XVII edycja konkursu CIO Roku. Zapraszamy do rywalizacji o tytuł CIO Roku 2019!!!

KROK 1 w konkursie CIO Roku 2019 to wypełnienie ankiety.

Zgłoszenia przyjmujemy od 16.09.2019 do 25.10.2019. W tym etapie Jury wyłoni 8 kandydatów do tytułu.

KROK 2 to przesłuchania finalistów konkursu przez Jury w dniach 4-5.11.2019

Nominowanych poinformujemy mailowo o szczegółach spotkania - czasie i miejscu.

KROK 3 – ogłoszenie wyników podczas XVII Gali CIO Roku – 5.12.2019.

 

Zgłoszenie udziału w Konkursie CIO Roku 2019

1
Dane osoby zgłaszającej

Imię

Nazwisko

Stanowisko

Numer telefonu

E-mail

7
Dane firmy

Nazwa firmy

Ulica

Kod pocztowy

Miasto

12
Dane bezpośredniego przełożonego w firmie, w której aktualnie pracuję:

Imię

Nazwisko

Stanowisko

Numer telefonu

E-mail

18
Pytania ankietowe

Zgłaszam swój udział w Konkursie CIO Roku 2019 oraz akceptuję warunki zawarte w Regulaminie Konkursu.

Uwaga: Odpowiedzi na każdy z poniższych punktów nie powinny przekraczać 5 tys. znaków liczonych ze spacjami.

19
1. Charakterystyka działań

Proszę przedstawić działania zakończone w 2019 r., które przyniosły konkretne korzyści biznesowe dla firmy i zarazem stanowią istotne osiągnięcie z punktu widzenia CIO. Prosimy pamiętać, że istotne są fakty, które grono Jury Konkursu będzie w stanie obiektywnie ocenić.

Proszę opisać działania według punktów:

 • przedmiot działań i ich znaczenie dla firmy
 • skala i zakres
 • finansowanie
 • cele krótko- i długoterminowe
 • największe ryzyka
 • problemy do pokonania
 • zastosowane metody i rozwiązania
 • innowacyjność
 • korzyści dla firmy według wybranej miary

20
2. Moja rola

Proszę uzasadnić, że cechy osobiste predestynują Panią / Pana do miana CIO Roku. Prosimy pamiętać, że Konkurs CIO Roku wyłania przede wszystkim OSOBĘ.

Jury kładzie szczególny nacisk na cechy menedżerskie, osobowość lidera i umiejętność radzenia sobie z przeciwnościami dla dobra całej firmy, które ujawniły się w toku działań.

Proponowane obszary tematyczne do uwzględnienia:

 • inicjatywa własna
 • współpraca z innymi menedżerami w firmie
 • sposoby pozyskiwania partnerów do współpracy
 • strategia zarządzania zespołem, sposoby motywowania
 • budowanie własnej pozycji lidera
 • zachowania w sytuacjach trudnych

21
3. Profil zgłoszenia

Które z poniższych zagadnień lub który obszarów zagadnień stanowi Pani/Pana zdaniem najważniejszy rys osiągnięć przedstawionych w zgłoszeniu?
Proszę wybrać jedno zagadnienie i krótko uzasadnić wybór.

22
Profil zgłoszenia - uzasadnienie wyboru

23
4. Sylwetka zawodowa

W pytaniu tym, należy wykazać, że jest Pani / Pan menedżerem o istotnym dorobku zawodowym. Jeśli zaś przebieg Pani / Pana kariery jest stosunkowo krótki, prosimy udowodnić, że dotychczas wykonywana praca była z istotnych powodów doceniana i ważna dla organizacji.

Proponowane obszary tematyczne do rozwinięcia:

 • najważniejsze punkty zwrotne w karierze zawodowej
 • najważniejsze sukcesy i osiągnięcia w pracy
 • zdobyte nagrody i wyróżnienia.