System skrojony na miarę

W jaki sposób?

- Rozmawialiśmy na różnych szczeblach - i tych najwyższych, zarządczych, i na szczeblach wykonawczych. Uruchomiliśmy kontakty robocze, organizowaliśmy spotkania plenarne i kolejno omawialiśmy wszystkie punkty wdrożenia. Rozwinęliśmy system wymiany informacji. Reagowaliśmy na wszelkie sygnały, by nasi partnerzy mieli poczucie, że ich szanujemy i gotowi jesteśmy wspierać. Wprowadziliśmy też miesięczne raportowanie. Informacje te publikowaliśmy na stronach internetowych. Przygotowanie do sierpniowego wdrożenia stało się dla wszystkich, dla nas także, sprawą ambicjonalną. W lipcu miałem już wewnętrzne przekonanie, że wszyscy zdążą i nie będzie trzeba uruchamiać procedury awaryjnej.

Jest Pan nie tylko dobrym informatykiem, ale też dobrym psychologiem. Gdzie Pan się nauczył skutecznego oddziaływania na ludzi?

- Pracowałem jako informatyk programista w wojsku i mam doświadczenie w kontaktach z trudnymi partnerami. To są ludzie, którzy stawiają wszystkim wysokie wymagania. Trudno im zaimponować. Klucz leży w odpowiednim ich traktowaniu. Trzeba być otwartym na ich argumenty, okazywać szacunek, ale nie uległość. Starać się budować relacje partnerskie. Pokazać, że mamy wspólny problem do rozwiązania i skłonić do współpracy.

Dziękuję za rozmowę.


TOP 200
Na ten temat
Magazyny CXO
Partnerzy Klubu CIO
O Klubie

Klub CIO to niezależna organizacja, która istnieje od 2003 roku. Powstał z inicjatywy International Data Group Poland S.A., amerykańskiego wydawnictwa, które prowadzi Kluby CIO w wielu różnych krajach.

Stworzony dla dyrektorów IT Klub CIO, to przede wszystkim dwie wartości najczęściej podkreślane przez samych członków Klubu. Po pierwsze - poszerzanie zakresu swojej wiedzy oraz - po drugie - możliwość spotkania się w swobodnej atmosferze, w gronie znakomitych menedżerów i porozmawianie o tym, co ważne dla każdego CIO.

Jak działa Klub CIO?
 • regularne spotkania w gronie kilkudziesięciu CxO (w większości CIO)
 • 2,5 godziny programu merytorycznego plus 1-2 godziny networkingu
 • spotkania w Warszawie i innch miastach (Gdańsk, Wrocław, i in.)
 • komunikacja w ramach grupy Klub CIO na LinkedIn
 • serwis cxo.pl – służy wymianie wiedzy, doświadczeń, przedstawia historie i dokonania członków Klubu CIO
 • udział w badaniach i dostęp do ich wyników – unikalne źródło wiedzy o opiniach i doświadczeniach innych CIO
Warto brać udział w Klubie CIO, aby
 • rozwijać wiedzę o dobrych praktykach zarządzania IT
 • wymieniać doświadczenia z najlepszymi CIO
 • zyskać uznanie na forum firmy i w społeczności IT
 • poprawiać własną skuteczność w realizacja celów IT i firmy
 • budować lepsze zrozumienie roli i zadań nowoczesnego CIO
 • uzyskać realny wpływ na strategię firmy