CIO 1/2016

Zaskakujące odwołanie Nikodema Bończa Tomaszewskiego, CIO Roku 2015, z funkcji dyrektora Centralnego Ośrodka Informatyki oraz ustąpienie dotychczasowego kierownictwa odczytujemy jako osłabienie perspektyw budowy cyfrowego państwa usługowego, w którym COI odgrywało istotną rolę.

Bohater z okładki i bohater tegorocznego konkursu CIO Roku zdążył jeszcze na naszych łamach i podczas styczniowego spotkania Klubu CIO przedstawić dokonania COI oraz pociągającą wizję budowy państwa usługowego. To wizja przemiany formuły relacji państwo-obywatel, nie tylko zmiany technologii. Technologia ma bowiem służyć do realizacji potrzeb w sposób adekwatny do oczekiwań i tani, a nie pełnić rolę fetyszu „nowoczesności”.

Z dumą i radością przedstawiamy w tym wydaniu także Agendę CIO 2016, program działania Klubu w tym roku. Naszym Czytelnikom przedstawiamy także m.in. rozmowy z prof. Eugeniuszem Gatnarem o przyszłości gotówki i gospodarczej świadomości Polaków, z Tomaszem Czechowiczem o dzisiejszym modelu innowacyjności, z Mikiem Bosworthem o tzw. storytelling, z Adamem Romanem o myśleniu systemowym u deweloperów.

Zapraszam serdecznie do lektury!

Jeżeli jesteś zainteresowany dostępem do materiału podaj adres e-mail


Możliwość pobrania materiału otrzymają tylko wybrani uczestnicy, dlatego po zarejestrowaniu otrzymasz od nas informację o zakwalifikowaniu się do usługi.