Zawirowania na najwyższym szczeblu

W tym roku nawet prezesi, którzy nie osiągają założonych wyników, zostają na swoich stanowiskach - czytamy w Strategy + Business.

W tym roku nawet prezesi, którzy nie osiągają założonych wyników, zostają na swoich stanowiskach - czytamyw Strategy + Business.

Współczesne korporacje są krytykowane za postawę rad nadzorczych, które zajmują się przede wszystkim osiąganiem krótkoterminowych celów i wzrostem kursu akcji. W związku z tym prezesi firm nie mają wystarczająco dużo czasu, aby rozwinąć i wprowadzić długoterminową strategię, która przyniesie określone działanie.

Według powszechnej opinii nowy CEO w firmie ma średnio dwa lata na zwiększenie zysków na akcję, a później zniecierpliwiona rada nadzorcza usuwa go ze stanowiska. Jednak nie do końca jest to prawda. Jak wynika z badania przeprowadzonego przez Booz & Company, które analizowało zmiany na stanowiskach prezesów w największych światowych firmach, ostatnio widoczny jest wręcz przeciwny trend. Wprawdzie rady nadzorcze od 2000 r. coraz chętniej zmieniają CEO, ale nie ma widocznego związku między złymi krótkoterminowymi wynikami a zmianami na stanowisku prezesa. Natomiast zwolnienia prezesów coraz częściej wiążą się z walkami w samych radach nadzorczych.

W badaniu przeanalizowano dane z 2, 5 tys. firm notowanych na giełdzie, od 1995 do 2007 r. W ubiegłym roku średni odsetek zmian na stanowisku prezesa wyniósł 13, 8%, wobec 14, 3% rok wcześniej. Jest to niewielki spadek w porównaniu z wynikiem z 2005 r. - 15, 4%.

Korelacja między kursem akcji firmy a zmianami na stanowiskach CEO jest raczej mało widoczna. Prawdopodobieństwo utraty posady przez prezesa z powodu złych wyników na giełdzie to w danym roku zaledwie 2, 1%.

Co więcej, CEO, którzy mają najgorsze wyniki (kurs akcji ich spółek w ciągu dwóch lat spadł o 25%) i których firmy mają gorsze rezultaty od swoich regionalnych konkurentów o 45%, mają zaledwie 5, 7% szans na pożegnanie z posadą.

Jak długo statystyczny CEO zostaje na posadzie? W cytowanym badaniu mediana wynosi 6 lat.

Okazuje się, że rady nadzorcze są dla CEO bardziej wyrozumiałe, niż powszechnie się sądzi. Być może powodem są problemy ze znalezieniem ich następców. Z badania wynika także, że prezesi zatrudniani spoza firm na ogół mają gorsze wyniki od tych, którzy awansowali w ramach struktur organizacji, częściej też zmieniają pracę.

Na podstawie: Strategy + Business "CEO Succession 2007: The Performance Paradox".