Wysokie koszty oprogramowania

Jak wynika z raportu firmy doradczej Deloitte, aż jedna piąta kosztów funkcjonowania działu IT to koszty oprogramowania, które często są zawyżone z powodu nieumiejętnej polityki zarządzania licencjami.

Koszty oprogramowania stanowią w dużych firmach ok. 18% budżetu IT, a w sektorze MSP - 20%. Całkowity koszt aplikacji to początkowa cena zakupu, obejmująca opłatę licencyjną i koszty administracyjne oraz późniejsze wydatki eksploatacyjne, uaktualnienia, utrzymanie i wsparcie techniczne, szkolenia dla pracowników.

Zdaniem ekspertów Deloitte, wydatki te można redukować dzięki odpowiednim metodom zarządzania oprogramowaniem.

Firmy często posiadają oprogramowanie, którego nie używają, które jest zainstalowane na komputerach użytkowników, ale nie jest przez nich wykorzystywane ani potrzebne. Zdarza się także, że przedsiębiorstwa kupują licencję na oprogramowanie, które nigdy nie zostaje wdrożone.

"Na polskim rynku nasilają się kontrole producentów oprogramowania. Stwierdzenie nieprawidłowości może wiązać się z wielomilionowymi karami. Z naszego doświadczenia wynika jednak, że w Polsce niezwykle rzadko zdarzają się przypadki świadomego łamania warunków licencjonowania. Najczęstszym powodem rozbieżności podczas audytów nie jest zła wola użytkownika, ale niezrozumienie warunków licencjonowania lub luki w inwentaryzacj" - powiedział Jakub Bojanowski, Partner w Dziale Zarządzania Ryzykiem Deloitte.


TOP 200
Na ten temat
Partnerzy Klubu CIO
O Klubie

Klub CIO to niezależna organizacja, która istnieje od 2003 roku. Powstał z inicjatywy International Data Group Poland S.A., amerykańskiego wydawnictwa, które prowadzi Kluby CIO w wielu różnych krajach.

Stworzony dla dyrektorów IT Klub CIO, to przede wszystkim dwie wartości najczęściej podkreślane przez samych członków Klubu. Po pierwsze - poszerzanie zakresu swojej wiedzy oraz - po drugie - możliwość spotkania się w swobodnej atmosferze, w gronie znakomitych menedżerów i porozmawianie o tym, co ważne dla każdego CIO.

Jak działa Klub CIO?
 • regularne spotkania w gronie kilkudziesięciu CxO (w większości CIO)
 • 2,5 godziny programu merytorycznego plus 1-2 godziny networkingu
 • spotkania w Warszawie i innch miastach (Gdańsk, Wrocław, i in.)
 • komunikacja w ramach grupy Klub CIO na LinkedIn
 • serwis cxo.pl – służy wymianie wiedzy, doświadczeń, przedstawia historie i dokonania członków Klubu CIO
 • udział w badaniach i dostęp do ich wyników – unikalne źródło wiedzy o opiniach i doświadczeniach innych CIO
Warto brać udział w Klubie CIO, aby
 • rozwijać wiedzę o dobrych praktykach zarządzania IT
 • wymieniać doświadczenia z najlepszymi CIO
 • zyskać uznanie na forum firmy i w społeczności IT
 • poprawiać własną skuteczność w realizacja celów IT i firmy
 • budować lepsze zrozumienie roli i zadań nowoczesnego CIO
 • uzyskać realny wpływ na strategię firmy