Zarządzanie łańcuchem dostaw - jak to ugryźć?

Zarządzanie łańcuchem dostaw (SCM) jest sztuką poprawy sposobów pozyskiwania surowców i wyrobów potrzebnych firmie do wytworzenia produktów lub świadczenia usług, usprawnienia samej produkcji oraz metod ich dostarczenia klientom.

Zarządzanie łańcuchem dostaw (SCM) jest sztuką poprawy sposobów pozyskiwania surowców i wyrobów potrzebnych firmie do wytworzenia produktów lub świadczenia usług, usprawnienia samej produkcji oraz metod ich dostarczenia klientom.

Na zarządzanie łańcuchem dostaw składa się pięć podstawowych elementów:

  1. Planowanie, czyli strategiczny komponent SCM. Firmom potrzebna jest strategia zarządzania wszelkimi zasobami niezbędnymi do zaspokojenia popytu na towary bądź usługi. Spora część procesu planowania dotyczy opracowania zestawu miar służących do monitorowania łańcucha dostaw pod kątem jego efektywności i niskich kosztów, a także wysokiej jakości i wartości dostarczanej klientom.

  2. Źródło, czyli dostawcy towarów i usług potrzebnych do wytworzenia własnych produktów lub świadczenia własnych usług. Należy opracować zbiór procesów dotyczących ustalania cen, dostaw i płatności oraz miar służących do monitorowania i usprawniania stosunków z dostawcami.

    Nie należy zapominać również o procesach zarządzania zapasami towarów i usług otrzymywanych od dostawców, w tym o procesach związanych z odbiorem i sprawdzaniem dostaw, z przekazywaniem dostaw do działów produkcji, a także z zatwierdzaniem wypłat należności dostawcom.

  3. Wytworzenie, czyli etap produkcji, a w nim rozplanowanie czynności niezbędnych do produkcji, sprawdzenia, pakowania i przygotowania do wysyłki. Na tym etapie łańcucha dostaw pojawia się najwięcej cyferek: dokonuje się tu pomiarów jakości, wielkości produkcji i wydajności pracowników.

  4. Dostawa, czyli etap określany przez wielu jako "logistyka". Obejmuje koordynację przyjmowania zamówień od klientów, rozwój sieci magazynowej, wybór przewoźników dostarczających towary klientom i opracowanie systemu fakturowania.

  5. Zwroty, czyli etap radzenia sobie z ewentualnymi problemami w łańcuchu dostaw. Należy stworzyć sieć punktów przyjmowania wadliwych produktów oraz nadmiaru produktów od klientów, oferującą również wsparcie klientom mającym problemy z dostarczonymi towarami.

Co takiego wykonuje oprogramowanie do zarządzania łańcuchem dostaw?

Oprogramowanie SCM jest bodaj najbardziej rozczłonkowaną grupą aplikacji na ziemi. Na każdy z pięciu wymienionych wyżej etapów składają się dziesiątki konkretnych zadań, z których wiele obsługiwanych jest przy użyciu specjalnie dla nich stworzonego oprogramowania. Istnieją duże firmy programistyczne usiłujące zebrać wiele z tych rozmaitych "klocków" do jednego pudełka, ale jak dotąd nikomu nie udało się stworzyć jakiegoś całościowego pakietu. Integracja takich różnorodnych programów komputerowych może być istną drogą przez mękę. Zapewne najlepszym podejściem jest podział programów na te pomocne w planowaniu łańcucha dostaw oraz te obsługujące wykonanie poszczególnych jego etapów.

Oprogramowanie do planowania łańcucha dostaw (Supply Chain Planning - SCP) wykorzystuje wyrafinowane algorytmy matematyczne, pomagające zwiększyć płynność i wydajność łańcucha dostaw, a także zmniejszać stany zapasów. Absolutnie koniecznym warunkiem precyzji planowania w łańcuchu dostaw jest rzetelna informacja. Jeżeli firma produkuje np. pakowane dobra konsumpcyjne, nie powinna spodziewać się jakiejś szczególnej precyzji w działaniu aplikacji planujących, jeśli nie będzie w stanie dostarczyć im dokładnych i aktualnych danych o zamówieniach od detalistów, o wielkości sprzedaży detalicznej, zdolnościach produkcyjnych i możliwościach dostaw. Istnieją aplikacje służące planowaniu wszystkich pięciu wymienionych etapów łańcucha dostaw. Zapewne najcenniejsze z nich (a także najbardziej skomplikowane i podatne na omyłki) są aplikacje do planowania popytu, określające wielkość produkcji wystarczającą do zaspokojenia popytu ze strony rozmaitych klientów.

Oprogramowanie pomocne w realizacji łańcucha dostaw (Supply Chain Execution - SCE) ma za zadanie automatyzację poszczególnych etapów tego łańcucha. Oprogramowanie to może być całkiem proste, umiejące jedynie kierować zamówienia z zakładów produkcyjnych do właściwych dostawców surowców czy produktów niezbędnych w produkcji.

Czy oprogramowanie jest konieczne przed wdrożeniem SCM?

Sprawa ta jest wielce dyskusyjna. ERP może się przydać, bowiem SCM wymaga informacji, które występują w największej ilości właśnie w systemach ERP. Teoretycznie dałoby się może powyciągać wszystkie informacje potrzebne aplikacjom SCM z systemów opracowanych przez same firmy na własne potrzeby (w większości firm oznaczałoby to istny zalew wydruków z Excela), ale już zapewnienie szybkiego spływu rzetelnie obrobionych danych ze wszystkich działów firmy może okazać się zadaniem dość upiornym. System ERP jest potężnym narzędziem integrującym całość informacji w ramach jednej aplikacji, zaś poszczególnym aplikacjom SCM dobrze służy jedno ogromne źródło aktualnych danych. CIO, którzy usiłowali wdrożyć aplikacje SCP, w większości cieszą się, iż wcześniej zainstalowali sobie systemy ERP, mówiąc o nich, że "wysprzątały im poletko informacji".

Aplikacje SCP nie są w zbyt wielkim stopniu zależne od informacji gromadzonych na obszarze całej firmy, tak więc decyzje o ich stosowaniu podejmowane są raczej niezależnie od decyzji dotyczących ERP. Niemniej jednak należy oczekiwać, że aplikacje SCP będą się w jakiś sposób musiały komunikować z systemem ERP. Ważne jest, by programy SCE chciały współpracować z Internetem i ERP bądź aplikacjami SCP, jako że Internet będzie napędzał popyt na informację zintegrowaną. Na przykład jeśli firma zechce utworzyć witrynę do komunikacji z klientami i dostawcami prezentującą aktualną informację o zamówieniach, płatnościach oraz o stanach produkcji i dostaw, będzie musiała jednocześnie wyciągać dane z aplikacji SCE, SCP i ERP.