zniwelowania albo przejęcia ryzyka strategii sourcingowej firm. Jeśli spojrzeć na etapy - ewaluacja/selekcja oraz przejścia do modelu outsourcingu i działalność w tym modelu - obserwujemy efekt kaskadowy, kiedy to niedostatki z wczesnych etapów przechodzą do kolejnych, wywołując coraz szersze negatywne konsekwencje. Ponieważ outsourcing NIE JEST wydarzeniem o charakterze standardowym, każdy przypadek kontraktu usługowego musi podlegać spójnej i pragmatycznej procedurze. Brak doświadczenia stwarza warunki, w których kupujący skłania się ku "bezpiecznym" rozwiązaniom (np. wybiera duże, znane marki), aby skonstatować - zbyt późno - że są nie mniej ryzykowne. Selekcja zaczyna się od wyboru bezpiecznych obszarów do outsourcingu, ale potem często przeskakuje się do etapu oceny możliwości dostarczenia usługi, jakie ma i zapewnia firma outsourcingowa. Pomija się tym samym ważne oszacowania powodzenia przedsięwzięcia.

Czy kupujący są przygotowani do stosowania outsourcingu?

Gotowość firmy do kupowania outsourcingu strategicznie wynika z możliwości oceny potencjału dostawcy i z możliwości oceny własnej biznesowej decyzji o outsourcingu. Nie ma obszaru, w którym oczekiwania nie byłyby tak rozdmuchane. Jednak wnet odkrywa się, że znaczną część oszczędności trzeba przeznaczyć na zarządzanie relacjami z dostawcą.

Zarówno dostawcy, jak i kupujący nie są gotowi na ustanowienie w sposób efektywny specjalnej relacji. Brakuje zrozumienia modelu działania dostawców outsourcingu i tego, które obszary i kiedy można wyprowadzać poza firmę. Kupujący stoją także wobec wyzwania szybko zmieniających się modeli biznesowych. Z tego i innych powodów nie wolno opierać założeń i oczekiwań tylko na danych i parametrach dostarczanych przez dostawców. Potrzeba minimum dwóch punktów weryfikacji.

Na przykład należy zapytać o certyfikację outsourcera?

Global Star Certification (GSC) to certyfikacja IIOM dla firm outsourcingowych, którą w Europie propaguje i której udziela The Innovation Group. Obejmuje 22 kluczowe obszary procesów, uwzględniając aspekty biznesowe i operacyjne. Na tej podstawie określa się dojrzałość i prawdopodobieństwo powodzenia outsourcingu w przypadku danej firmy. Pozwala to na odejście od praktyki dziś powszechnej, kiedy to zamiast stosować pragmatyczne i spójne zasady procesu zaopatrzeniowego, podpisuje się kontrakty w ciemno, obstawiając jak los na loterii.

Jaki model i jakie praktyki outsourcingu Państwo rekomendują?

Nie istnieje idealny model outsourcingu. Dostawcy i klienci powinni, posługując się wspólnym językiem, oceniać każdy przypadek indywidualnie. IIOM i TIG pracują nad stworzeniem jednolitej kultury usługi outsourcingowej.

W jaki zatem sposób poprawić efektywność outsourcingu?

Poprawie powinna podlegać wiedza o outsourcingu. Pod wieloma względami, na przykład komunikacji, zarządzania relacjami, przechodzenia, miar i standardów, zarządzania projektami. Niekiedy obie strony kontraktu powinny w obszarach, w których brak im doświadczenia i kompetencji, poszukać wsparcia i arbitrażu trzeciej strony.

The Innovation Group (TIG) to firma badawczo-doradcza, m.in. we współpracy z International Institute for Outsource Management (IIOM) oferuje usługi wsparcia we wszystkich obszarach outsourcingu. Dostarcza także certyfikaty jakości firmom outsourcingowym; przyznała je 70 firmom na świecie.


TOP 200
Na ten temat
Magazyny CXO
Partnerzy Klubu CIO
O Klubie

Klub CIO to niezależna organizacja, która istnieje od 2003 roku. Powstał z inicjatywy International Data Group Poland S.A., amerykańskiego wydawnictwa, które prowadzi Kluby CIO w wielu różnych krajach.

Stworzony dla dyrektorów IT Klub CIO, to przede wszystkim dwie wartości najczęściej podkreślane przez samych członków Klubu. Po pierwsze - poszerzanie zakresu swojej wiedzy oraz - po drugie - możliwość spotkania się w swobodnej atmosferze, w gronie znakomitych menedżerów i porozmawianie o tym, co ważne dla każdego CIO.

Jak działa Klub CIO?
 • regularne spotkania w gronie kilkudziesięciu CxO (w większości CIO)
 • 2,5 godziny programu merytorycznego plus 1-2 godziny networkingu
 • spotkania w Warszawie i innch miastach (Gdańsk, Wrocław, i in.)
 • komunikacja w ramach grupy Klub CIO na LinkedIn
 • serwis cxo.pl – służy wymianie wiedzy, doświadczeń, przedstawia historie i dokonania członków Klubu CIO
 • udział w badaniach i dostęp do ich wyników – unikalne źródło wiedzy o opiniach i doświadczeniach innych CIO
Warto brać udział w Klubie CIO, aby
 • rozwijać wiedzę o dobrych praktykach zarządzania IT
 • wymieniać doświadczenia z najlepszymi CIO
 • zyskać uznanie na forum firmy i w społeczności IT
 • poprawiać własną skuteczność w realizacja celów IT i firmy
 • budować lepsze zrozumienie roli i zadań nowoczesnego CIO
 • uzyskać realny wpływ na strategię firmy