Od informatyki do finansów tylko jeden krok

CIO powinien mieć szeroką, specjalistyczną wiedzę z dziedziny IT, ale musi też dobrze znać podstawy finansowej działalności organizacji. Rolą CIO i działu IT jest takie zabezpieczenie funkcjono-wania programów, aby uniknąć potencjalnych problemów i opóźnień, a w konsekwencji strat finansowych - stwierdza Siergiej Krasulenko, ekspert Growth Business Management, w rozmowie z CIO.

CIO: Jak optymalną współpracę z CIO wyobraża sobie szef finansów dużej międzynarodowej grupy kapitałowej? W jakiej relacji - służbowej zależności czy równości - CIO i CFO powinni pozostawać z największą korzyścią dla kreowania wartości firmy?

Od informatyki do finansów tylko jeden krok

Siergiej Krasulenko: W międzynarodowej, wielobranżowej korporacji, której zakres działalności obejmuje zarówno produkcję, jak i handel, CFO i dział finansowy pełnią rolę służby wspierającej. Z punktu widzenia dyrektora finansowego głównym zadaniem CIO oraz działu pozostaje zapewnienie prawidłowego funkcjonowania systemów komputerowych dla służb wspierających. Można zatem powiedzieć, że choć dział IT nie znajduje się w pierwszej linii działalności korporacji i pod względem służbowym pozostaje zależny od działu finansowego i core biznesu, to jego rola jest niezmiernie istotna, gdyż zabezpiecza prawidłowe funkcjonowanie przedsiębiorstwa.

CIO: W jaki sposób dział IT wpływa na finanse organizacji?

S.K.: Przykładowo, to dział IT sprawuje nadzór nad programami umożliwiającymi terminową spłatę zobowiązań - przy skali działalności międzynarodowej korporacji jest to niezwykle istotne, gdyż każde opóźnienie wiąże się z karami finansowymi. Rolą CIO i działu IT jest takie zabezpieczenie funkcjonowania programów, aby uniknąć potencjalnych problemów i opóźnień, a w konsekwencji strat finansowych.

CIO: Jakich kompetencji, jakiej wiedzy z zakresu finansów i zarządzania spodziewa się CFO od CIO?

S.K.: CIO powinien posiadać szeroką, specjalistyczną wiedzę branżową, przede wszystkim z dziedziny IT. W zakresie finansów i zarządzania niezbędne są wyłącznie podstawy - jak wspomniałem wcześniej, z punktu widzenia CFO - zadaniem CIO i działu IT jest przede wszystkim techniczne zabezpieczenie działalności służb finansowych. CIO powinien doskonale orientować się w kwestiach sprzętu, doboru urządzeń i potrzebnego oprogramowania - w tych zakresach podejmowane przez niego inicjatywy są bardzo cenne.

CIO: Czy w sytuacji kryzysowej albo sytuacji strategicznej zmiany CIO jest - z punktu widzenia CFO - ważnym współpartnerem w poszukiwaniu rozwiązań?

S.K.: Oczywiście, zwłaszcza w dwóch sytuacjach. Po pierwsze, jeśli sytuacja kryzysu bądź strategicznej zmiany dotyczy sektora IT, to ogromną rolę w jej rozwiązaniu pełni właśnie CIO i podległy mu personel. Po drugie, w sytuacji kryzysowej kluczowe do podjęcia właściwej decyzji jest odpowiednio szybkie dostarczenie niezbędnych informacji. Często wymaga to wcześniejszej dokładnej analizy i obróbki danych. Jest to zadanie CIO i działu IT, którzy mogą szybko napisać specjalistyczny program do analizy informacji bądź ekspresowo wydobyć niezbędne dane z bazy.

Dziękuję za rozmowę


TOP 200
Na ten temat
Magazyny CXO
Partnerzy Klubu CIO
O Klubie

Klub CIO to niezależna organizacja, która istnieje od 2003 roku. Powstał z inicjatywy International Data Group Poland S.A., amerykańskiego wydawnictwa, które prowadzi Kluby CIO w wielu różnych krajach.

Stworzony dla dyrektorów IT Klub CIO, to przede wszystkim dwie wartości najczęściej podkreślane przez samych członków Klubu. Po pierwsze - poszerzanie zakresu swojej wiedzy oraz - po drugie - możliwość spotkania się w swobodnej atmosferze, w gronie znakomitych menedżerów i porozmawianie o tym, co ważne dla każdego CIO.

Jak działa Klub CIO?
 • regularne spotkania w gronie kilkudziesięciu CxO (w większości CIO)
 • 2,5 godziny programu merytorycznego plus 1-2 godziny networkingu
 • spotkania w Warszawie i innch miastach (Gdańsk, Wrocław, i in.)
 • komunikacja w ramach grupy Klub CIO na LinkedIn
 • serwis cxo.pl – służy wymianie wiedzy, doświadczeń, przedstawia historie i dokonania członków Klubu CIO
 • udział w badaniach i dostęp do ich wyników – unikalne źródło wiedzy o opiniach i doświadczeniach innych CIO
Warto brać udział w Klubie CIO, aby
 • rozwijać wiedzę o dobrych praktykach zarządzania IT
 • wymieniać doświadczenia z najlepszymi CIO
 • zyskać uznanie na forum firmy i w społeczności IT
 • poprawiać własną skuteczność w realizacja celów IT i firmy
 • budować lepsze zrozumienie roli i zadań nowoczesnego CIO
 • uzyskać realny wpływ na strategię firmy