IT jak kostka Rubika

Niebawem na rynku ukaże się książka "Informatyka gospodarcza" wydana przez CH Beck CIO Magazyn Dyrektorów IT jest patronem medialnym wydarzenia. Książka stanowi kompendium wiedzy na temat informatyki gospodarczej, pisane przez naukowców i praktyków reprezentujących różne środowiska i branże. O tym, dlaczego doszło do opracowania tak wszechstronnego dzieła, kto powinien się z nim zapoznać i jak z niego korzystać, opowiada dr inż. Janusz Zawiła-Niedźwiecki, jeden z redaktorów naukowych książki i jej pomysłodawca.

IT jak kostka Rubika

CIO: Książka wprowadza czytelnika krok po kroku w zagadnienia związane z informatyką gospodarczą. Przygotowanie czterotomowego dzieła, zebranie materiałów od wielu autorów to ogromne przedsięwzięcie. Proszę powiedzieć, co zainspirowało Pana do przygotowania opracowania?

Janusz Zawiła-Niedźwiecki: Jestem informatykiem z ponad 30-letnim stażem, od blisko 20 lat łączę aktywność praktyka menedżera z pracą naukową na Politechnice Warszawskiej. Kiedy w 2008 r. powstawał Wydział Zarządzania tej uczelni, a mnie powierzono pełnienie obowiązków kierownika Zakładu Informatyki Gospodarczej, pomyślałem, że dobrze by było zebrać w jednej książce syntezę wiedzy o stosowanej w rozmaitych ujęciach. Jako praktyk miałem świadomość, że w pracy zawodowej jest mi potrzebny tylko fragment tej wiedzy, jaką określa się mianem informatyki. Skoro sam byłem ciekaw innych aspektów tej dyscypliny, pomyślałem, że i inni praktycy mogą mieć podobne aspiracje. Wspólnie z koleżankami i kolegami zaczęliśmy rozważać różne spojrzenia i plan książki okazał się tak ogromny, że w gronie redaktorów (dr Katarzyna Rostek i dr Artur Gąsiorkiewicz) postanowiliśmy skorzystać ze współczesnych internetowych możliwości nawiązywania kontaktów z innymi fascynatami informatyki. Odzew był niesamowity, od nestora polskiej informatyki prof. Władysława Marka Turskiego począwszy, który zresztą jako pierwszy dostarczył swój tekst. Książka ma w rezultacie 93 współautorów, którzy opisali 83 różne aspekty informatyki.

CIO: Dla kogo przeznaczona jest ta pozycja?

J.Z.N.: Recenzent - prof. Ryszard Tadeusiewicz z Akademii Górniczo-Hutniczej - sformułował to tak: "Rola i znaczenie książki będą bardzo duże, gdy jej czytelnikami i użytkownikami staną się głównie przedstawiciele gospodarki chcący usprawnić działania swoje i swoich instytucji poprzez mądre zastosowanie technik komputerowych. Określenie ‘użytkownik’ jest o tyle adekwatne, że opiniowanej książki nie da się po prostu przeczytać, zapamiętać zawartość i potem tę wiedzę wykorzystywać w praktyce. Rozległość przedstawionej problematyki absolutnie wyklucza możliwość takiego wykorzystania tej książki. Wyobrażam sobie, że ktoś korzystający z niej, zapozna się z jej całościowym schematem, przeczyta kilka najbardziej interesujących go w danym momencie rozdziałów - po czym odłoży tę serię tomów na półkę i od tej chwili będzie ją traktował jako materiał referencyjny, do którego będzie sięgał w miarę potrzeby".

CIO: Proszę wymienić branże, w których książka jest szczególnie przydatna.

J.Z.N.: Przede wszystkim szeroko rozumiany biznes, ale też administracja, a mamy nadzieję, że także edukacja na poziomie uniwersyteckim. Adresatami pozycji powinni być menedżerowie wszelkich szczebli oraz studenci zarządzania i ekonomii.


TOP 200
Na ten temat
Magazyny CXO
Partnerzy Klubu CIO
O Klubie

Klub CIO to niezależna organizacja, która istnieje od 2003 roku. Powstał z inicjatywy International Data Group Poland S.A., amerykańskiego wydawnictwa, które prowadzi Kluby CIO w wielu różnych krajach.

Stworzony dla dyrektorów IT Klub CIO, to przede wszystkim dwie wartości najczęściej podkreślane przez samych członków Klubu. Po pierwsze - poszerzanie zakresu swojej wiedzy oraz - po drugie - możliwość spotkania się w swobodnej atmosferze, w gronie znakomitych menedżerów i porozmawianie o tym, co ważne dla każdego CIO.

Jak działa Klub CIO?
 • regularne spotkania w gronie kilkudziesięciu CxO (w większości CIO)
 • 2,5 godziny programu merytorycznego plus 1-2 godziny networkingu
 • spotkania w Warszawie i innch miastach (Gdańsk, Wrocław, i in.)
 • komunikacja w ramach grupy Klub CIO na LinkedIn
 • serwis cxo.pl – służy wymianie wiedzy, doświadczeń, przedstawia historie i dokonania członków Klubu CIO
 • udział w badaniach i dostęp do ich wyników – unikalne źródło wiedzy o opiniach i doświadczeniach innych CIO
Warto brać udział w Klubie CIO, aby
 • rozwijać wiedzę o dobrych praktykach zarządzania IT
 • wymieniać doświadczenia z najlepszymi CIO
 • zyskać uznanie na forum firmy i w społeczności IT
 • poprawiać własną skuteczność w realizacja celów IT i firmy
 • budować lepsze zrozumienie roli i zadań nowoczesnego CIO
 • uzyskać realny wpływ na strategię firmy