Wzrost zatrudnienia w IT

Branża IT planuje zwiększenie zatrudnienia specjalistów i menedżerów - wynika z najnowszego badania Antal Global Snapshot.

Wzrost zatrudnienia w IT

Antal International opublikował wyniki 11. edycji badania dynamiki zatrudnienia specjalistów i menedżerów. Pod koniec ub. roku ok. 66% pracodawców z branży oprogramowania i 71% z branży sprzętu IT zatrudniało specjalistów i menedżerów, a na I kw. br. plany zatrudnienia deklarowało odpowiednio 66% i 83% ankietowanych. Jednak nie wszystkim udało się zrealizować te plany. Ok. 63% pracodawców z branży IT-Oprogramowanie i 54% w branży IT-Sprzęt w Polsce zadeklarowało zatrudnienie specjalistów i menedżerów w I kwartale 2012 roku, a odpowiednio 60% i 81% ma takie plany na II kwartał.

W I kw. 2012 roku firmy z branży sprzętu IT zwiększyły stabilność zatrudnienia - odsetek zwalniających zmniejszył się z 21% do 13%. W sektorze oprogramowania IT zwalniało 12%, o 1 pkt proc. więcej niż w poprzednim kwartale.

"Powodem wciąż utrzymujących się dobrych wyników w IT jest pojawianie się na rynku polskim nowych graczy. Dodatkowo strategia wielu firm zakłada utrzymanie stałych klientów poprzez wyższy standard obsługi osiągany właśnie dzięki inwestycjom w infrastrukturę IT - przykładowo taką politykę wdraża wiele towarzystw ubezpieczeniowych. Mimo to w porównaniu do ubiegłego kwartału odsetek pracodawców zatrudniających jest mniejszy. Powodem są restrukturyzacje mające na celu ograniczenie kosztów" - komentuje Monika Daczka, menedżer zespołu specjalizującego się w rekrutacjach do branży IT w Antal International.


TOP 200
Na ten temat
Partnerzy Klubu CIO
O Klubie

Klub CIO to niezależna organizacja, która istnieje od 2003 roku. Powstał z inicjatywy International Data Group Poland S.A., amerykańskiego wydawnictwa, które prowadzi Kluby CIO w wielu różnych krajach.

Stworzony dla dyrektorów IT Klub CIO, to przede wszystkim dwie wartości najczęściej podkreślane przez samych członków Klubu. Po pierwsze - poszerzanie zakresu swojej wiedzy oraz - po drugie - możliwość spotkania się w swobodnej atmosferze, w gronie znakomitych menedżerów i porozmawianie o tym, co ważne dla każdego CIO.

Jak działa Klub CIO?
 • regularne spotkania w gronie kilkudziesięciu CxO (w większości CIO)
 • 2,5 godziny programu merytorycznego plus 1-2 godziny networkingu
 • spotkania w Warszawie i innch miastach (Gdańsk, Wrocław, i in.)
 • komunikacja w ramach grupy Klub CIO na LinkedIn
 • serwis cxo.pl – służy wymianie wiedzy, doświadczeń, przedstawia historie i dokonania członków Klubu CIO
 • udział w badaniach i dostęp do ich wyników – unikalne źródło wiedzy o opiniach i doświadczeniach innych CIO
Warto brać udział w Klubie CIO, aby
 • rozwijać wiedzę o dobrych praktykach zarządzania IT
 • wymieniać doświadczenia z najlepszymi CIO
 • zyskać uznanie na forum firmy i w społeczności IT
 • poprawiać własną skuteczność w realizacja celów IT i firmy
 • budować lepsze zrozumienie roli i zadań nowoczesnego CIO
 • uzyskać realny wpływ na strategię firmy