Wzrost zatrudnienia w IT

Branża IT planuje zwiększenie zatrudnienia specjalistów i menedżerów - wynika z najnowszego badania Antal Global Snapshot.

Antal International opublikował wyniki 11. edycji badania dynamiki zatrudnienia specjalistów i menedżerów. Pod koniec ub. roku ok. 66% pracodawców z branży oprogramowania IT i 71% z branży sprzętu IT zatrudniało specjalistów i menedżerów, a na I kw. br. plany zatrudnienia deklarowało odpowiednio 66% i 83% ankietowanych. Jednak nie wszystkim udało się zrealizować te plany. Ok. 63% pracodawców z branży IT-Oprogramowanie i 54% w branży IT-Sprzęt w Polsce zadeklarowało zatrudnienie specjalistów i menedżerów w I kwartale 2012 roku, a odpowiednio 60% i 81% ma takie plany na II kwartał.

W I kw. 2012 roku firmy z branży sprzętu IT zwiększyły stabilność zatrudnienia - odsetek zwalniających zmniejszył się z 21% do 13%. W sektorze oprogramowania IT zwalniało 12%, o 1 pkt proc. więcej niż w poprzednim kwartale.

"Powodem wciąż utrzymujących się dobrych wyników w IT jest pojawianie się na rynku polskim nowych graczy. Dodatkowo strategia wielu firm zakłada utrzymanie stałych klientów poprzez wyższy standard obsługi osiągany właśnie dzięki inwestycjom w infrastrukturę IT - przykładowo taką politykę wdraża wiele towarzystw ubezpieczeniowych. Mimo to w porównaniu do ubiegłego kwartału odsetek pracodawców zatrudniających jest mniejszy. Powodem są restrukturyzacje mające na celu ograniczenie kosztów" - komentuje Monika Daczka, menedżer zespołu specjalizującego się w rekrutacjach do branży IT w Antal International.