Zmiana na stanowisku prezesa Open Finance

Maurycy Kühn złożył rezygnację z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Open Finance SA. Od 1 lutego 2016 roku zastąpi go Przemysław Guberow.

Zarząd Open Finance S.A.poinformował, że 27 stycznia 2016 r. otrzymał rezygnację Pana Maurycego Kühn z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki z dniem 1 lutego 2016 roku. Pan Maurycy Kühn nie podał powodów złożenia rezygnacji.

Również w dniu 27 stycznia 2016 r Rada Nadzorcza podjęła decyzję o powołaniu z dniem 1 lutego 2016 roku na trzyletnią kadencję Pana Przemysława Guberowa na stanowisko Prezesa Zarządu Open Finance SA.

Zmiana na stanowisku prezesa Open Finance

Pan Przemysław Guberow posiada wykształcenie wyższe. Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, na kierunku Finanse i Bankowość.

Doświadczenie zawodowe:

 Od 06.2013 r. Doradca Zarządu Open Finance TFI S.A.

 Od 07.2011 r. Open Life TU Życie S.A.

- Członek Zarządu

- Wiceprezes Zarządu.

 08.2010 r. – 07.2011 r. Wiceprezes Zarządu Noble Securities S.A.

 10.2009 r. – 12.2009 r. Doradca Zarządu ds. Rozwoju Produktów w Getin Bank S.A.

 Od 06.2007 r. Getin Noble Bank S.A.

- Dyrektor ds. Produktów Inwestycyjnych

- Dyrektor Zarządzający Obszarem Zarządzania Produktem

 11.2004 r. – 01. 2013 r. Open Finance S.A.

- Doradca Finansowy

- Kierownik Oddziału

- Dyrektor ds. Produktów Inwestycyjnych.