Dokąd zmierzamy i jak tam dotrzeć?

Wszystkie organizacje mają strategię, otwarcie sformułowaną lub domyślną. Jednak większość menedżerów projektu jest zbyt pochłonięta rozwiązywaniem codziennych problemów i prowadzeniem swoich projektów, by zwracać większą uwagę na strategię.

Wszystkie organizacje mają strategię, otwarcie sformułowaną lub domyślną. Jednak większość menedżerów projektu jest zbyt pochłonięta rozwiązywaniem codziennych problemów i prowadzeniem swoich projektów, by zwracać większą uwagę na strategię.

Nawet jeśli uda się im oderwać od tego i wybiec dalej w przyszłość, strategia nie wydaje się im szczególnie istotna. W końcu nawet kierownictwo firmy, które przecież powinno stać murem przy strategii, często nie wydaje się traktować jej zbyt poważnie.

Nastał czas zawirowań. Zmiany są coraz częstsze, szybsze i trudniejsze do przewidzenia. Kadry kierownicze muszą błys-kawicznie zmienić punkt ciężkości w swoich działaniach, bo te zmiany wymagają kierunku strategicznego. W konsek-wencji planowanie strategiczne nabrało znacznie aktywniejszego charakteru jako proces wyznaczania firmie kierunku, ustalania priorytetów, naprowadzania działalności kierowniczej i oceny rezultatów - a wszystko po to, by firma nadążała za rzeczywistością. W tym zamieszaniu niezwykle istotne staje się zrozumienie i przyswojenie strategii przez menedżerów, ponieważ decyzje często trzeba podejmować na gorąco.

Menedżerowie realizujący strategię firmy muszą umieć reagować na napotykane po drodze zmiany. Wymóg ten dotyczy zwłaszcza menedżerów projektów ze względu na ich istotną rolę w realizacji strategii. Portfel prowadzonych projektów w coraz większym stopniu staje się siłą napędową w urzeczywistnianiu strategii. I to właśnie szefowie projektów muszą kierować projektami składającymi się na cały portfel, który wciela strategię w życie - podejście oddolne i odgórne.

Menedżerowie projektów muszą rozumieć strategię i wiedzieć, jak dopasować do niej swoje projekty również z innych, przedstawionych niżej powodów.

Gotowość do poddania się ocenie

Już wkrótce firmy będą oceniać menedżerów projektów pod kątem realizacji strategii. Jeśli ukończysz projekt w terminie, zmieścisz się w budżecie i dokładnie spełnisz specyfikacje, ale projekt nie będzie zgodny ze strategią firmy, nie zostanie on zaliczony do sukcesów, a i twoje umiejętności i powodzenie jako szefa projektu nie znajdą uznania.

Podejmowanie lepszych decyzji

Zrozumienie strategii firmy pomoże ci w podejmowaniu decyzji podczas projektu. Jeśli najlepszym sposobem realizacji strategii jest szybkie dotarcie z rezultatem projektu na rynek, to już wiesz, że trzeba bardziej się skupić na trzymaniu się harmonogramu. Jeśli z kolei dla firmy ważniejsze są produktywność i niskie koszty, to wiesz, że w projekcie na pierwszym planie muszą znaleźć się budżet i wydajność.

Sprzyjanie budowaniu zespołu

Znajomość strategii firmy pomoże szefowi projektu wyjaśnić cele projektu zespołowi. Dopasowanie projektu do strategii firmy sprawia również, że cele projektu nabierają większej wagi dla każdego działu w organizacji i dzięki temu łatwiej jest stworzyć zespół złożony z reprezentantów różnych pionów.

Przeciwstawienie się odwołaniu projektu (uzasadnione) Dopasowanie projektu do strategii firmy pomoże ci obronić go przed ewentualnym odwołaniem poza sytuacją, w której zmieniła się strategia.

Zaakceptowanie lub rekomendowanie rezygnacji z projektu Sytuacja odwrotna: może się zdarzyć, że twój projekt straci pozycję na liście priorytetów. Jeśli sam zorientujesz się, że projekt nie jest już w stanie realizować obecnych celów strategicznych, twoim obowiązkiem jest rekomendowanie rezygnacji z projektu.

Utrzymanie właściwego kursu

Dopasowanie do strategii pomoże tobie i zespołowi w odpieraniu wszelkiego rodzaju wewnętrznych nacisków na zaspokajanie doraźnych potrzeb kosztem długofalowych interesów firmy.

Urban Aderklint jest wykładowcą ESI® International w Waszyngtonie. Posiada certyfikat Project Management Professional (PMP®). W Polsce współpracuje z firmą szkoleniową Management Training & Development Center w ramach Project Management Academy.