CEO 1/2015

Takim zawołaniem kończy manifest CEO-Digital bohater z okładki Maciej Filipkowski, wiceprezes Samsung Polska. Manifest to propozycja dla wszystkich gotowych, otwartych na wielką przygodę, jaką niesie cyfrowa era biznesu. I dobry przykład, w jaki sposób o technologii mówią wizjonerzy. W ten sposób o wyzwaniach CEO ery cyfrowego biznesu pisze nasz magazyn.

Jeżeli jesteś zainteresowany dostępem do materiału podaj adres e-mail


Możliwość pobrania materiału otrzymają tylko wybrani uczestnicy, dlatego po zarejestrowaniu otrzymasz od nas informację o zakwalifikowaniu się do usługi.