Gdzie w firmie lokować kompetencje i jednostkę zarządzania informacją?

Marek Wilczewski, dyrektor Biura Zarządzania Informacją Grupy PZU