CIO 1/2015

Bohater z okładki pierwszego tegorocznego wydania, Mirosław Forystek, CIO Roku 2014, jest, jak sam mówi, nieortodoksyjny, wybiera rozwiązania skuteczne. Dlatego centralizuje, kiedy inni mówią o decentralizacji, dlatego podległe mu IT obejmuje całe spektrum funkcji teleinformatycznej. Rozwój IT porównuje do pielęgnowania angielskich trawników. Informatyczny back-end to ewolucja, konsekwencja, odpowiedzialność. Wymaga silnego, nierozproszonego IT.

Jeżeli jesteś zainteresowany dostępem do materiału podaj adres e-mail


Możliwość pobrania materiału otrzymają tylko wybrani uczestnicy, dlatego po zarejestrowaniu otrzymasz od nas informację o zakwalifikowaniu się do usługi.