Źródła kapitału

Choć to książka o finansach przedsiębiorstw, każdy jej rozdział kończy się studium przypadku. Pozycja warta jest rekomendacji co najmniej z tego powodu.

Choć to książka o finansach przedsiębiorstw, każdy jej rozdział kończy się studium przypadku. Pozycja warta jest rekomendacji co najmniej z tego powodu.

Źródła kapitału

Nawet książki zagranicznych autorów o finansach przedsiębiorstw sporadycznie zawierają studia przypadków. Znam tylko jeden wspaniały wyjątek, to "Finanse korporacyjne" Aswatha Damodarana. Mamy więc publikacje polskich autorów bogatą w przykłady.

To książka warta polecenia spółkom, które wybierają się na giełdę, tym bardziej że są tu opisane kolejne kroki finansowania, jak choćby rozdział o emisji obligacji korporacyjnych. Są też wykupy menedżerskie i lewarowane. Przedstawione zostało finansowanie rozwoju firm w ich wcześniejszym cyklu rozwoju, na przykład poprzez venture capital. Jest rozdział o aniołach biznesu, także zakończony studium przypadku.

Czasem przygniata nadmiar danych liczbowych, przy skromnej ich interpretacji, ale pewnie to dla wielu czytelników będzie kolejnym atutem tej książki.

"Finansowanie rozwoju przedsiębiorstwa. Studia przypadków", praca zbiorowa pod redakcją Marka Panfila, Difin, s. 443.