Specjalista na miarę

Rozmowa z Marcelim Smelą, dyrektorem generalnym IT Kontrakt, oraz z Tomaszem Berneckim, dyrektorem rekrutacji IT Kontrakt.

CIO: Dlaczego firmy korzystają z outsourcingu kadry IT?

Tomasz Bernecki: Zrealizowanie nowoczesnego projektu informatycznego to nie lada sztuka. Wie o tym każdy doświadczony menedżer IT. Podstawowym elementem przy planowaniu takiego przedsięwzięcia jest zbudowanie zespołu realizacyjnego, który na każdym etapie projektu będzie dysponował odpowiednimi kwalifikacjami. Nie zawsze stały zespół pracowników jest w stanie podołać takim wyzwaniom. Stąd często najlepszym rozwiązaniem okazuje się wynajęcie niezbędnych specjalistów IT na określony czas. Dzięki outsourcingowi kadry IT można nie tylko szybko uzupełnić braki personalne lub przyspieszyć realizację projektu, ale także dostosować się do oczekiwań biznesu i sprawniej reagować na nowe zapotrzebowania.

Marceli Smela: Dzięki outsourcingowi kadrowemu klient z dnia na dzień otrzymuje dostęp do pożądanych kompetencji. Co ważne, wynajęta kadra tymczasowa rzadko choruje i nie korzysta z urlopu wypoczynkowego podczas realizacji swoich zadań. W razie potrzeby można również otrzymać eksperta na zastępstwo. Dla wielu firm korzystanie z outsourcingu kadrowego ma także znaczenie wizerunkowe i taktyczne. Planując realizację projektu IT, zakłada się uczestnictwo swoich stałych pracowników oraz kadry tymczasowej. Coraz częściej właściciele projektów IT nie mają wątpliwości, czy korzystać z wynajmowanych ekspertów, lecz raczej w jakim stopniu - np. czy w 70% realizować projekt własnymi siłami

Zobacz również:

a 30% zewnętrznymi, czy też odwrotnie.

CIO: Jakie firmy i z jakich branż korzystają z outsourcingu kadry IT? Czy tacy pracownicy są też poszukiwani do zagranicznych oddziałów firm?

M.S.: Z outsourcingu kadry IT korzystają przede wszystkim liderzy poszczególnych sektorów gospodarki - najlepsze banki, instytucje finansowe oraz firmy telekomunikacyjne. Z pracowników tymczasowych korzysta też branża energetyczna oraz media. Jeśli chodzi o zagraniczne oddziały firm, należy podkreślić, że są bardzo dobrze przygotowane do korzystania z outsourcingu kadry IT. Centrale wielkich zachodnich korporacji doskonale znają ten model biznesowy, posługują się nim od wielu lat i przekazują swoje doświadczenia w tym zakresie do oddziałów zagranicznych.

CIO: Eksperci jakich dziedzin IT są najczęściej poszukiwani na rynku?

T.B.: Grupę najczęściej poszukiwanych specjalistów IT można usystematyzować według kompetencji, doświadczenia oraz dostępności. Nasze doświadczenie pokazuje, że często potrzebni są omnibusi, łączący wiedzę z różnorodnych technologii i ról w projekcie. Do tego niezbędna jest jeszcze komunikatywność. Za każdym razem klienci poszukują innych specjalistów, a głównym kryterium doboru jest doświadczenie, technologia, dostępność oraz miejsce wykonywania pracy.