Wzrosną budżety na cloud computing

Europejskie przedsiębiorstwa zamierzają wydać niemal jedną trzecią swoich rocznych budżetów IT na cloud computing, w ciągu najbliższych 18 miesięcy - wynika z badania przeprowadzonego przez VMware.

Autorzy badania przeprowadzili ankiety wśród liderów IT zaangażowanych w procesy zakupowe usług w modelu cloud computigu w krajach EMEA. Ok. 31% budżetów IT przypisano do , jest to wzrost w porównaniu z 26% w 2010 roku.

Według ekspertów VMware, wzrost wydatków na cloud jest rezultatem nacisków organizacji, które chcą być bardziej elastyczne, produktywne i zborne. Znakomita większość (84%) przedsiębiorstw w regionie EMEA rozważa cloud computing jako priorytetowe rozwiązanie, a ponad połowa (56%) uważa, że to rozwiązanie krytyczne, z wysokim priorytetem w ciągu najbliższych 18 miesięcy.

Większość usług umieszczanych jest w chmurach prywatnych (54%), 24% w publicznych, a 22% w hybrydach publiczno-prywatnych.

Mimo rozpowszechnienia modelu chmury obliczeniowej, kontrola danych i bezpieczeństwa nadal jest największym problemem, 52% organizacji z regionu EMEA twierdzi, że bezpieczeństwo jest najważniejszą barierą w adaptacji rozwiązań cloudowych.

Chmura to już nie tylko cięcie kosztów i aplikacje peryferyjne. Widzimy znaczącą zmianę w sposobie myślenia przedsiębiorstw o infrastrukturze - chmura znalazła się w sercu tej zmiany.

Badanie VMware zostało przeprowadzone przez IDG Research Services wśród 455 firm zatrudniających ponad 250 pracowników w regionie EMEA.


TOP 200
Na ten temat
Magazyny CXO
Partnerzy Klubu CIO
O Klubie

Klub CIO to niezależna organizacja, która istnieje od 2003 roku. Powstał z inicjatywy International Data Group Poland S.A., amerykańskiego wydawnictwa, które prowadzi Kluby CIO w wielu różnych krajach.

Stworzony dla dyrektorów IT Klub CIO, to przede wszystkim dwie wartości najczęściej podkreślane przez samych członków Klubu. Po pierwsze - poszerzanie zakresu swojej wiedzy oraz - po drugie - możliwość spotkania się w swobodnej atmosferze, w gronie znakomitych menedżerów i porozmawianie o tym, co ważne dla każdego CIO.

Jak działa Klub CIO?
 • regularne spotkania w gronie kilkudziesięciu CxO (w większości CIO)
 • 2,5 godziny programu merytorycznego plus 1-2 godziny networkingu
 • spotkania w Warszawie i innch miastach (Gdańsk, Wrocław, i in.)
 • komunikacja w ramach grupy Klub CIO na LinkedIn
 • serwis cxo.pl – służy wymianie wiedzy, doświadczeń, przedstawia historie i dokonania członków Klubu CIO
 • udział w badaniach i dostęp do ich wyników – unikalne źródło wiedzy o opiniach i doświadczeniach innych CIO
Warto brać udział w Klubie CIO, aby
 • rozwijać wiedzę o dobrych praktykach zarządzania IT
 • wymieniać doświadczenia z najlepszymi CIO
 • zyskać uznanie na forum firmy i w społeczności IT
 • poprawiać własną skuteczność w realizacja celów IT i firmy
 • budować lepsze zrozumienie roli i zadań nowoczesnego CIO
 • uzyskać realny wpływ na strategię firmy