Zatrzymać talenty w IT

Jednym z najważniejszych wyzwań dla kadry zarządzającej będzie pozyskiwanie, utrzymanie i motywowanie talentów.

Tomasz Mnich

Executive coach

Menedżerowie IT coraz częściej zadają pytania o motywację pracowników, wpływanie na ich rozwój, zastanawiają się, jak dbać o dobrą atmosferę. Tymczasem budżety na rozwój pracowników i kadry menedżerskiej są coraz mniejsze. Na szczęście umiejętności z zakresu zarządzania talentami nie wymagają aż takich środków jak klasyczne programy. Wymagają wiedzy.

Co CIO może zrobić, aby zatrzymać utalentowanych pracowników?

Obecnie działania menedżera "1:1" już nie wystarczą. Szefowie IT muszą zacząć świadomie budować zespoły i interakcje pomiędzy członkami. Szefowie IT oraz ich zastępcy powinni postarać się zostać wewnętrznymi coachami grupy. Większego znaczenia nabiera kształcenie menedżerów pod kątem umiejętności budowania skutecznych zespołów. Szkolenia obejmują wspieranie rozwoju, tworzenie atmosfery współpracy nastawionej na osiąganie lepszych efektów.

Menedżer, który potrafi podnosić efektywność pracy grupy, nie wtrącając się w aspekty merytoryczne, zyskuje skuteczne narzędzie zarządzania. Ludzie chcą pracować w firmie, która stawia na ich rozwój. Dla szefów, którzy potrafią ich wysłuchać. Często te dwa ostatnie aspekty decydują, czy zespół zarządzający IT dowie się wystarczająco szybko o planach swojego pracownika. Osoby, które postrzegamy jako szczególnie utalentowane w naszej organizacji, najczęściej są samodzielne. Ich przełożeni poświęcają im mniej czasu. W konsekwencji prawdziwym talentem nikt się nie zajmuje, dlatego zaczyna zastanawiać się nad zmianą pracy. I wtedy jest za późno.

Zmiana powinna zostać wprowadzona we wszystkich aspektach organizacji.

W wybranych elementach systemu bez świadomej zmiany w pozostałych obszarach zazwyczaj kończy się rozczarowaniem. Podobnie jak w systemie IT, jeżeli zmienimy jeden element i zapomnimy o jego zależnościach z innymi, to najprawdopodobniej odkryjemy to w testach albo po wdrożeniu. Zmiana w kulturze organizacyjnej bez zmiany procesów sprawi, że powrócimy do poprzednich działań. Zmiana strategii bez zmiany postaw menedżerów kończy się tylko dokumentem strategii.

Wysyłanie pracowników na szkolenia "miękkie" bez zmiany postaw menedżerów sprawia, że specjaliści zaczynają zauważać błędy, jakie popełniają ich szefowie, i to jeszcze bardziej ich frustruje. Zrozumienie, że można inaczej, że gdzieś na rynku istnieje organizacja, w której kadra menedżerska jest bardziej świadoma, powoduje, że pracownicy widzą możliwości na zewnątrz. Brak zmian wewnątrz sprawia, że tracą oni nadzieję na lepszą przyszłość w swojej firmie. Połączenie tych dwóch aspektów potęguje chęć poszukiwania nowych wyzwań.

Warto zacząć od pracy nad świadomością menedżerów zarządzających działem IT.

Pełnienie roli wewnętrznego coacha grupowego pozwala CIO na spojrzenie z innej perspektywy na to, co się dzieje w organizacji. Polecam zorganizowanie wewnętrznych warsztatów, prowadzonych przez CIO, mających na celu dokonanie diagnozy systemu organizacyjnego, strategii, kultury firmy oraz postaw menedżerów pod kątem utrzymania talentów w firmie. Większość szefów IT potrafi poprowadzić takie spotkanie w zakresie projektowania strategii rozwoju systemów IT, rozwoju infrastruktury. Utrzymanie talentów i budowa kultury organizacyjnej nastawionej na rozwój współpracy, podnoszenie efektywności pracy zespołowej, wymagają koncentracji i odłożenia na chwilę aspektów technicznych.


TOP 200
Na ten temat
Magazyny CXO
Partnerzy Klubu CIO
O Klubie

Klub CIO to niezależna organizacja, która istnieje od 2003 roku. Powstał z inicjatywy International Data Group Poland S.A., amerykańskiego wydawnictwa, które prowadzi Kluby CIO w wielu różnych krajach.

Stworzony dla dyrektorów IT Klub CIO, to przede wszystkim dwie wartości najczęściej podkreślane przez samych członków Klubu. Po pierwsze - poszerzanie zakresu swojej wiedzy oraz - po drugie - możliwość spotkania się w swobodnej atmosferze, w gronie znakomitych menedżerów i porozmawianie o tym, co ważne dla każdego CIO.

Jak działa Klub CIO?
 • regularne spotkania w gronie kilkudziesięciu CxO (w większości CIO)
 • 2,5 godziny programu merytorycznego plus 1-2 godziny networkingu
 • spotkania w Warszawie i innch miastach (Gdańsk, Wrocław, i in.)
 • komunikacja w ramach grupy Klub CIO na LinkedIn
 • serwis cxo.pl – służy wymianie wiedzy, doświadczeń, przedstawia historie i dokonania członków Klubu CIO
 • udział w badaniach i dostęp do ich wyników – unikalne źródło wiedzy o opiniach i doświadczeniach innych CIO
Warto brać udział w Klubie CIO, aby
 • rozwijać wiedzę o dobrych praktykach zarządzania IT
 • wymieniać doświadczenia z najlepszymi CIO
 • zyskać uznanie na forum firmy i w społeczności IT
 • poprawiać własną skuteczność w realizacja celów IT i firmy
 • budować lepsze zrozumienie roli i zadań nowoczesnego CIO
 • uzyskać realny wpływ na strategię firmy