IT w firmach logistycznych

"Informacja o przesyłce jest równie ważna jak dostarczenie samej przesyłki" - to słowa wypowiedziane w 1979 roku przez Fredericka W. Smitha, założyciela i prezesa światowego integratora usług logistycznych FedEx. Nowatorskie - jak na tamte lata - myślenie podziela dziś większość firm logistycznej czołówki.

"Informacja o przesyłce jest równie ważna jak dostarczenie samej przesyłki" - to słowa wypowiedziane w 1979 roku przez Fredericka W. Smitha, założyciela i prezesa światowego integratora usług logistycznych FedEx. Nowatorskie - jak na tamte lata - myślenie podziela dziś większość firm logistycznej czołówki.

Obecnie usługi logistyczne cechują się dużą jakością, terminowością, kompleksowością i wysokim poziomem bezpieczeństwa. Te kryteria wyznaczają sposób, w jaki są budowane tzw. systemy operacyjne. Tworzą je ludzie i odpowiednia infrastruktura: magazyny dystrybucyjne, centra, sortowanie paczek, terminale przeładunkowe, środki transportu, systemy bezpieczeństwa i kontroli. W systemie operacyjnym przesyłane są nie tylko ciężkie frachty, ładunki na paletach, paczki czy dokumenty, ale także informacje o nich. Dlatego warunkiem koniecznym do jego sprawnego funkcjonowania, oprócz odpowiedniej infrastruktury, jest zapewnienie szybkiego i poprawnego dostępu oraz obiegu informacji pomiędzy poszczególnymi punktami w sieci.

Firmy logistyczne, które dostarczają ogromną liczbę przesyłek w różne zakątki świata, zmuszone są do korzystania z nowoczesnych technologii informacyjnych. Rozwiązania informatyczne i telekomunikacyjne są teraz tak ściśle połączone z systemem operacyjnym, że nie mogą bez siebie istnieć. "Efektywne technologie informacyjne są obecnie tak samo ważne jak skuteczne procesy operacyjne, rozwiązania logistyczne, sprzęt i infrastruktura. Ich rola, szczególnie w branży przesyłek ekspresowych, jest nie do przecenienia, choćby ze względu na liczbę zdarzeń, które muszą być codziennie w firmie zarejestrowane, odpowiednio raportowane oraz połączone w spójną całość, dającą w efekcie obraz codziennych operacji w firmie. Ilość rejestrowanych informacji nawet w średniej wielkości firmie to rząd wielkości kilku milionów rekordów. Bez skutecznych rozwiązań informatycznych, nadających im logikę raportową, nie mogłyby zapewnić narzędzia do skutecznego podejmowania decyzji" - mówi Tomasz Swat, dyrektor operacyjny, DPD Masterlink.

Każda informacja lepsza niż jej brak

Ktoś może się zapytać: po co nam informacja, skoro nie otrzymaliśmy zamówionego towaru? Odpowiedź jest prosta. Jeśli wiemy, że nasza przesyłka nie zostanie dostarczona w określonym terminie, to mamy czas, żeby zareagować, np. poszukać alternatywnego dostawcy. Wyobraźmy sobie, że jesteśmy podwykonowcą dla producenta samochodów, który pracuje w systemie Just in Time. Każde opóźnienie w dostawie powoduje przestój całej lini produkcyjnej i ogromne koszty. Firmy z branży motoryzacyjnej odpowiednio zabezpieczają się i za wszelkie opóźnienia obciążają swoich poddostawców olbrzymymi karami. Dlatego niezmiernie ważna jest aktualna informacja o towarach, zwłaszcza gdy powierzyliśmy je zewnętrznej firmie do transportu i magazynowania.

"Informacja traktowana jest jako nieodłączny element usługi logistycznej. Dlatego przywiązujemy dużą wagę do rzetelności, poufności i szybkości przekazywania informacji. Opracowywane są coraz bardziej zaawansowane rozwiązania przesyłu danych pomiędzy partnerami biznesowymi czy informowania klientów o odchyleniach w procesie obsługi logistycznej. Podejście takie pozwala skracać czas obiegu towarów w ramach całego łańcucha logistycznego oraz szybko reagować na nieprawidłowości" - mówi Przemysław Głębocki, szef działu rozwoju systemów biznesowych, Schenker sp. z o.o.

