CIO 3/2015

Ciekawy czas

W nowym CIO przytaczamy inspirujące historie rynkowych liderów. BZ WBK – to polski lider bankowości wielokanałowej, uznany za europejski benchmark przez Forrester Research. Tomasz Niewiedział, dyrektor Obszaru Bankowości Multikanałowej, opowiada o cyfrowej transformacji, dzięki której bank zyskał miano mobilnej ikony.

Bohater z okładki, Grzegorz Barcicki, CIO w firmie home.pl, lidera rynku hostingowego o ambicjach regionalnych, tak streszcza historię IT: „Początkowo IT w (…) było niemal wszechmocne. Wymyślało produkty, następnie zlecało ich sprzedaż. Było… biznesem, tylko że bez dostatecznych kompetencji. Jedyną szansą na rozwój i rynkową przyszłość było ustanowienie modelu organizacyjnego o właściwych proporcjach”.

Cytujemy opinie CEO o cyfryzacji biznesu, pokłosie wrześniowego „CXO Tech Summit”. Konsekwencje werdyktu Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie Schremms kontra Facebook dyskutujemy z mecenas Agatą Kowalską i w tekście mecenasa Daniela Karwali. O upowszechnianiu Agile rozmawiamy z Krystianem Kaczorem, Agile coachem, autorem książki „Scrum i nie tylko”, korzyści z komunikacji niewerbalnej z Moniką Maj-Osytek, trenerem umiejętności poznawczych, autorką książki „Komunikacja niewerbalna”, o Google’owym stylu pracy z talentami z Magdaleną Dziewguć, szefową Google for Works. Kontynuujemy krótkie „wycieczki” do świata mobilnego, projektowania, UX…

To bardzo mocne i zróżnicowane wydanie na koniec bardzo ciekawego 2015 roku.

Miłej lektury!

Jeżeli jesteś zainteresowany dostępem do materiału podaj adres e-mail


Możliwość pobrania materiału otrzymają tylko wybrani uczestnicy, dlatego po zarejestrowaniu otrzymasz od nas informację o zakwalifikowaniu się do usługi.