Zmiana na stanowisku prezesa Open Finance

Maurycy Kühn złożył rezygnację z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Open Finance SA. Od 1 lutego 2016 roku zastąpi go Przemysław Guberow.

Zarząd Open Finance S.A.poinformował, że 27 stycznia 2016 r. otrzymał rezygnację Pana Maurycego Kühn z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki z dniem 1 lutego 2016 roku. Pan Maurycy Kühn nie podał powodów złożenia rezygnacji.

Również w dniu 27 stycznia 2016 r Rada Nadzorcza podjęła decyzję o powołaniu z dniem 1 lutego 2016 roku na trzyletnią kadencję Pana Przemysława Guberowa na stanowisko Prezesa Zarządu Open Finance SA.

Pan Przemysław Guberow posiada wykształcenie wyższe. Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, na kierunku Finanse i Bankowość.

Doświadczenie zawodowe:

 Od 06.2013 r. Doradca Zarządu Open Finance TFI S.A.

 Od 07.2011 r. Open Life TU Życie S.A.

- Członek Zarządu

- Wiceprezes Zarządu.

 08.2010 r. – 07.2011 r. Wiceprezes Zarządu Noble Securities S.A.

 10.2009 r. – 12.2009 r. Doradca Zarządu ds. Rozwoju Produktów w Getin Bank S.A.

 Od 06.2007 r. Getin Noble Bank S.A.

- Dyrektor ds. Produktów Inwestycyjnych

- Dyrektor Zarządzający Obszarem Zarządzania Produktem

 11.2004 r. – 01. 2013 r. Open Finance S.A.

- Doradca Finansowy

- Kierownik Oddziału

- Dyrektor ds. Produktów Inwestycyjnych.