Strategiczne znaczenie

Lista zadań realizowanych przez IT w logistyce jest długa. "Systemy IT pełnią rolę kontroli przepływów, wspierają planowanie i podejmowanie właściwych decyzji, mierzą efektywność, optymalizują transporty i trasy kurierskie, rozliczają, a ponadto gromadzą ogromne zasoby wiedzy o transakcjach, jakie mają miejsce. To wszystko pozwala nam na wszelkie symulacje i przewidywanie oraz w efekcie na planowanie rozwoju firmy" - wylicza Piotr Orłowski, dyrektor ds. systemów informatycznych, DHL Express (Poland).

Firmy nie oszczędzają zatem przy zakupie rozwiązań IT. "Co roku firma inwestuje ponad 40 mln euro w rozwój systemów, aplikacji i procesów informatycznych. Systemami informatycznymi TNT Express administrują specjalistyczne zespoły w 70 krajach. Ich pracę koordynuje utworzone w tym celu centrum komputerowe w Atherstone w Wielkiej Brytanii" - mówi Wojciech Mazur, ICS Manager, TNT Express Poland.

<hr size="1" noshade>

Klaus Conrad

Klaus Conrad

Klaus Conrad

Prezes zarządu GLS Poland

Rynek usług polegających na transporcie paczek jest rynkiem usług masowych. Bezproblemowa obsługa paczek bazuje na prawidłowo funkcjonującym przepływie danych oraz silnej infrastrukturze informatycznej - tylko gdy przy fizycznym transporcie paczek funkcjonuje również prawidłowa transmisja danych o przesyłkach, paczki mogą być odpowiednio kontrolowane, a ich droga monitorowana na bieżąco. To podstawowe wymagania z punktu widzenia klienta.

Pionierskie rozwiązania w dziedzinie informatyki są podstawą optymalizacji procesów oraz - mimo wzrastających kosztów - warunkiem konkurencyjności na rynku. Poza tym nowe specjalistyczne rozwiązania technologiczne umożliwiają tworzenie nowych produktów.

<hr size="1" noshade>

Przemysław Głębocki

Przemysław Głębocki

Przemysław Głębocki

Szef działu rozwoju systemów biznesowych, Schenker sp. z o.o.

Ze względu na integracyjną rolę, jaką pełni operator logistyczny w łańcuchach dostaw, spora jest różnorodność stosowanych przez niego systemów informacyjnych. W zasadzie wszystkie obszary działalności Schenkera wspierane są systemami informatycznymi. Są to zarówno zaawansowane systemy do śledzenia drogi przesyłki (Track & Trace) na poziomie Polski, Europy i świata, jak i systemy identyfikacji przesyłek wykorzystujące technologię kodów kreskowych. Ważną rolę odgrywają technologia EDI, służąca głównie integracji procesów biznesowych z partnerami, oraz gotowe systemy oferowane klientom, wspierające procesy przygotowania zlecenia logistycznego i dokumentacji transportowej.

<hr size="1" noshade>


TOP 200
Na ten temat
Magazyny CXO
Partnerzy Klubu CIO
O Klubie

Klub CIO to niezależna organizacja, która istnieje od 2003 roku. Powstał z inicjatywy International Data Group Poland S.A., amerykańskiego wydawnictwa, które prowadzi Kluby CIO w wielu różnych krajach.

Stworzony dla dyrektorów IT Klub CIO, to przede wszystkim dwie wartości najczęściej podkreślane przez samych członków Klubu. Po pierwsze - poszerzanie zakresu swojej wiedzy oraz - po drugie - możliwość spotkania się w swobodnej atmosferze, w gronie znakomitych menedżerów i porozmawianie o tym, co ważne dla każdego CIO.

Jak działa Klub CIO?
 • regularne spotkania w gronie kilkudziesięciu CxO (w większości CIO)
 • 2,5 godziny programu merytorycznego plus 1-2 godziny networkingu
 • spotkania w Warszawie i innch miastach (Gdańsk, Wrocław, i in.)
 • komunikacja w ramach grupy Klub CIO na LinkedIn
 • serwis cxo.pl – służy wymianie wiedzy, doświadczeń, przedstawia historie i dokonania członków Klubu CIO
 • udział w badaniach i dostęp do ich wyników – unikalne źródło wiedzy o opiniach i doświadczeniach innych CIO
Warto brać udział w Klubie CIO, aby
 • rozwijać wiedzę o dobrych praktykach zarządzania IT
 • wymieniać doświadczenia z najlepszymi CIO
 • zyskać uznanie na forum firmy i w społeczności IT
 • poprawiać własną skuteczność w realizacja celów IT i firmy
 • budować lepsze zrozumienie roli i zadań nowoczesnego CIO
 • uzyskać realny wpływ na strategię firmy