Życie w Ruch

Paweł Dobrzański, CIO w spółce Ruch SA, poprowadził innowacyjny projekt biznesowy, który może wzmocnić sytuację ekonomiczną całej firmy. Jury Konkursu CIO Roku 2009 stwierdziło, że należy wyróżnić jego dokonania.

Paweł Dobrzyński, Ruch SA

Paweł Dobrzyński, Ruch SA

Ruch SA odczuwa dotkliwie trudności rynku, takie jak spadek sprzedaży prasy czy szybki rozwój konkurencji. Firma jest w trakcie poważnej zmiany organizacyjnej, dlatego szuka nowych produktów i rynków. Ogromnym potencjałem spółki Ruch jest sieć logistyczna umożliwiająca przydzielenie i rozwiezienie prasy na obszarze całej Polski. Pojawił się więc pomysł wdrożenia usługi kurierskiej ("Paczka w Ruchu"), opartej na sieci punktów sprzedaży i sieci logistycznej kolportażu. Samochody z prasą przy okazji przewożą paczki zamówione przez klientów w sklepach internetowych lub zwykłe. Paczki odbierane są (również za pobraniem) w kioskach Ruchu wskazanych przez klienta.

Jak zaznacza Paweł Dobrzański, projekt wdrożony z wykorzystaniem zasobów wewnętrznych już w fazie wstępnej finansował koszt biura obsługi usług kurierskich z przychodów z testowej fazy usługi realizowanej z wybranymi . "Jesteśmy przekonani, że w 2010 r. wpływy z nowej usługi kurierskiej mogą znacząco wpłynąć na wynik finansowy całej spółki" - stwierdza. Usługa ta cały czas ewoluuje i stwarza ciekawe okazje do tworzenia produktów i usług, opierajac się na aliansach z zewnętrznymi partnerami biznesowymi. Projekt biznesowy bazuje na rozwiązaniu informatycznym, umożliwiającym składanie zamówień, wskazywanie dogodnych punktów odbioru paczek w prosty sposób przy użyciu map z naniesionymi kioskami Ruchu. Przedsięwzięciem objęto ponad 1200 punktów sprzedaży, 50 ekspedycji prasy i Centralny Magazyn Logistyczny.

Zapewnienie odpowiedniego klimatu dla projektu oraz zaangażowanie zmotywowanych pracowników były kluczowe dla osiągnięcia sukcesu. Tutaj także krył się ogromny potencjał. "Budowanie morale w zespole informatyków zaangażowanych w budowę systemu, nie było konieczne" - mówi Paweł Dobrzański. Gdy uruchomił ten innowacyjny projekt, nie było problemu z tworzeniem zespołu, dyscypliną i zaangażowaniem - informatycy byli głodni wyzwań, możliwości zdobycia nowych doświadczeń i kompetencji.

Jak wspomina CIO Ruch SA, sytuacje trudne występowały tylko na styku informatyki i biznesu, którego często niestandardowe i ewoluujące oczekiwania doprowadzały autorów do pasji. "Jednak informatyka w większości przypadków powinna zacisnąć zęby i zrobić coś od nowa, aby lepiej realizować cele biznesowe" - deklaruje.

Jak sam twierdzi, ważny wpływ na rozwój, postawienie fundamentów kariery miała praca w Ster-Projekt SA, w charakterze wdrożeniowca systemów archiwizacji i obiegu informacji Workflow. Przez sześć lat był dyrektorem działu, którego zadaniem było pozyskiwanie klientów i wdrażanie systemów informatycznych. "Myślę, że istotne jest, aby CIO przez jakiś czas na początku swojej kariery poznał blaski i cienie pracy zwykłego informatyka. Wtedy będzie najlepiej wiedział, jak postępować ze swoimi pracownikami" - mówi Paweł Dobrzański. Podkreśla także znaczenie wiedzy na temat reguł, jakimi rządzi się biznes dostawcy usług - CIO może to znakomicie spożytkować.

Paweł Dobrzański wie, o czym mówi. Błysnął jako CIO w PGNiG przy unikalnej renegocjacji warunków umowy z dostawcą core’owego systemu. W spółce tej rozwiązał także problem rozdziału handlu i dystrybucji, do czego spółka zobligowana była regulacjami unijnymi - z zarezerwowanych na ten cel 100 mln zł wykorzystał 3 mln zł, wdrażając szynę integracyjną zamiast nowego systemu.

Największym wyzwaniem w toku pracy w charakterze CIO w Ruch SA było przeobrażenie struktur IT ze struktury typowo funkcjonalnej do struktury funkcjonalno-projektowej zrównoważonej. Przełomem stała się centralizacja IT w skali całego kraju, w tym wprowadzenie obsługi zgłoszeń serwisowych przez centralny help desk. "Postawiliśmy na kompetencje i pracę zespołową" - mówi Paweł Dobrzański.


TOP 200
Na ten temat
Magazyny CXO
Partnerzy Klubu CIO
O Klubie

Klub CIO to niezależna organizacja, która istnieje od 2003 roku. Powstał z inicjatywy International Data Group Poland S.A., amerykańskiego wydawnictwa, które prowadzi Kluby CIO w wielu różnych krajach.

Stworzony dla dyrektorów IT Klub CIO, to przede wszystkim dwie wartości najczęściej podkreślane przez samych członków Klubu. Po pierwsze - poszerzanie zakresu swojej wiedzy oraz - po drugie - możliwość spotkania się w swobodnej atmosferze, w gronie znakomitych menedżerów i porozmawianie o tym, co ważne dla każdego CIO.

Jak działa Klub CIO?
 • regularne spotkania w gronie kilkudziesięciu CxO (w większości CIO)
 • 2,5 godziny programu merytorycznego plus 1-2 godziny networkingu
 • spotkania w Warszawie i innch miastach (Gdańsk, Wrocław, i in.)
 • komunikacja w ramach grupy Klub CIO na LinkedIn
 • serwis cxo.pl – służy wymianie wiedzy, doświadczeń, przedstawia historie i dokonania członków Klubu CIO
 • udział w badaniach i dostęp do ich wyników – unikalne źródło wiedzy o opiniach i doświadczeniach innych CIO
Warto brać udział w Klubie CIO, aby
 • rozwijać wiedzę o dobrych praktykach zarządzania IT
 • wymieniać doświadczenia z najlepszymi CIO
 • zyskać uznanie na forum firmy i w społeczności IT
 • poprawiać własną skuteczność w realizacja celów IT i firmy
 • budować lepsze zrozumienie roli i zadań nowoczesnego CIO
 • uzyskać realny wpływ na strategię firmy