Chmura uczyni z CIO superbohatera

Rozmowa z Leszkiem Hołdą, prezesem Integrated Solutions, spółki Grupy TP świadczącej usługi IT w chmurze obliczeniowej, partnerem Klubu CIO.

Chmura uczyni z CIO superbohatera

W jaki sposób chcecie zostać królami chmury typu publicznego?

To nie jest łatwe pytanie. Dzisiaj jesteśmy na początku drogi do chmury, bo więcej się o niej mówi w sferze koncepcji i marketingu, niż jest realnych propozycji, które mogą wspierać biznes. Mamy zamiar to zmienić. Trwa dyskusja na temat barier wejścia, bo CIO zgłaszają uwagi na temat bezpieczeństwa czy definiowania SLA na usługi z chmury.

Działamy dwuwątkowo. Po pierwsze, chmura może urosnąć wokół usług telekomunikacyjnych. To dla nas dobra wiadomość, bo z tego świata się wywodzimy, a od naszej spółki-matki możemy czerpać zasoby, doświadczenie i kompetencje. Stąd decyzja o porozumieniu z Cisco w zakresie produktów Unified Communications. To usługa dobrze znana CIO, ale diametralna różnica polega na tym, że jest ona świadczona w modelu chmury. W kwietniu br. podłączamy pierwszych klientów usługi. Na budowanej platformie możemy świadczyć pełen zakres usług ujednoliconej komunikacji w chmurze publicznej, lub też wykorzystując elastyczność platformy, w prosty sposób możemy fizycznie i wirtualnie wyodrębnić środowisko klienta, tworząc chmurę prywatną. Istnieje również model hybrydowy.

Po drugie, chmura to także świat IaaS. Analizujemy prognozy, mając na uwadze bariery wejścia. Chcemy oprzeć się na kompetencjach i możliwościach, jakie zostały zbudowane w Grupie TP pod egidą Tomasza Matuły. Obserwujemy naszych klientów i będziemy chcieli podążać za ich potrzebami.

Pan nie jest prorokiem rewolucji związanej z chmurą obliczeniową?

Oto nasze konkluzje z pracy z firmami: nie będzie rewolucji, gwałtownego przejścia na rozwiązania chmurowe. To będzie pragmatyczna ewolucja - z chmury zaczną korzystać firmy, które na bieżąco będą chciały uzupełniać swoje moce obliczeniowe i infrastrukturę. W chmurze nie wymaga to dużych początkowych nakładów, jest więc najlepsze na niepewne czasy. Trzeba pamiętać, że firmy w ostatnich latach dużo inwestowały w infrastrukturę i jest ona nowoczesna. Trudno sobie wyobrazić, że CIO przyjdzie na zebranie zarządu i powie: "Zainwestowaliśmy kilkadziesiąt milionów złotych w centrum przetwarzania danych, ale teraz lepiej skorzystać z , a tamtą inwestycję zaorać".


TOP 200
Na ten temat
Magazyny CXO
Partnerzy Klubu CIO
O Klubie

Klub CIO to niezależna organizacja, która istnieje od 2003 roku. Powstał z inicjatywy International Data Group Poland S.A., amerykańskiego wydawnictwa, które prowadzi Kluby CIO w wielu różnych krajach.

Stworzony dla dyrektorów IT Klub CIO, to przede wszystkim dwie wartości najczęściej podkreślane przez samych członków Klubu. Po pierwsze - poszerzanie zakresu swojej wiedzy oraz - po drugie - możliwość spotkania się w swobodnej atmosferze, w gronie znakomitych menedżerów i porozmawianie o tym, co ważne dla każdego CIO.

Jak działa Klub CIO?
 • regularne spotkania w gronie kilkudziesięciu CxO (w większości CIO)
 • 2,5 godziny programu merytorycznego plus 1-2 godziny networkingu
 • spotkania w Warszawie i innch miastach (Gdańsk, Wrocław, i in.)
 • komunikacja w ramach grupy Klub CIO na LinkedIn
 • serwis cxo.pl – służy wymianie wiedzy, doświadczeń, przedstawia historie i dokonania członków Klubu CIO
 • udział w badaniach i dostęp do ich wyników – unikalne źródło wiedzy o opiniach i doświadczeniach innych CIO
Warto brać udział w Klubie CIO, aby
 • rozwijać wiedzę o dobrych praktykach zarządzania IT
 • wymieniać doświadczenia z najlepszymi CIO
 • zyskać uznanie na forum firmy i w społeczności IT
 • poprawiać własną skuteczność w realizacja celów IT i firmy
 • budować lepsze zrozumienie roli i zadań nowoczesnego CIO
 • uzyskać realny wpływ na strategię firmy