CEO 3/2015

Na tropie cyfrowego genomu

Zmienność, dynamika biznesu przyśpiesza wyłanianie się rynkowych liderów i wyostrza kryteria tego procesu. Marcin Kuśmierz, prezes home.pl, bohater z okładki zmieniał swoją firmę w przekonaniu, że celem jest gra w globalnej lidze. Taka gra jest mniejszym ryzykiem dla firmy, niż konkurowanie na rynku krajowym albo regionalnym. Strategia przynosi owoce – głód sukcesu jest w DNA firmy, dzisiaj home.pl jest trakcie finalizacji transakcji sprzedaży wartości 150 mln euro.

Na naszych łamach gościmy znakomitych liderów cyfrowej transformacji: Adama Sawickiego, Adama Manikowskiego, Sławomira Lachowskiego, Konrada Marchlewskiego… Rozmawiamy o różnych aspektach tej wielkiej zmiany. O dynamice otoczenia rynkowego i dynamice przemian wewnętrznych w firmach; o biznesowej perspektywie adaptacji nowej generacji rozwiązań i perspektywie klienta; o przywództwie i cennej kontrybucji upodmiotowionych pracowników.

Cyfryzacja jest żywym, fascynującym tematem. Z prawdziwą satysfakcją zapraszam do lektury nowego wydania naszego magazynu.

Szymon Augustyniak, redaktor naczelny, CEO Magazyn Top Menedżerów

Jeżeli jesteś zainteresowany dostępem do materiału podaj adres e-mail


Możliwość pobrania materiału otrzymają tylko wybrani uczestnicy, dlatego po zarejestrowaniu otrzymasz od nas informację o zakwalifikowaniu się do usługi.