Banking (Re)Invented

Firma Celent Research dodaje, że tylko w roku 2013, Polacy wykonali półtora miliarda przelewów online na sumę 3,8 biliona złotych, a nasz kraj znalazł się na 20 miejscu państw wykorzystujących elektroniczne kanały dokonywania płatności. W tym samym czasie, w blisko 15,3 tys. rodzimych placówkach bankowych przebywało średnio mniej niż 2 klientów, na których przypadało blisko 7,5 pracownika.

Jeżeli jesteś zainteresowany dostępem do materiału podaj adres e-mail


Możliwość pobrania materiału otrzymają tylko wybrani uczestnicy, dlatego po zarejestrowaniu otrzymasz od nas informację o zakwalifikowaniu się do usługi.