CEO - CIO: komfortowy układ

Nasz CIO rozumie specyfikę zarządzania wierzytelnościami, procesy operacyjne, narzędzia windykacyjne i dlatego jego zespół zbudował efektywne i dobrze dopasowane rozwiązania informatyczne - mówi Piotr Krupa, prezes zarządu KRUK SA.

CEO - CIO: komfortowy układ

CIO: Jaką firmą jest obecnie KRUK SA - jakie stawia sobie cele i jakim wartościom hołduje?

Piotr Krupa: KRUK SA jest firmą zarządzającą wierzytelnościami. Naszym celem jest odzyskiwanie zaległych należności na rzecz partnerów biznesowych, a z drugiej strony pomoc zadłużonym osobom i firmom w wyjściu z zadłużenia. Dbamy o interes i dobre imię naszych klientów oraz szanujemy godność dłużników. Nasz rozwój opieramy na innowacyjności, profesjonalizmie działania, wiarygodności. Stworzyliśmy własny Kodeks etyczny, jesteśmy także sygnatariuszami Kodeksu Dobrych Praktyk opracowanego przez Konferencję Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce.

Aby skutecznie realizować cele, w 2008 jako pierwsi w Polsce wdrożyliśmy strategię prougodową. Umożliwia ona zadłużonym osobom i firmom spłatę zadłużenia w ratach możliwych do spłaty, czyli takich, które nie obciążają nadmiernie miesięcznego budżetu. Z tej możliwości skorzystały już tysiące osób. To rozwiązanie typu win-win, na którym korzystają obie strony: wierzyciele stopniowo odzyskują należne im pieniądze, a dłużnicy wychodzą na prostą.

CIO: W jaki sposób firma pragnie się wyróżniać na rynku?

KRUK jest liderem na rynku zarządzania należnościami. W 2011 przyjęliśmy do obsługi i kupiliśmy wierzytelności o łącznej wartości nominalnej przekraczającej 6,1 mld zł. To prawie 4-krotnie więcej w porównaniu z firmą, która w rankingu przygotowanym niedawno przez Gazetę Giełdy Parkiet zajęła drugie miejsce. Naszą pozycję zawdzięczamy profesjonalizmowi, skuteczności działań, trafnym decyzjom biznesowym i szukaniu rozwiązań polubownych, pozwalających na spłatę zadłużenia.

Mamy świadomość, że większość Polaków nie spłaca swoich zobowiązań. Ludzie wpadają w długi zwykle z powodu nieprzewidzianych zdarzeń. Dlatego proponujemy ratalną spłatę zadłużenia. KRUK przestaje być firmą windykacyjną w tradycyjnym znaczeniu tego słowa. Stajemy się podmiotem świadczącym nową usługę finansową. Rozkładamy długi na raty i w ten sposób pomagamy spłacać zaległości.

CIO: Jakie znaczenie ma firmowe IT dla realizacji strategicznej wizji przedsiębiorstwa?

Krótko mówiąc, strategiczne. Bez sprawnie działającego zespołu IT KRUK nie byłby na obecnym etapie rozwoju. Nasze Contact Center wykonuje rocznie prawie 2,4 mln rozmów z osobami i firmami zadłużonymi. W tym czasie wysyłamy także 2,5 mln wiadomości SMS i głosowych, 5,2 mln listów do dłużników, odbywamy 240 tys. wizyt bezpośrednich oraz przekazujemy 265 tys. spraw do sądu. Taka skala działalności nie byłaby możliwa bez wsparcia wysoko rozwiniętych systemów IT i zespołu profesjonalnych specjalistów. Dziś KRUK zatrudnia ponad stu informatyków o różnych specjalnościach. Specyfika naszej działalności wymaga ogromnej elastyczności i gotowości na dynamiczne zmiany w systemach. To rodzi dodatkowe wyzwania, dlatego właśnie zrezygnowaliśmy w istotnej mierze z usług outsourcingowych i w większości przypadków bazujemy na autorskich rozwiązaniach, np. własna platforma systemowa Delfin wraz z wachlarzem wszelkich narzędzi wspierających proces zarządzania należnościami.

CIO: W jaki sposób przebiega współpraca zarządu z szefem IT Łukaszem Neumanem? Jak ocenia Pan Jego wpływ na znaczenie IT w firmie?

Działalność firmy wymaga stałej, ścisłej współpracy sfery zarządu, biznesowej i operacyjnej z obszarem IT, któremu od dekady szefuje Łukasz Neuman. Nasz CIO bardzo dobrze rozumie specyfikę zarządzania wierzytelnościami, procesy operacyjne, narzędzia windykacyjne i dlatego jego zespół zbudował efektywne i dobrze dopasowane rozwiązania IT. Najważniejsze, że strategia IT podąża we właściwym kierunku i jest strategicznym aktywem naszej firmy. Myślę również, że dla naszego IT nie ma rzeczy niemożliwych - są tylko rzeczy trudne, bardziej skomplikowane, wymagające sporego wysiłku, co już niejednokrotnie nasz zespół IT udowadniał. Informatycy znają firmę i często sami wychodzą z inicjatywą, proponując innowacyjne rozwiązania, współpracując z biznesem. Dzięki synergii tych dwóch obszarów KRUK może rozwijać się tak dynamicznie.


TOP 200
Na ten temat
Magazyny CXO
Partnerzy Klubu CIO
O Klubie

Klub CIO to niezależna organizacja, która istnieje od 2003 roku. Powstał z inicjatywy International Data Group Poland S.A., amerykańskiego wydawnictwa, które prowadzi Kluby CIO w wielu różnych krajach.

Stworzony dla dyrektorów IT Klub CIO, to przede wszystkim dwie wartości najczęściej podkreślane przez samych członków Klubu. Po pierwsze - poszerzanie zakresu swojej wiedzy oraz - po drugie - możliwość spotkania się w swobodnej atmosferze, w gronie znakomitych menedżerów i porozmawianie o tym, co ważne dla każdego CIO.

Jak działa Klub CIO?
 • regularne spotkania w gronie kilkudziesięciu CxO (w większości CIO)
 • 2,5 godziny programu merytorycznego plus 1-2 godziny networkingu
 • spotkania w Warszawie i innch miastach (Gdańsk, Wrocław, i in.)
 • komunikacja w ramach grupy Klub CIO na LinkedIn
 • serwis cxo.pl – służy wymianie wiedzy, doświadczeń, przedstawia historie i dokonania członków Klubu CIO
 • udział w badaniach i dostęp do ich wyników – unikalne źródło wiedzy o opiniach i doświadczeniach innych CIO
Warto brać udział w Klubie CIO, aby
 • rozwijać wiedzę o dobrych praktykach zarządzania IT
 • wymieniać doświadczenia z najlepszymi CIO
 • zyskać uznanie na forum firmy i w społeczności IT
 • poprawiać własną skuteczność w realizacja celów IT i firmy
 • budować lepsze zrozumienie roli i zadań nowoczesnego CIO
 • uzyskać realny wpływ na strategię firmy